Nawigacja
TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj rozmaz krwi konia, zabarw go metodą HE (hematoksyliną i eozyną) i zbadaj go pod kątem obecności form rozwojowych pasożyta Theileria equi. Instrukcja barwienia preparatu znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania rozmazu, aby egzaminator mógł ocenić sposób wykonania rozmazu.
Wypełnij "Notatkę 1" oraz "Notatkę 2", opisując czynności podczas wykonywania rozmazu. Po wykonaniu i wybarwieniu rozmazu podnieś rękę, aby zgłosić gotowość do oceny rozmazu. Gotowość do przeprowadzenia badania mikroskopowego zgłoś przez podniesienie ręki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wypełnij druk Zgłoszenie bydła do rejestru, zgłaszając do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa urodzenie buhajka o numerze identyfikacyjnym PL005152882139. Buhajek urodzony po rodzicach rasy charolaise. Jako datę urodzenia wpisz datę przewidywanego porodu, wiedząc że matka buhajka o numerze identyfikacyjnym PL005139312575 została skutecznie unasienniona 15 listopada 2014 roku nasieniem buhaja o numerze identyfikacyjnym PL005139312575. Numer siedziby stada PL123456789001.
Jako datę wystawienia zgłoszenia wpisz datę spełniającą wymagania dotyczące terminu zgłoszenia określone w przepisach o rejestracji zwierząt. W miejscu przeznaczonym na podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia wpisz XXX.
Zapisz czynności wykonywane podczas sztucznego unasienniania krowy oraz sporządź wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do inseminacji krów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach zwróciła się instytucja badawcza z prośbą o pobranie próbek do badań w kierunku mykoplazmy drobiu (wymaz ze szczeliny podniebiennej i tchawicy) od brojlerów skierowanych do uboju. Materiał ma być pobierany poubojowo wg zasad pobierania prób od zwierząt żywych. Osobą kierującą projektem jest p. Zofia Zalewska z PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 1, 05-552 Jastrzębiec, tel. 81 123 12 12.
1. Pobierz materiał do badań z tuszki poddanej ubojowi. Przed wykonaniem zadania zgłoś gotowość przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.
2. Przygotuj pobrany materiał do wysyłki do laboratorium.
3. Wypełnij pismo przewodnie.
4. Wypełnij protokół pobrania prób.

........................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaplanuj zabieg korekcji racic z objawami zakażenia w szparze międzyracicznej. Z "Zestawu narzędzi" wybierz te, które są używane do zabiegu korekcji racic i zapisz je w tabeli Narzędzia do korekcji racic. Wyjaśnij jaką funkcję pełni każde z tych narzędzi. Na rysunku "Korekcja racic zbyt wyrośniętych" zaznacz linią krawędzie korekcji. W tabeli Założenie opatrunku na racicę zapisz w punktach schemat postępowania przy zakładaniu opatrunku na racicę. Uwzględnij wszystkie potrzebne materiały opatrunkowe, roztwór dezynfekcyjny oraz odpowiednie leki. Pamiętaj o stosowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj posiew redukcyjny nierozcieńczonej próbki mleka, mający na celu izolację i identyfikację bakterii znajdujących się w próbce mleka. Dobierz odpowiednie podłoże, odczynniki i sprzęt laboratoryjny. Przed przystąpieniem do pobierania próbki i wykonywania posiewu zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość wykonania badania.
Przeprowadź badanie antybiotykowrażliwości bakterii z mleka metodą dyfuzyjno-krążkową. Przyjmij założenie, że na wybranym do tego badania podłożu znajduje się już posiew powierzchniowy bakterii. ..............................................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 11 2 3 4 5 6 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?