Nawigacja
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (10 punktów)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej ograniczony do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką. W tym celu:
- wykonaj instalację teletechniczną zgodnie ze schematem montażowym (Rysunek 1) i schematem ideowym (Rysunek 2) oraz instrukcją stanowiskową,
- żyły kabli telekomunikacyjnych zakończ na łączówkach głowicy oraz w gniazdach abonenckich,
- wykonaj połączenia na łączówkach zgodnie z Paszportem GK1,
- podłącz urządzenia końcowe do gniazd abonenckich,
- skonfiguruj telefon ISDN:
- wprowadź do książki telefonicznej numer telefonu analogowego z nazwą egzamin,
- ustaw datę i godzinę na 1 stycznia 2014 rok, godz. aktualna (zgodna z godziną na zegarze w ośrodku egzaminacyjnym),
- nastaw budzik (alarm) na godz. 12:00,
- wykonaj pomiar napięcia baterii i przeprowadź testy uruchomionej instalacji telefonicznej, wyniki zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym.
Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu prac, uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Zaprojektuj, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym położenia punktów granicznych, przebieg nowej granicy działki o numerze 124, przy założeniu zachowania jej pola powierzchni. Nowo projektowany punkt D znajduje się. na linii C-420.
W celu wyprostowania granicy ABC na granicę AD oblicz niezbędne elementy: kąty poziome a i P i azymuty boków AA-480, AA-b, AA-c, współrzędne punktów B, C, D, kąt A-C-420, pola powierzchni ABC, ADC, długości odcinków CD, DA, D420. Współrzędne punktów 420, 480 i A podane są w tabeli 1, pomierzone na stanowisku A kierunki do punktów B i C, w nawiązaniu do punktu 480, zapisane są w dzienniku pomiaru kątów poziomych (tabela 2). Długości boków AC, AB odczytaj ze szkicu sytuacyjnego położenia punktów granicznych. Do wykonania obliczeń wykorzystaj zamieszczone w tabeli 3 wzory pomocnicze.
Opracuj szkic dokumentacyjny z projektem przebiegu nowej granicy działki 124 i miarami do wyniesienia w teren nowego punktu granicznego D.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Na działce nr 123 znajduje się użytek rolny R o dwóch klasach bonitacyjnych Ilia i Illb - czyli: Rllla oraz Rlllb.
Dokonaj podziału nieruchomości obejmującej tę działkę na dwie działki w taki sposób, aby z użytku rolnego Rlllb odciąć pole o powierzchni P = 1000 m2, które utworzy nową działkę. Granica nowych działek ma przebiegać przez punkt E, leżący na boku AD w jednakowej odległości od punktów A i D oraz przez punkt F, leżący na boku CD.
Oblicz:
- długości granic nowych działek,
- współrzędne prostokątne X, Y nowych punktów granicznych E i F,
- pola powierzchni działki nr 123 i nowych działek,
- pola powierzchni użytku gruntowego RIIIa i RIIIb,
- wartości szacunkowe: działki nr 123, nowych działek i użytku gruntowego Rllla i Rlllb.
Wypełnij, znajdujący się w arkuszu egzaminacyjnym, wykaz współrzędnych prostokątnych X, Y punktów nowej działki o powierzchni 1000 m2.
Do obliczeń wykorzystaj znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym: szkic sytuacyjny położenia punktów granicznych działki nr 132 z projektowaną granicą podziału, wykaz współrzędnych prostokątnych punktów granicznych działki nr 123, wartości szacunkowe gruntów ornych oraz wzór pomocniczy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

