Nawigacja
TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.17 - MG.17 - MEC.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj pomiary osi podajnika oraz wypełnij kartę pomiarową, znajdującą się w arkuszu egzaminacyjnym, a następnie wykonaj montaż podzespołu podajnika zgodnie z rysunkiem 01.01.00. Podczas montażu wykonaj nawiercenie pod wkręt ustalający położenie tulejki dystansowej na osi. Po montażu oś podajnika powinna obracać się w łożyskach płynnie i bez zacięć. Części do montażu, narzędzia monterskie i przyrządy pomiarowe znajdują się na przygotowanym stanowisku. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Arkusz i zmontowany zespół podajnika pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20 - MG.20 - MG.1 - MG.2 - MEC.7 - MEC.6 - MEC.8) - Zadanie prak...   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20 - MG.20 - MG.1 - MG.2 - MEC.7 - MEC.6 - MEC.8) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na przygotowanym stanowisku wykonaj podstawę według rysunku. Podstawa składa się z płytki i kształtownika połączonych nitami zrywalnymi. Informacje dotyczące odchyłek wymiarów nietolerowanych znajdziesz w tabeli 1, natomiast w tabeli 2 znajdziesz wymiary średnic wierteł do otworów pod gwinty. Otwory pod nity wykonaj wiertłem ϕ4,9. Po wykonaniu podstawy zmierz wielkości podane w Tabeli pomiarów, wpisz otrzymane wyniki i uporządkuj stanowisko pracy. Podczas wykonywania podstawy przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Arkusz egzaminacyjny i wykonaną podstawę pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony wykonania zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20 - MG.20 - MG.1 - MG.2 - MEC.7 - MEC.6 - MEC.8) - Zadanie prak...   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20 - MG.20 - MG.1 - MG.2 - MEC.7 - MEC.6 - MEC.8) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na przygotowanym stanowisku wykonaj płytkę ustalającą, składającą się z dwóch płaskowników sklejonych ze sobą pod kątem prostym zgodnie z rysunkiem VA-l-02. Przygotowanie kleju oraz zabieg klejenia wykonaj zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu płytki ustalającej, uzupełnij tabelę pomiarów. Podczas wykonywania płytki przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uporządkuj stanowisko pracy. Wykonaną płytkę i arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.44 - MG.44 - MEC.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie załączonego rzutu aksonometrycznego (Rysunek 1) wykonaj w dwóch rzutach prostokątnych (widok i przekrój) rysunek wykonawczy przekładki na stanowisku komputerowym wyposażonym w oprogramowanie CAD. Szablon rysunku znajduje się na pulpicie komputera w folderze: EGZAMIN M.44. Podpisz rysunek swoim numerem PESEL i wydrukuj go w formacie A4.
Korzystając z informacji zawartych w tabelach 1 i 2, opracuj uproszczony proces technologiczny obróbki przekładki (produkcja jednostkowa), wypełniając Kartę Technologiczną. Po wykonaniu zadania wydruk rysunku i arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19 - MG.19 - MEC.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj obróbkę wspornika w dwóch operacjach o numerach 10 i 20. Operację 10 wykonaj na przygotowanej frezarce sterowanej numerycznie, zgodnie ze szkicem technologicznym M.19-01_10 oraz programem obróbki CNC. Program obróbki technologicznej jest przygotowany w formie elektronicznej na nośniku kompatybilnym z systemem sterowania obrabiarki oraz w formie drukowanej.
Zamocuj przedmiot obrabiany. Sprawdź i w miarę potrzeby zmień wartości korekcyjne narzędzi. Ustal i wprowadź do sterownika przesunięcie punktu zerowego przedmiotu obrabianego. Skopiuj program obróbki technologicznej z nośnika i wybierz go z pamięci maszyny. Sprawdź poprawność programu. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP poprzez podniesienie ręki przygotowanie do wykonania obróbki.
Po uzyskaniu zgody przeprowadź obróbkę w trybie SINGLE BLOCK ("blok po bloku"). Po zakończeniu obróbki pozostaw obrabiarkę w stanie uniemożliwiającym jej przypadkowe uruchomienie i uporządkuj stanowisko pracy. Wykonaj pomiary i uzupełnij pozycje 1-3 w tabeli pomiarów. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP zakończenie pracy na obrabiarce CNC.
W celu wykonania operacji 20 przejdź na wskazane przez egzaminatora stanowisko. Frezarka konwencjonalna jest przygotowana i ma zamocowane narzędzie skrawające. Przeprowadź obróbkę czterech naroży zgodnie ze szkicem technologicznym M.19-0120 z półfabrykatu uzyskanego w operacji 10. Po zakończeniu obróbki pozostaw obrabiarkę w stanie uniemożliwiającym jej przypadkowe uruchomienie i uporządkuj stanowisko pracy. Wykonaj pomiary i uzupełnij pozycję 4 w tabeli pomiarów. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z użytkowaniem obrabiarek skrawających.
Wykonany wspornik i arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 13 z 19 8 9 10 11 12 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?