Nawigacja
TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Jan Kowalski, zamieszkały w Woli Dużej 23, utrzymuje krowy mleczne rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. Sześcioletnia krowa AGA o numerze identyfikacyjnym PL005139312575, wycieliła się 19.08.2013 roku. Korzystając z Kalendarza wycieleń ustal optymalny termin inseminacji tej krowy, termin jej zasuszenia i przewidywany termin porodu. Ustalone dane wpisz do tabeli 1. Dane zwierząt do inseminacji. Z wykazu buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej wybierz takiego, który najlepiej poprawi wydajność mleczną u potomstwa, podniesie % zawartości tłuszczu w mleku oraz poprawi płodność córek. Jego dane wpisz do tabeli 1. Dane zwierząt do inseminacji. Wypełnij zaświadczenie sztucznego unasienniania krowy/jałówki, przyjmując, że do inseminacji użyto pierwszego ejakulatu z dnia 26.01.2013 r. W tabeli 2. Wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do inseminacji krów, wpisz sprzęt i materiały, których należy użyć do wykonania zabiegu inseminacji krowy, przeprowadzając go zgodnie z zasadami bhp.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj badanie ogólne moczu pobranego od zwierzęcia:
- wykonaj badanie moczu przy użyciu analizatora - wyniki odnotuj w Karcie: "Wynik badania moczu" - rozpoczęcie badania zgłoś przez podniesienie ręki;
- wykonaj badanie osadu moczu - wyniki odnotuj w Karcie: "Wynik badania osadu moczu"; używaj sformułowań: nie występują, występują nieliczne, występują liczne;
- umyj oraz zdezynfekuj sprzęt po zakończonej pracy.
Zadanie wykonaj, mając do dyspozycji mocz pobrany od zwierzęcia, analizator do badania moczu z instrukcją obsługi, wirówkę laboratoryjną z instrukcją obsługi, mikroskop, planszę z wyglądem składników osadu moczu, przybory i środki do mycia i dezynfekcji sprzętu laboratoryjnego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Gospodarstwo rolne znajduje się na Obszarze Szczególnie Narażonym. Rolnik prowadzi chów bydła mięsnego, które utrzymywane jest przez cały rok w systemie alkierzowym, na płytkiej ściółce. W ubiegłym roku rolnik powiększył stado i stanął przed problemem spełnienia wymogów w zakresie przechowywania i zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Płyta obornikowa o powierzchni 110 m2 i zbiornik na gnojówkę o pojemności 90 m3 okazały się nie wystarczające. Gospodarstwo posiada 25 ha użytków zielonych i 45 ha gruntów ornych.
Zaplanuj powiększenie płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę, tak, aby produkcja zwierzęca prowadzona była zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą. W tym celu:
-sporządź obrót stada bydła w tym gospodarstwie - wypełnij tabelę 1,
-oblicz, o ile należy zwiększyć obecną powierzchnię płyty obornikowej i pojemność zbiornika na gnojówkę, aby przechowywać nawozy zgodnie z wymaganiami ZDPR - wypełnij tabele 2 i 3,
-oceń, czy obecna produkcja nawozów naturalnych nie przekracza dopuszczalnych norm nawożenia na 1ha UR - wypełnij tabelę 4.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj rozmaz krwi psa, zabarw go metodą HE (hematoksyliną i eozyną) i zbadaj go pod kątem obecności form rozwojowych pasożyta B.canis. Instrukcja barwienia preparatu znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania rozmazu, żeby egzaminator mógł ocenić sposób wykonania rozmazu.
Wypełnij zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym "Notatkę 1" oraz "Notatkę 2", opisując czynności podczas wykonywania rozmazu. Po wykonaniu i wybarwieniu rozmazu podnieś rękę, aby zgłosić gotowość do oceny rozmazu.
Przed rozpoczęciem badania mikroskopowego podnieś rękę, aby egzaminator mógł ocenić sposób mikroskopowania preparatu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj lekarzowi weterynarii sprzęt, narzędzia i materiały, potrzebne do przeprowadzenia badań bydła w kierunku występowania chorób objętych programem zwalczania. Lekarz będzie przeprowadzał badania w tym gospodarstwie po raz pierwszy w danym roku.
Sprzęt, narzędzia i materiały, które będą używane przy badaniach w kierunku gruźlicy, ułóż przy etykiecie GRUŹLICA.
Te, które będą używane przy badaniach w kierunku enzootycznej białaczki bydła i brucelozy, ułóż przy etykiecie ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA I BRUCELOZA.
Te, które będą używane przy obu badaniach, ułóż przy etykiecie UŻYWANE W OBU PRZYPADKACH.
Na podstawie danych z paszportów zwierząt wypełnij Tabelę 1. Do obliczeń wykorzystaj kalendarz znajdujący się w arkuszu egzaminacyjnym.
Na podstawie danych z Tabeli 1 określ, które badania u którego zwierzęcia należy przeprowadzić i zaznacz "X" odpowiednie rubryki Tabeli 2.
Przy uzupełnianiu Tabeli 1 i Tabeli 2 przyjmij, że jest 26 lipca 2014 roku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 8 z 11 3 4 5 6 7 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?