Nawigacja
TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W gospodarstwie utrzymywanych jest 20 krów mlecznych o średniej masie ciała 650 kg. W okresie letnim krowy utrzymywane są na pastwisku.
Zaplanuj powierzchnię i podział pastwiska na kwatery. Uzupełnij tabelę - Powierzchnia i podział pastwiska na kwatery.
Opracuj plan użytkowania pastwiska w miesiącach maj - czerwiec. Uzupełnij tabelę - Plan użytkowania pastwiska.
Sporządź bilans siana w gospodarstwie. Uzupełnij tabelę - Bilans siana. Sporządź wykaz działań zapobiegających wzdęciom u krów.
Zaznacz strzałką na rysunku krowy miejsce i kierunek przebicia żwacza w przypadku wystąpienia wzdęcia. Sporządź wykaz zalet wypasania zwierząt na pastwisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W gospodarstwie prowadzącym chów bydła mlecznego odnotowano niepokojące objawy u zwierząt: przejściowe biegunki, postępujące wychudzenie, spadek mleczności, utratę apetytu. Lekarz podejrzewając chorobę motyliczą, zlecił wykonanie badania parazytologicznego kału w kierunku wykrycia jaj motylicy wątrobowej.
1. Wykonaj badanie kału w celu wykrycia jaj motylicy wątrobowej.
2. Wypełnij dokument "Etapy badania kału metodą dekantacji".

Zadanie wykonaj na stanowisku pracy wyposażonym w niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 ...   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 + klucz oceniania (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W rzeźni dokonano uboju 100 sztuk tuczników. W trakcie badania przeduboj owego u świń nie stwierdzono objawów chorobowych. W badaniu poubojowym makroskopowym uznano wszystkie tusze za zdatne do spożycia. Z tusz pobrano próbki mięsa z filarów przepony w celu zbadania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.
Korzystając z Instrukcji do badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania oraz Wskazówek do wykonania badania:
Przygotuj próbkę zbiorczą z pobranego od 100 szt. świń mięsa, przygotowanego na dwóch tacach. Z mięsem na tacach postępuj jak z filarami przepony pobranymi od tuczników. Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania próbki zbiorczej.
Przeprowadź wytrawianie przygotowanej próbki zbiorczej.
Przeprowadź dwukrotną sedymentację. Zadanie zakończ na odessaniu supernatantu z cylindra. Przestrzegaj zasad bhp, po wykonaniu prac, uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 +...   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 + klucz oceniania (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zapoznaj się z zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym: rysunkiem kolczyka identyfikacyjnego cielęcia, dokumentacją zabiegu unasienniania oraz zdjęciami przedstawiającymi sprzęt i materiały używane do inseminacji zwierząt.
Wypełnij druk "Zgłoszenie bydła do rejestru", zgłaszając do ARiMR urodzenie buhajka o numerze identyfikacyjnym podanym na kolczyku. Buhajek urodzony po rodzicach rasy jersey. Jako datę urodzenia wpisz datę przewidywanego porodu, wykorzystując dane z zaświadczenia o sztucznym unasiennianiu krowy. Numer identyfikacyjny matki - PL005010937117, ojca - PL005014237118. Numer siedziby stada PL123456789001. Kod literowy rasy jersey - JE.
W miejscu przeznaczonym na podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia wpisz XXX.
Zapisz czynności wykonywane podczas sztucznego unasienniania krowy. Pod zdjęciami sprzętu
i materiałów do sztucznego unasienniania wpisz ich nazwy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2013   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII - STYCZEŃ 2013
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W jednym z gospodarstw prowadzących chów bydła w miejscowości X padła jałówka. Właściciel dwa dni wcześniej zauważył u niej niepokojące objawy chorobowe: drgawki poszczególnych grup mięśni, wzmożone reakcje na bodźce zewnętrzne, ślinotok, ciągle i ochrypłe ryczenie, brak koordynacji ruchowej, niezborność wzroku. Właściciel zwierzęcia podejrzewając wściekliznę zgłosił ten fakt do lekarza weterynarii.

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących zwalczanie wścieklizny u zwierząt oraz zapobieganie wściekliźnie u zwierząt i ludzi.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy wynikający z treści zadania.
 2. Założenia wynikające z analizy treści zadania i załączników.
 3. Opis obowiązków właściciela zwierzęcia przy podejrzeniu wystąpienia wścieklizny.
 4. Opis działań powiatowego lekarza weterynarii w przypadku:
  - podejrzenia wścieklizny u zwierząt gospodarskich
  - stwierdzenia wścieklizny u zwierząt gospodarskich.
 5. Wykaz metod prowadzących do rozpoznania wścieklizny oraz badań które należy przeprowadzić z uwzględnieniem:
  - opisu rodzaju próbek pobieranych do badań diagnostycznych,
  - sposobu pobierania próbek i wysyłania ich do badań,
  - wykazu narzędzi i materiałów koniecznych do pobrania próbek.
 6. ................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 10 z 11 5 6 7 8 9 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?