Oblicz współrzędne X, Y narożników A, C, D budynku i punktu osnowy Psi00 oraz uzupełnij szkic dokumentacyjny budynku o wyniki pomiarów i obliczeń.
Na stanowisku S wykonaj dwukrotnie pomiar odległości poziomych dA i dB, a pomiar kąta poziomego (Xab wykonaj w jednej serii. Wyniki pomiarów wykorzystaj do obliczenia odległości poziomej dAB
Do obliczeń skorzystaj:
- z danych zawartych na szkicu dokumentacyjnym budynku: współrzędne narożnika B budynku XB = 1036,50, YB = 981,80, ściana budynku B - E jest równoległa do linii osnowy PslOO - PslOl oraz osi X układu współrzędnych, odległość pomiędzy narożnikami B - C jest równa długości ściany B - E,
- ze wzoru do obliczenia długości dAB.'
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w dziennikach pomiarów, tabeli wyników oraz na szkicu pod nazwą Szkic dokumentacyjny budynku do uzupełnienia, znajdujących się w arkuszu egzaminacyjnym.
Uwaga: Po scentrowaniu i spoziomowaniu instrumentu zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiaru.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - sprzęt i instrument pomiarowy złóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj pomiar kontrolny na stanowisku S do punktów kontrolowanych 1, 2, 3, wyznacz wielkości przemieszczeń pionowych ph p2, p3 obiektu w tych punktach i przedstaw na wykresie obrazującym przemieszczenia pionowe.
Do pomiarów wykorzystaj tachimetr elektroniczny. Po scentrowaniu i spoziomowaniu instrumentu zgłoś przewodniczącemu, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiaru.
Na stanowisku S wykonaj dwukrotny pomiar odległości poziomych d1, d2, d3, dRp do punktów kontrolowanych 1, 2, 3. Pomiar kątów pionowych z1, z2, z3 do punktów kontrolowanych 1, 2, 3 i zRp do reperu Rp wykonaj w jednej serii. Wyniki pomiarów zapisz w dzienniku pomiaru kątów pionowych i dzienniku pomiaru odległości, które znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wyniki pomiarów wykorzystaj do obliczenia odpowiednich różnic wysokości Ah1, Ah2; Ah3 pomiędzy reperem Rp a punktami kontrolowanymi oraz do obliczenia aktualnych wysokości punktów kontrolowanych H'1; H'2; H'3.
W obliczeniach przemieszczeń wykorzystaj przedstawione w tabeli wysokości reperu i punktów kontrolowanych, uzyskane w pomiarze pierwotnym (początkowym). Porównaj wysokości punktów z pomiaru pierwotnego i aktualnego i oblicz wartości przemieszczeń pionowych p1, p2, p3. Wyniki obliczeń przemieszczeń pionowych podaj z dokładnością do 1 cm.
Do wykonania wykresu zastosuj skalę wysokości 1:10, a skalę poziomą przyjmij dowolnie, uwzględniając czytelność i przejrzystość wykresu.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - złóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.
Wysokości punktów kontrolowanych z pomiaru pierwotnego przemieszczeń

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 231 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

jacklee234
22/07/2016 15:28
Ktoś ma Arkusz b18? Jak tak proszę pisać pw
aleksalex
20/07/2016 23:57
pisz pw
aleksalex
20/07/2016 23:56
ja smiley
anunia36
20/07/2016 22:56
Jest tutaj ktoś z budowlanki?
smiley
hbk99
13/07/2016 18:35

Na_Tayla
08/07/2016 19:37
Wie ktoś kiedy CKE opublikuje oficjalny klucz do testów praktycznych z czerwca 2016 ?
TheNicolee
08/07/2016 01:20
A czy ktoś ma arkusz praktyczny R.09 z czerwca tego roku? smiley
migusia2209
06/07/2016 09:59
Witam czy jest może gdzieś dostępny klucz do egzaminu praktycznego z kwalifikacji A.68
agnieszka379
05/07/2016 15:18
Kiedy będą dostępne arkusze z egzaminów z kwalifikacji T.15? smiley
JuZeK
04/07/2016 14:41
nigdzie nie moge znalesc etapu praktycznego dla technika technologii chemicznej kto pomoze ?smiley
JuZeK
04/07/2016 14:25
na takim egzaminie praktycznym w ktorym wykonujemy indywidaualnie swoje zadanie ile jest osob nadzorujacych np jak technik elektryk ablo technik technologii chemicznej ?
kaskaa022
03/07/2016 22:16
smiley
aleksalex
03/07/2016 21:58
jak ktos pisal egzamin prakt b.33 niech napiszesmiley
samanta94
02/07/2016 10:09
hej smiley
jak myślicie czy w kwalifikacji zawodu z.15 gdy źle opiszzemy diagram zębowy to juz pozamiatane czy jest jeszcze szansa by zdać ?
smiley
AnetaRosa1996
30/06/2016 19:47
sa podobne pytania na egzaminy zawodowe smiley
Andzia2000
30/06/2016 09:23
Witam , jestem po egzaminie praktycznym Z.15 wszystko było okey a na sam koniec popełniłam błąd i nie włożyłam instrumentów do wanienki. Jak myślicie zaliczą mi to czy nie? Pozdrawiamsmiley
JuZeK
28/06/2016 21:07
nie ma nigdzie praktycznego z a68 ?;/
Barcza
28/06/2016 18:01
Pisał ktos moze praktyczny R.5 ?
smiley
Aneta94eg
28/06/2016 17:35
Wiecie może kiedy będzie dostępny egzamin zawodowy praktyczny A.65?
katlog34
28/06/2016 16:33
Czy ktoś ma arkusz z egzaminu zawodowego z tego roku . A 30 ?smiley