Nawigacja
TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2012   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2012
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W  zakładzie   mechanicznym   po   demontażu   stanowiska badawczego stwierdzono uszkodzenie zespołu napędu mimośrodowego.
Po zdemontowaniu zespołu i przeprowadzonej weryfikacji części stwierdzono ukręcenie sworznia na średnicy 14 mm oraz uszkodzenie wpustu na tej samej średnicy. W związku z tym postanowiono:
- wykonać nowy sworzeń;
- dobrać materiał na sworzeń - stal stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego normalizowana (N), o wytrzymałości: Rm min. = 630 MPa;
- wykonać sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe sworznia na skręcanie,
- dobrać materiał dla wpustu A 5x5x14, łączącego sworzeń z korpusem popychacza - stal niestopowa konstrukcyjna, o wytrzymałości:
- Rm min. = 600 MPa;
- wykonać sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe wpustu  na naciski powierzchniowe.

Stała siła działająca na korpus popychacza na ramieniu 53 mm wynosi, 400 N. Korpus główny pozostaje na stanowisku badawczym. Wyposażenie zakładu umożliwia przeprowadzenie wszystkich operacji technologicznych w warunkach produkcji małoseryjnej.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z naprawą zespołu napędu mimośrodowego na podstawie treści zadania oraz dokumentacji.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej obejmujący zakres realizowanych prac.
 2. Założenia do opracowania projektu sformułowane na podstawie treści zadania oraz dokumentacji.
 3. ........................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2012   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - STYCZEŃ 2012
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Zakład Mechaniczny przeprowadza remont bieżący linii produkcyjnej. Podczas przeglądu technicznego zespołu sprzęgła palcowego stwierdzono jego niewłaściwą pracę, wynikającą z uszkodzenia rowka tarczy sprzęgła pozycja 3 na rysunku 01. 02. 00.

Po przeprowadzeniu demontażu zespołu sprzęgła z korpusu głównego pozycja 1 na rysunku 01.02. 00 i weryfikacji części postanowiono:

 • wykonać nową tarczę sprzęgła ze stali o wytrzymałości co najmniej Rm = 660 MPa,
 • wymienić łożyska kulkowe pozycja 9 na wale pozycja 6,
 • zmontować części w korpusie głównym pozycja 1.

Korpus główny pozycja 1, tarcza sprzęgła z kołkiem pozycja 2 i wał korpusu głównego pozycja 7, pozostawić na swoim miejscu.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z naprawą zespołu sprzęgła palcowego na podstawie weryfikacji i załączonej dokumentacji. Wyposażenie zakładu umożliwia przeprowadzenie wszystkich operacji technologicznych.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej obejmujący zakres realizowanych prac.
 2. Założenia do opracowania projektu sformułowane na podstawie treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
 3. ..............................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2011   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2011
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Zakład mechaniczny przyjął zlecenie na wykonanie naprawy niewielkiej partii imadeł ślusarskich (rysunek nr 01.01.00). Po weryfikacji określono, następujący zakres prac związanych z naprawą imadła w zakładzie mechanicznym:
- dobrać materiał do wykonania śruby, o wytrzymałości wyższej od stosowanego dotychczas,
- wykonać śrubę (rysunek 01.01.03) z dobranego materiału,
- wymienić płytkę zabezpieczającą śrubę,
- wymienić zużyte nakładki szczęk imadła.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z naprawą imadła ślusarskiego w celu przywrócenia jego sprawności eksploatacyjnej na podstawie opisu uszkodzeń i załączonej dokumentacji.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej stosowny do zakresu realizowanych prac.
 2. Założenia do opracowania projektu sformułowane na podstawie treści zadania i załączników.
 3. Przebieg procesu demontażu imadła z uwzględnieniem kolejności czynności demontażowych.
 4. Rozwiązanie konstrukcyjne obejmujące:
  - dobór gatunku oraz wymiarów materiału wyjściowego do wykonania śruby z uwzględnieniem wytrzymałości i naddatków obróbkowych,
  - obliczenia wytrzymałościowe sprawdzające dla śruby rozciąganej site F = 9 kN.
 5. Wykaz obrabiarek i urządzeń, uchwytów i przyrządów, narzędzi skrawających i narzędzi kontrolno-pomiarowych niezbędnych w procesie wykonania śruby.
 6. .............................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2011   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - STYCZEŃ 2011
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Zakład mechaniczny przyjął zlecenie na wykonanie naprawy reduktorów zębatych (przekładnie walcowe jednostopniowe, koła zębate o zębach prostych, budowa zamknięta, rysunek RZ-01-00). W reduktorach występują nadmierne drgania i szumy. Po demontażu i weryfikacji części określono następujący zakres prac związanych z naprawą reduktorów:
- dobranie materiału do wykonania zębnika o wyższej wytrzymałości od stosowanego dotychczas,
- wykonanie nowego zębnika (rysunek RZ-01-04),
- wymiana łożysk tocznych,
- wymiana wpustu,
- wymiana elementów uszczelniających,
- dobranie i wymiana oleju przekładniowego.
Warunki pracy reduktora: średnie, temperatura pracy nie przekracza 60ºC, lepkość kinematyczna oleju w temperaturze 40ºC nie może być mniejsza niż 160 cSt, smarowanie przekładni rozbryzgowe.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z naprawą reduktorów na podstawie określonego zakresu prac oraz załączonej dokumentacji.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do opracowania projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i dokumentacji.
 3. Wykaz czynności związanych z demontażem części reduktora z korpusu.
 4. ...................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 CZERWIEC 2010)   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2010
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Projekt realizacji prac związanych z wykonaniem naprawy zespołu podajnika rolkowego drutu na podstawie przeprowadzonego przeglądu i analizy załączonej dokumentacji w celu przywrócenia jego sprawności eksploatacyjnej.

2. Założenia do opracowania projektu realizacji prac.

- Organoleptyczna kontrola stanu zespołu podajnika rolkowego.
- Analiza załączonej dokumentacji.
- Dobór materiałów zgodnie z dokumentacją.
- Obliczenie wymiarów koła zębatego.
- Opracowanie procesu technologicznego wykonania nowego koła zębatego.
- Dobór materiałów znormalizowanych.
- Opracowanie procesu montażu zespołu.
- Montaż zespołu podajnika rolkowego.

3. Wykaz niezbędnych prac związanych z wykonaniem naprawy zespołu wału dolnego podajnika rolkowego na podstawie przeprowadzonego przeglądu.

1) Demontaż zespołu z linii produkcyjnej
2) Demontaż i czyszczenie elementów zespołu podajnika:

- odkręcenie śruby mocującej rolkę dolną [5] wraz z podkładką specjalną [6],
- demontaż rolki dolnej [5],
- wyjęcie wpustu pryzmatycznego 8x 7x25
- odkręcenie śruby mocującej koło paska zębatego [3] wraz z podkładką specjalną [6],
- demontaż koła paska zębatego[3],
- wyjęcie wpustu pryzmatycznego 8x 7x40 [7],
- demontaż pękniętego koła zębatego [4],
- wyjęcie wpustu pryzmatycznego 8x 7x30 [8],
- demontaż wału dolnego [2],
- demontaż łożysk kulkowych [10] z korpusu [1].
..................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 17 z 19 12 13 14 15 16 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?