Nawigacja
TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj montaż docisku śrubowego zgodnie z rysunkiem 00.01.00. Przed montażem wykonaj z przygotowanego półfabrykatu szczękę dolną zgodnie z rysunkiem 00.01.02 oraz wypełnij kartę pomiarową. Zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny wykonanej szczęki. Po ocenie i uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP przystąp do montażu. Części do montażu, narzędzia pomocnicze, skrawające, monterskie oraz przyrządy pomiarowe znajdują się na przygotowanym stanowisku. Zmontowany docisk śrubowy i arkusz egzaminacyjny pozostaw na uporządkowanym stanowisku. Podczas wykonywania szczęki dolnej i montażu docisku przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20 - MG.20 - MG.1 - MG.2 - MEC.7 - MEC.6 - MEC.8) - Zadanie prak...   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20 - MG.20 - MG.1 - MG.2 - MEC.7 - MEC.6 - MEC.8) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj zaczep bramowy składający się z podstawy oraz trzpienia zgodnie z rysunkami 01-00 i 01-01. Nagwintuj końcówkę przygotowanego trzpienia. Korzystaj z tabel doboru wierteł i odchyłek warsztatowych. Po wykonaniu zaczepu dokonaj kontroli wymiarów, a wyniki zapisz w tabeli pomiarów. Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, gdzie znajdują się niezbędne materiały, narzędzia skrawające i przyrządy pomiarowe.
Podczas wykonywania zaczepu przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. porządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie załączonego rysunku izometrycznego (Rysunek 01.03) wykonaj na stanowisku komputerowym wyposażonym w oprogramowanie CAD rysunek wykonawczy pokrywy, poz.nr 3 lub 4 na rysunku podzespołu przekładni (Rysunek 01.00). Rysunek sporządź w rzutach prostokątnych (bez tabliczki rysunkowej). Podpisz rysunek swoim numerem PESEL i wydrukuj go w formacie A4. Korzystając z danych zawartych w Tabeli 1, wykonaj obliczenia i dobierz materiał na wykonanie tulei dystansowej poz. nr 12 na rysunku podzespołu. Opracuj uproszczoną kartę technologiczną procesu obróbki pokrywy oraz instrukcję montażu podzespołu przekładni (wałek z zębnikiem). Obliczenia, kartę technologiczną i instrukcję montażu wykonaj w odpowiednich miejscach arkusza egzaminacyjnego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj obróbkę tulei w dwóch operacjach o numerach 10 i 20.
Operację 10 wykonaj na tokarce sterowanej numerycznie zgodnie ze szkicem technologicznym M.19-01-15.05-10 oraz programem obróbki O0010. Program obróbki technologicznej jest przygotowany w formie elektronicznej na nośniku kompatybilnym z systemem sterowania obrabiarki oraz w formie drukowanej.
Zamocuj przedmiot obrabiany i przygotuj tokarkę do obróbki. Nóż do toczenia rowków, nawiertak i wiertło są już zamocowane w głowicy narzędziowej i mają wprowadzone wartości korekcyjne. Zamocuj brakujący nóż w miejscu wynikającym z programu obróbki, dokonaj pomiaru wartości korekcyjnych i wprowadź je do sterownika obrabiarki. Ustal i wprowadź do sterownika przesunięcie punktu zerowego przedmiotu obrabianego. Skopiuj program obróbki technologicznej z nośnika i wybierz go z pamięci maszyny. Sprawdź poprawność programu. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przygotowanie tokarki do pracy. Po uzyskaniu zgody przeprowadź obróbkę w trybie SINGLE BLOCK "blok po bloku". Po zakończeniu obróbki pozostaw obrabiarkę w stanie uniemożliwiającym jej przypadkowe uruchomienie i uporządkuj stanowisko pracy. Wykonaj pomiary i uzupełnij pozycje 1-3 w tabeli pomiarów.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przywróć sprawność techniczną imadła odchylnego do rur znajdującego się na stanowisku. Zdemontuj imadło, napraw i wymień części uszkodzone. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny naprawionej części. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP, przystąp do montażu imadła zgodnie z rysunkiem. Sprawdź działanie oraz przeprowadź niezbędną konserwację i regulację.
Podczas naprawy przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 14 z 19 9 10 11 12 13 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?