Nawigacja
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (10 punktów)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej ograniczony do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką. W tym celu:
- wykonaj instalację teletechniczną zgodnie ze schematem montażowym (Rysunek 1) i schematem ideowym (Rysunek 2) oraz instrukcją stanowiskową,
- żyły kabli telekomunikacyjnych zakończ na łączówkach głowicy oraz w gniazdach abonenckich,
- wykonaj połączenia na łączówkach zgodnie z Paszportem GK1,
- podłącz urządzenia końcowe do gniazd abonenckich,
- skonfiguruj telefon ISDN:
- wprowadź do książki telefonicznej numer telefonu analogowego z nazwą egzamin,
- ustaw datę i godzinę na 1 stycznia 2014 rok, godz. aktualna (zgodna z godziną na zegarze w ośrodku egzaminacyjnym),
- nastaw budzik (alarm) na godz. 12:00,
- wykonaj pomiar napięcia baterii i przeprowadź testy uruchomionej instalacji telefonicznej, wyniki zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym.
Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu prac, uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Zaprojektuj, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym położenia punktów granicznych, przebieg nowej granicy działki o numerze 124, przy założeniu zachowania jej pola powierzchni. Nowo projektowany punkt D znajduje się. na linii C-420.
W celu wyprostowania granicy ABC na granicę AD oblicz niezbędne elementy: kąty poziome a i P i azymuty boków AA-480, AA-b, AA-c, współrzędne punktów B, C, D, kąt A-C-420, pola powierzchni ABC, ADC, długości odcinków CD, DA, D420. Współrzędne punktów 420, 480 i A podane są w tabeli 1, pomierzone na stanowisku A kierunki do punktów B i C, w nawiązaniu do punktu 480, zapisane są w dzienniku pomiaru kątów poziomych (tabela 2). Długości boków AC, AB odczytaj ze szkicu sytuacyjnego położenia punktów granicznych. Do wykonania obliczeń wykorzystaj zamieszczone w tabeli 3 wzory pomocnicze.
Opracuj szkic dokumentacyjny z projektem przebiegu nowej granicy działki 124 i miarami do wyniesienia w teren nowego punktu granicznego D.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Na działce nr 123 znajduje się użytek rolny R o dwóch klasach bonitacyjnych Ilia i Illb - czyli: Rllla oraz Rlllb.
Dokonaj podziału nieruchomości obejmującej tę działkę na dwie działki w taki sposób, aby z użytku rolnego Rlllb odciąć pole o powierzchni P = 1000 m2, które utworzy nową działkę. Granica nowych działek ma przebiegać przez punkt E, leżący na boku AD w jednakowej odległości od punktów A i D oraz przez punkt F, leżący na boku CD.
Oblicz:
- długości granic nowych działek,
- współrzędne prostokątne X, Y nowych punktów granicznych E i F,
- pola powierzchni działki nr 123 i nowych działek,
- pola powierzchni użytku gruntowego RIIIa i RIIIb,
- wartości szacunkowe: działki nr 123, nowych działek i użytku gruntowego Rllla i Rlllb.
Wypełnij, znajdujący się w arkuszu egzaminacyjnym, wykaz współrzędnych prostokątnych X, Y punktów nowej działki o powierzchni 1000 m2.
Do obliczeń wykorzystaj znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym: szkic sytuacyjny położenia punktów granicznych działki nr 132 z projektowaną granicą podziału, wykaz współrzędnych prostokątnych punktów granicznych działki nr 123, wartości szacunkowe gruntów ornych oraz wzór pomocniczy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

Oblicz współrzędne X, Y narożników A, C, D budynku i punktu osnowy Psi00 oraz uzupełnij szkic dokumentacyjny budynku o wyniki pomiarów i obliczeń.
Na stanowisku S wykonaj dwukrotnie pomiar odległości poziomych dA i dB, a pomiar kąta poziomego (Xab wykonaj w jednej serii. Wyniki pomiarów wykorzystaj do obliczenia odległości poziomej dAB
Do obliczeń skorzystaj:
- z danych zawartych na szkicu dokumentacyjnym budynku: współrzędne narożnika B budynku XB = 1036,50, YB = 981,80, ściana budynku B - E jest równoległa do linii osnowy PslOO - PslOl oraz osi X układu współrzędnych, odległość pomiędzy narożnikami B - C jest równa długości ściany B - E,
- ze wzoru do obliczenia długości dAB.'
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w dziennikach pomiarów, tabeli wyników oraz na szkicu pod nazwą Szkic dokumentacyjny budynku do uzupełnienia, znajdujących się w arkuszu egzaminacyjnym.
