Nawigacja
TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32)) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32)) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo POL JAM jest producentem dżemów owocowych. Przedsiębiorstwo w ramach rozwoju otworzyło nowy oddział produkcyjny w Białymstoku, w którym zatrudnia 80 osób.
Opracuj Strukturę organizacyjną oddziału Przedsiębiorstwa POL JAM w Białymstoku korzystając z informacji zawartych w Tabeli 1.
Uzupełnij Formularz 1. Przydziału zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Przedsiębiorstwa POL JAM w Białymstoku, przydzielając wydziałom zadania ujęte w Tabeli 2.
Oblicz Ilość i koszt miesięcznego zużycia wody w Przedsiębiorstwie POL JAM uzupełniając Formularz 2, na podstawie informacji zawartych w Tabeli 3., Tabeli 4. i Tabeli 5.
Oblicz w Formularzu 3. Ilość ścieków wytwarzanych w Przedsiębiorstwie POL JAM i koszt miesięcznej usługi odprowadzania ścieków do Wodociągów Miejskich w Białymstoku, korzystając z informacji zawartych w Tabeli 6.
Wypełnij z datą 09.01.2020 r. Formularz 4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków do Wodociągów Miejskich w Białymstoku. Wnioskodawcę reprezentuje Jan Kowalski.
Sporządź na Formularzu 5. Kosztorys miesięcznego zużycia energii elektrycznej w Przedsiębiorstwie POL JAM, korzystając z danych ujętych w Tabeli. 3
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonania zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaplanuj formowanie paletowych jednostek ładunkowych (pjł) z częściami elektrycznymi w oparciu o charakterystykę ładunku i parametry palety EUR.
Dobierz naczepę do przewozu utworzonych pjł, w której zmieści się cały ładunek przy jednoczesnym uwzględnieniu jej ładowności.
Dobierz rodzaj wózka widłowego ze względu na najkrótszy czas realizacji załadunku utworzonych pjł do naczepy oraz sporządź kalkulację kosztów realizowanych usług.
Sporządź harmonogram czasu pracy kierowcy na trasie z Wrocławia do Berlina wraz z załadunkiem pjł do naczepy we Wrocławiu. Przewóz zaplanuj z uwzględnieniem minimalnej, wymaganej przepisami, niedzielonej przerwy kierowcy.
Wypełnij międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR nr 235/2020 dotyczący przewozu części elektrycznych od Przedsiębiostwo ELEKTRA do przedsiębiorstwa NORT GmbH.
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne JANKA zaopatruje Hurtownię HI, Hurtownię H2 oraz Centrum Handlowe w płyty podłogowe.
Uzupełnij plan przepływu zasobów i informacji w sieci dystrybucji w oparciu o prognozę potrzeb brutto na płyty podłogowe w sztukach oraz informacje dotyczące dystrybucji, informacje dotyczące zapasu początkowego i produkcji w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym JANKA.
Wypełnij zestawienie parametrów utworzonych dla Centrum Handlowego paletowych jednostek ładunkowych (pjł) w liczbie zgodnej z wielkością dostawy.
Naszkicuj rozmieszczenie płyt podłogowych na palecie w oparciu o informacje dotyczące formowania paletowych jednostek ładunkowych (pjł) i informacji dotyczących płyt podłogowych.
Wystaw z datą 9.01.2020 r. dokument wydania zewnętrznego (WZ) oraz fakturę sprzedaży dotyczące wydania i sprzedaży Centrum Handlowemu płyt podłogowych w liczbie zgodnej z wielkością dostawy.
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32)) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32)) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj dokumentację związaną z przygotowaniem festynu MARZENIA DZIECI organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom w Olsztynie.
Wypełnij Wniosek o wydanie opinii dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.
Wypełnij Bankowy dowód dokonania opłaty za wydanie opinii dysponenta zespołów ratownictwa medycznego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.
Sporządź kalkulację kosztów na podstawie otrzymanych ofert od Przedsiębiorstwa RADOŚĆ i Przedsiębiorstwa MIŚ, dotyczącą wynajęcia sprzętu rekreacyjnego, kinowego oraz usług animatorów do realizacji programu festynu na czas trwania kolejnych punktów programu. Wybierz tańszą ofertę.
Wypełnij Wniosek o przyznanie dofinansowania części kosztów imprezy masowej skierowany do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaplanuj realizację zlecenia transportowego nr 59/2019 otrzymanego przez Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSON. W tym celu dobierz rodzaj i liczbę kontenerów o wyższym współczynniku wypełnienia przestrzeni ładunkowej do przewozu ładunku środkami transportu kolejowego z Wrocławia do Rzeszowa. Dobierz środki transportu drogowego do przewozu ładunku z Rzeszowa do odbiorców w Białymstoku i Warszawie, uwzględniając ładowność pojazdów. Do każdego odbiorcy przewóz realizowany będzie osobnym środkiem transportu.
Określ czas realizacji procesu transportowego otrzymanego zlecenia obejmujący: załadunek skrzyń do kontenerów, załadunek kontenerów na wagony, przewóz ładunku koleją, przeładunek kontenerów z wagonów na plac, przeładunek skrzyń z kontenerów do środków transportu drogowego oraz przewóz ładunku do odbiorców.
Sporządź kalkulację kosztów realizacji otrzymanego zlecenia transportowego.
Sporządź krajowy samochodowy list przewozowy nr 214/2019 dotyczący dostawy ładunku z Terminalu Przeładunkowego w Rzeszowie do Przedsiębiorstwa NICOLA w Warszawie.
Wystaw z datą 17.06.2019 r. fakturę nr 123/FS/2019 za zrealizowaną kompleksową usługę transportową
zgodnie z otrzymanym zleceniem. Wszystkie usługi są objęte 23% stawką podatku VAT.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu
egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 1 z 13 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?