Nawigacja
TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj na przygotowanym stanowisku naprawę wiertarki stołowej WS-15, w celu przywrócenia jej właściwości użytkowych. Dokonaj demontażu zespołu wrzeciona (Rysunek 1.), zidentyfikuj części brakujące, uszkodzone lub zużyte. Wyniki spostrzeżeń zapisz w Tabeli 1. Dobierz odpowiednie części do wykonania naprawy, dokonaj montażu zespołu oraz przeprowadź niezbędne regulacje. Dokonaj próbnego uruchomienia wiertarki po wykonanej naprawie, sprawdzając działanie zespołu wrzeciona i innych mechanizmów. Przestrzegaj przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj rysunek piasty (bez tabliczki rysunkowej) w rzutach prostokątnych na podstawie rzutu aksonometrycznego (Rysunek 00.01.01) na stanowisku komputerowym, wykorzystując oprogramowanie CAD. Na rysunku wpisz swój numer PESEL, a następnie wydrukuj rysunek na papierze formatu A4. Opracuj uproszczoną Kartę Technologiczną (w Tabeli 4) procesu obróbki piasty zgodnie z wykonanym rysunkiem oraz Instrukcję montażu (w Tabeli 5) podzespołu ślimacznicy przedstawionej na rysunku 00-01-00. Korzystaj z informacji zawartych w Tabelach 1, 2 i 3. Materiał do wykonania piasty nie wymaga obróbki cieplnej i powinien posiadać wytrzymałość na rozciąganie Rm>500 MPa.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W wyniku eksploatacji wiertarki stołowej doszło do utraty jej właściwości użytkowych wynikających z naturalnego zużywania się części. Dokonaj demontażu przekładni pasowej. Zidentyfikuj części brakujące i te które należy wymienić, wyniki spostrzeżeń zapisz w Tabeli 1.
Dobierz odpowiednie części oraz dokonaj montażu przekładni i przeprowadź niezbędne regulacje. Dokonaj próbnego uruchomienia wiertarki po wykonanej naprawie, sprawdzając działanie przekładni pasowej i zespołu wrzeciona.
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie prace wykonaj w oparciu o DTR wiertarki stołowej.
W arkuszu egzaminacyjnym zamieszczono przykładowy schemat napędu wiertarki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9 - CZERWIEC 2014
Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj rysunek wykonawczy (kwalifikacja bez tabliczki rysunkowej) wałka przenośnika, przedstawionego w rzucie aksonometrycznym. Do wykonania rysunku wykorzystaj przygotowane stanowisko komputerowe z oprogramowaniem. Gotowość wydruku zgłoś przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki. Na rysunku wpisz swój numer PESEL, a następnie wydrukuj rysunek na papierze formatu A4.
Zapisz odchyłki wymiarów wałka wskazanych w tabeli 3. Wartości odchyłek wymiarów dobierz z rysunku i tabeli 2. Wypełnij Uproszczoną Kartę Technologiczną procesu obróbki wałka przedstawionego na rysunku. Do opracowania Karty Technologicznej wykorzystaj dane zawarte w tabeli 1.
Wykonany rysunek i arkusz egzaminacyjny z wypełnionymi tabelami pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015

Zakład mechaniczny przyjął zlecenie wykonania naprawy niewielkiej partii podzespołów naprężacza pasków klinowych. Podczas oględzin i demontażu stwierdzono uszkodzenia: wałka, ślizganie pasków klinowych i zmienną wartość przełożenia. Określono następujący zakres prac związanych z naprawą:
- dobrać materiał do wykonania wałków o wytrzymałości, Rm min. 500 MPa,
- wykonać nowe wałki,
- wymienić paski klinowe,
- zastąpić nakrętki zwykłe nakrętkami samozabezpieczającymi z wkładkami poliamidowymi wg PN-85/M-82175,
- wymienić wszystkie pozostałe części znormalizowane.
Wyposażenie zakładu umożliwia wykonanie wszystkich operacji technologicznych w warunkach produkcji małoseryjnej. Podzespoły naprężacza należy zdemontować, a po naprawie zamontować w miejscu zainstalowania.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z przeprowadzeniem naprawy podzespołów naprężaczy w celu przywrócenia sprawności eksploatacyjnej.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej obejmujący zakres realizowanych prac.
2. Założenia do opracowania projektu sformułowane na podstawie treści zadania oraz dokumentacji.
3. Przebieg procesu demontażu podzespołu naprężacza pasków klinowych.
4. Wymiary, postać i gatunek materiału zastępującego dotychczasowy materiał wałków, z uwzględnieniem wymaganej wytrzymałości oraz naddatków na obróbkę.
5. Opis procesu wytwarzania wałka z zachowaniem kolejności operacji obróbkowych.
6. Wykaz obrabiarek, urządzeń, przyrządów i uchwytów obróbkowych, narzędzi obróbkowych i przyrządów pomiarowych niezbędnych w procesie wytwarzania wałka naprężacza.
7. Przebieg procesu montażu podzespołu naprężacza pasków klinowych z zachowaniem kolejności czynności montażu.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 15 z 19 10 11 12 13 14 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?