Nawigacja
TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Gospodarstwo prowadzi chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Wykonaj czynności związane z chowem świń w gospodarstwie. Skorzystaj z danych zawartych w zestawieniach.
1. Oblicz liczbę DJP w poszczególnych grupach technologicznych i łączną liczbę DJP w stadzie.
2. Określ dzienne zapotrzebowanie na paszę, energię metaboliczną, białko ogólne i białko standaryzowane strawne dla tucznika o masie 30-60 kg przy średnim tempie wzrostu.
3. Oblicz wartość pokarmową 1 kg mieszanki o podanym składzie procentowym stosowanej w żywieniu tuczników.
4. Oceń warunki dobrostanu na podstawie podanych wyników pomiaru parametrów zoohigienicznych w pomieszczeniach dla tuczników.
5. Zaplanuj terminy wykonania wskazanych zabiegów higienicznych oraz profilaktycznych w odchowie prosiąt.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Podczas kontroli spełniania wymagań Rozporządzenia nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, w rzeźni trzody zostanie sprawdzona skuteczność mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni kontaktujących się z żywnością. Pobierz próbkę z wyznaczonej powierzchni. Całą procedurę pobierania próbki wykonaj w obecności egzaminatora, zgłaszając gotowość do pobrania próbki przez podniesienie ręki. Wypełnij pismo przewodnie.
Zapakuj próbkę, w celu przesłania do laboratorium i zbadania w kierunku obecności bakterii Salmonella oraz ogólnej liczby bakterii tlenowych.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy. Stanowisko jest wyposażone w odzież ochronną, sprzęt do pobierania próbek, niezbędną dokumentację oraz materiały potrzebne do zapakowania próbek.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

20 grudnia 2015 r. około 19:00 do Przychodni Weterynaryjnej w Warszawie zgłosiła się Pani Barbara Nowak zamieszkała w Wołominie przy ul. Głównej 5, właścicielka psa mieszańca, urodzonego 17 sierpnia 2015 r. Pies od rana wymiotuje i ma biegunkę, jest osowiały i nie je. Pies waży 7 kg. Właścicielka nie posiada książeczki zdrowia psa, pies nie miał przeprowadzonych żadnych zabiegów profilaktycznych. Po przeprowadzeniu wywiadu i zbadaniu zwierzęcia, lekarz weterynarii zlecił technikowi weterynarii wykonanie testu w kierunku parwowirozy, przygotowanie leków do podania wg poniższych wskazówek:
- płyn Ringera 20 ml/kg m.c. s.c.
- Linco-Spectin 1 ml/5 kg m.c. s.c. oraz uzupełnienie "Książki leczenia zwierząt...".
W obecności egzaminatora wykonaj test w kierunku parwowirozy, używając kału znajdującego się w naczyniu laboratoryjnym. Gotowość do wykonania testu zgłoś przez podniesienie ręki Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
Przygotuj do podania zwierzęciu leki zlecone przez lekarza weterynarii. Wypełnij Książkę leczenia zwierząt (...).

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie zdjęć i opisu 4 ras psów, rozpoznaj rasę psa. Wybierz rasę psa do towarzystwa dla osoby mieszkającej w małym mieszkaniu, w bloku, w centrum dużego miasta. Uzupełnij tabelę Wybór rasy psa i jego uzasadnienie.
Przygotuj wykaz podstawowych akcesoriów w celu zapewnienia dobrostanu wybranej rasy psa. Wykaz zapisz w tabeli Wykaz podstawowych akcesoriów dla psa.
Przedstaw kolejność czynności wykonywanych podczas kąpieli wybranej rasy psa. Wykonywane czynności z zachowaniem ich kolejności zapisz w tabeli Kolejność wykonywanych czynności podczas kąpieli psa.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Skontroluj warunki dobrostanu konia posługując się fragmentami list kontrolnych SPIWET oraz danymi zawartymi w paszporcie konia, harmonogramie karmienia, pojenia i doglądania koni. Dokonaj pomiaru wielkości stanowiska i mikroklimatu stajni, każdorazowo po dokonaniu pomiaru zgłoś przez podniesienie ręki wykonanie zadania.
Wyniki pomiarów wpisz do "Załącznika nr 1 do protokołu kontroli". Na podstawie "Załącznika" wypełnij "Protokół kontroli".
Zadanie wykonaj na stanowisku pracy wyposażonym w niezbędną dokumentację i przyrządy pomiarowe.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 11 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?