Nawigacja
TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.29 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.29 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zakład Produkcyjny Goliat Sp. z o.o. zajmujący się produkcją makaronu otrzymał zamówienie na dostawę makaronu do Centrum Dystrybucyjnego "Muchomorek". Producent makaronu zwrócił się z zapytaniem ofertowym do dwóch firm spedycyjno-transportowych w celu wyboru tańszego podwykonawcy do przewozu zamówionego towaru.
Na podstawie przedstawionego zapytania ofertowego, informacji dotyczącej przewożonego ładunku oraz cenników firm spedycyjno-transportowych dokonaj wyceny usługi według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym.
Dla Zakładu Produkcyjnego Goliat Sp. z o.o. w imieniu wybranej firmy spedycyjno-transportowej:
- wypełnij ofertę cenową z dn. 6.01.2020 r.
- sporządź umowę przewozu nr 12/01/2020 z dnia 9.01.2020 r.,
- wystaw fakturę nr 18/01/2020 z dnia 9.01.2020 r. za zrealizowane usługi.
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.28 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.28 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo spedycyjno-transportowe JF SPED otrzymało zlecenie spedycyjno-transportowe na zorganizowanie i przewóz paliwa z Rafinerii MIX.
Na podstawie informacji zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym opracuj dokumentację w postaci:
- umowy spedycji zawartej w dniu 07.01.2020 r.,
- doboru zestawu drogowego (ciągnik siodłowy wraz z naczepą cysterną) o najwyższym współczynniku wypełnienia dla przewozu benzyny 95 i oleju napędowego przy jednoczesnym spełnieniu przepisów dotyczących stosowania opakowań i cystern według umowy ADR,
- doboru tablic informacyjnych ADR do oznaczenia pojazdów przewożących benzynę 95 i olej napędowy,
- harmonogramu czasu pracy kierowcy zgodnie z zaplanowanym terminem dostawy do odbiorcy benzyny
95,
- krajowego listu przewozowego nr 55/2020 z datą wystawienia i załadunku 09.01.2020 r. dla pojazdu przewożącego benzynę 95.
Druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.29 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.29 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo Spedycyjne SPEED Sp. z o.o. współpracujące z trzema przewoźnikami otrzymało ofertę realizacji nowego zlecenia. W celu dokonania wyboru przedsiębiorstwa, któremu powierzyć należy realizację usługi, dokonaj oceny realizacji wcześniejszych zleceń każdego z przewoźników pod kątem 5 kryteriów, tj: jakości dostaw, ceny, terminowości realizacji usług, poziomu obsługi oraz terminu płatności. Realizację zlecenia powierz przewoźnikowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie.
Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli 2 Dane dotyczące spełnienia kryteriów przez przewoźników na podstawie realizacji wcześniejszych zleceń, odczytaj poziom spełnienia kryteriów, a następnie przelicz każde z nich na punkty zgodnie z tabelą 3 Sposób oceny poszczególnych kryteriów. Każdemu z przewoźników przydziel odpowiednią liczbę punktów, wypełniając formularz 1 Punkty przyznanie przewoźnikom za spełnienie kryteriów.
Oceń poszczególnych przewoźników za pomocą średniej ważonej, dokonując odczytu wag z tabeli 2 Dane dotyczące spełnienia kryteriów przez przewoźników na podstawie realizacji wcześniejszych zleceń i przeniesienia liczby przyznanych punktów z formularza 1 Punkty przyznanie przewoźnikom za spełnienie kryteriów, wypełniając formularz 2 Ocena przewoźników.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.28 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.28 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Sp. z o.o., otrzymało zlecenie zaplanowania formowania paletowych jednostek ładunkowych i jednorazowego, całopojazdowego przewozu ładunku transportem drogowym z Poznania do odbiorcy w Warszawie.
Uformuj paletowe jednostki ładunkowe zgodnie z informacjami podanymi w zadaniu i na ich podstawie sporządź zlecenie spedycyjne.
Zaplanuj czas i harmonogram przewozu ładunku z Poznania do Warszawy oraz wypełnij samochodowy list przewozowy z datą dokonania załadunku.
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.29 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2019   (DARMOWY)
TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK SPEDYTOR (kwalifikacja A.29 - AU.31 - SPL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo „MEBLOX" Sp. z o.o. zleciło Przedsiębiorstwu Spedycyjnemu „EUROTRANS" zorganizowanie czynności związanych z obsługą i dostawą towarów z siedziby firmy w Swarzędzu na Terminal Kontenerowy w Gdańsku oraz załadunek na statek MS EMMA MAERSK.
Dostawa towaru na statek MS EMMA MAERSK odbywa się na zasadach formuły handlowej FOB Gdańsk
(Free on Board, Incoterms 2010 - oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do portu i załadować go na statek. Jeżeli to zrobi, to ryzyko i obowiązek dalszego ponoszenia kosztów związanych z towarem przechodzą na kupującego - importera).
Korzystając z danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, dokonaj wyboru jednego, najtańszego podwykonawcy zajmującego się sformowaniem i załadunkiem paletowych jednostek ładunkowych (pjł) do kontenera i jednego, najtańszego podwykonawcy, który zrealizuje przewóz ładunków ze Swarzędza do Gdańska.
Sporządź kosztorys usług zleconych przez Przedsiębiorstwo Spedycyjne „EUROTRANS". Wypełnij Umowę spedycji z datą 03.01.2019 r., a Fakturę nr 8/2019 za usługę spedycyjną z datą realizacji usługi wystawioną Zleceniodawcy przez Spedytora.
Przedsiębiorstwo spedycyjne za realizację zlecenia (usługę spedycyjną) pobiera wynagrodzenie w wysokości 10% łącznej ceny kosztów netto realizacji wszystkich usług.
Wszystkie usługi związane z przeładunkiem i transportem objęte są 23% stawką podatku VAT.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 1 z 6 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?