Nawigacja
TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zapoznaj się z wydrukiem prezentacji multimedialnej, wykazem dostępnych pasz, wykazem narzędzi, sprzętu i materiałów do inseminacji oraz wykazem materiałów, środków i sprzętu do pielęgnacji zwierząt. Uzupełnij Formularz realizacji poleceń:
- zapisz pasze, wybrane z wykazu, które można zastosować w żywieniu koni,
- wybierz klacz wykazującą objawy rui,
- wybierz z wykazu narzędzia, sprzęt i materiały do inseminacji zwierząt, potrzebne do sztucznego unasienniania klaczy przy użyciu świeżego nasienia,
- zapisz przewidywany termin porodu u klaczy (jako termin inseminacji przyjmij dzień egzaminu),
- określ przeznaczenie materiałów, środków i sprzętu do pielęgnacji zwierząt.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.10 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do przychodni weterynaryjnej w dniu 10 stycznia 2015 roku trafił szczeniak.
1. Przeanalizuj wpisy z książeczki zdrowia psa, dostępnej na stanowisku egzaminacyjnym i uzupełnij "Kartę zabiegów profilaktycznych przeprowadzonych u psa".
2. Korzystając z kalendarza szczepień, wypisz w "Karcie zalecanych zabiegów profilaktycznych" następne zalecane zabiegi profilaktyczne, które powinien mieć przeprowadzone szczeniak oraz proponowane terminy tych zabiegów. Zabiegi profilaktyczne p/endopasoźytom przeprowadza się co 6 miesięcy, a p/ektopasożytom co 4 tygodnie.
Ponadto:
............................

Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź dokumentację związaną z przeprowadzeniem doju mechanicznego.
Uzupełnij Tabelę 1 przyporządkowując nazwom struktur anatomicznych wymienia odpowiednie oznaczenia z Rysunku 1. Uzupełnij Tabelę 2, dokonując oceny przedstawionego na rysunku lub zdjęciu wymienia krowy. Uzupełnij Tabelę 3 Sprzęt i materiały wykorzystywane w trakcie doju. Wpisz przeznaczenie wymienionego w tabeli sprzętu i materiałów. Podaj nazwy sprzętu i materiałów wykorzystywanych do czynności opisanych w tabeli. Przedstaw w Tabeli 4 kolejne etapy prawidłowo przeprowadzonego doju mechanicznego krów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Do dyspozycji masz paszport konia. Skontroluj warunki dobrostanu konia posługując się fragmentami list kontrolnych SPIWET oraz danymi zawartymi w harmonogramie karmienia, pojenia i doglądania koni.
- dokonaj pomiaru wielkości stanowiska i mikroklimatu stajni, każdorazowo po dokonaniu pomiaru zgłoś przez podniesienie ręki wykonanie zadania;
- wyniki pomiarów wpisz do "Załącznika do protokołu kontroli gospodarstwa utrzymującego zwierzęta";
- na podstawie " Załącznika" wypełnij " Protokół kontroli gospodarstwa utrzymującego zwierzęta". Zadanie wykonaj na stanowisku pracy wyposażonym w niezbędną dokumentację i przyrządy pomiarowe.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.11 - RL.11 - ROL.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

PIW-PIB w Puławach, realizując program badawczy, zwrócił się z prośbą do PLW w Żurominie o przesłanie materiału do badań (wymaz z kloaki), od kur ze stada towarowego skierowanych do uboju. Materiał należy pobrać z wybranych losowo tuszek wg zasad pobierania prób od zwierząt żywych. Osobą kierującą projektem jest p. Anna Iksińska z PIW-PIB Aleja Partyzantów 57,24-100 Puławy, tel. 81 123 12 12.
1. Pobierz wymaz z kloaki kury poddanej ubojowi. Gotowość pobrania wymazu z kloaki zgłoś przez podniesienie ręki.
2. Przygotuj pobrany materiał do wysyłki do laboratorium.
3. Wypełnij Pismo przewodnie (Załącznik 1 - na stanowisku egzaminacyjnym).
4. Wypełnij Protokół pobrania prób (Załącznik 2 - na stanowisku egzaminacyjnym).
5. Zapakuj przesyłkę do wysłania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 9 z 11 4 5 6 7 8 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?