Nawigacja
TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013   (DARMOWY)
TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII (kwalifikacja R.9 - RL.10 - ROL.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Gospodarstwo rolne znajduje się na Obszarze Szczególnie Narażonym. Rolnik prowadzi chów bydła mięsnego, które utrzymywane jest przez cały rok w systemie alkierzowym, na płytkiej ściółce. W ubiegłym roku rolnik powiększył stado i stanął przed problemem spełnienia wymogów w zakresie przechowywania i zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Płyta obornikowa o powierzchni 110 m2 i zbiornik na gnojówkę o pojemności 90 m3 okazały się nie wystarczające. Gospodarstwo posiada 25 ha użytków zielonych i 45 ha gruntów ornych.
Zaplanuj powiększenie płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę, tak, aby produkcja zwierzęca prowadzona była zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą. W tym celu:
-sporządź obrót stada bydła w tym gospodarstwie - wypełnij tabelę 1,
-oblicz, o ile należy zwiększyć obecną powierzchnię płyty obornikowej i pojemność zbiornika na gnojówkę, aby przechowywać nawozy zgodnie z wymaganiami ZDPR - wypełnij tabele 2 i 3,
-oceń, czy obecna produkcja nawozów naturalnych nie przekracza dopuszczalnych norm nawożenia na 1ha UR - wypełnij tabelę 4.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
TEST TEORETYCZNY PAŹDZIERNIK 2013
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?