Uwaga: Po scentrowaniu i spoziomowaniu instrumentu zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiaru.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - sprzęt i instrument pomiarowy złóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj pomiar kontrolny na stanowisku S do punktów kontrolowanych 1, 2, 3, wyznacz wielkości przemieszczeń pionowych ph p2, p3 obiektu w tych punktach i przedstaw na wykresie obrazującym przemieszczenia pionowe.
Do pomiarów wykorzystaj tachimetr elektroniczny. Po scentrowaniu i spoziomowaniu instrumentu zgłoś przewodniczącemu, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiaru.
Na stanowisku S wykonaj dwukrotny pomiar odległości poziomych d1, d2, d3, dRp do punktów kontrolowanych 1, 2, 3. Pomiar kątów pionowych z1, z2, z3 do punktów kontrolowanych 1, 2, 3 i zRp do reperu Rp wykonaj w jednej serii. Wyniki pomiarów zapisz w dzienniku pomiaru kątów pionowych i dzienniku pomiaru odległości, które znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wyniki pomiarów wykorzystaj do obliczenia odpowiednich różnic wysokości Ah1, Ah2; Ah3 pomiędzy reperem Rp a punktami kontrolowanymi oraz do obliczenia aktualnych wysokości punktów kontrolowanych H'1; H'2; H'3.
W obliczeniach przemieszczeń wykorzystaj przedstawione w tabeli wysokości reperu i punktów kontrolowanych, uzyskane w pomiarze pierwotnym (początkowym). Porównaj wysokości punktów z pomiaru pierwotnego i aktualnego i oblicz wartości przemieszczeń pionowych p1, p2, p3. Wyniki obliczeń przemieszczeń pionowych podaj z dokładnością do 1 cm.
Do wykonania wykresu zastosuj skalę wysokości 1:10, a skalę poziomą przyjmij dowolnie, uwzględniając czytelność i przejrzystość wykresu.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - złóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.
Wysokości punktów kontrolowanych z pomiaru pierwotnego przemieszczeń

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 231 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Mariod66
24/06/2016 22:54
Witam , posiada ktoś arkusz z egzaminu zawodowego z czerwca Technikum Budowlanego na starych zasadach ?
yoliete
24/06/2016 22:13
A19*
yoliete
24/06/2016 21:58
Czy posiada ktoś arkusz a? smiley
Werciaa19
24/06/2016 20:31
Kto miał już A 19 praktykę? Może mi ktoś napisać mam w poniedziałek egzamin smiley
ania229
24/06/2016 18:26
Kto już zdawał R.26 praktyczny?Proszę mi napisać prywatną wiadomość do poniedziałku,poniewa
ż egzamin mam w poniedziałek.
TejTs
24/06/2016 14:29
Raczej pytanie*
TejTs
24/06/2016 14:29
Raczej stwierdzenie, aczkolwiek dołączam się do pytania.
Tudajx
24/06/2016 13:32
Koloa13 to pytanie czy stwierdzenie?
koloa13
24/06/2016 13:05
jest już egzamin w internecie z wczoraj A30
mmmarta2602
24/06/2016 11:18
hej kto miał praktyczny Z.06? dajcie znac jak poszło
Milena Kowalska
24/06/2016 08:42
Rudzia 98 też to samo napisałam w dokumentach a co do kartoteki nie jestem przekonana czy zrobiłam dobrze
Rudziaa98
24/06/2016 08:15
kamilos634 ja napisałam dżem śliwkowy jako nazwa towaru w Wz i w Fakturze (mam nadzieję, że dobrze) mi też wyszło 106 920.00 zł to chyba dobrze smiley a w kartotece stan końcowy napisałam 0smiley
Milena Kowalska
24/06/2016 01:10
Rudzia 98 mi też tyle samo wyszło smiley
mirela89kos
23/06/2016 22:25
Pisał ktoś A61?
kamilos634
23/06/2016 22:02
Ci co pisali dzis a30,
co napisaliscie na fakturze i wz?
tzn słoiki, czy palety?
przemeksobiejestem
23/06/2016 21:41
A ile Wam wyszło stan zapasów na koniec w kartotece? smiley
kaczmar10
23/06/2016 21:39
pisal ktos t13?? ile wam wyszlo w kalkulacji
Tudajx
23/06/2016 21:30
Mi tak samo smiley
przemeksobiejestem
23/06/2016 21:29
Rudziaa98, na fakturze wyszło mi 106920 zł smiley
Rudziaa98
23/06/2016 21:01
Pytanie do tych co pisali A.30 jak kwota wyszła Wam w fakturze ?? smiley