Nawigacja
TECHNIK BUDOWNICTWA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - CZERWIEC 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

We wznoszonym dwukondygnacyjnym nieogrzewanym budynku gospodarczym zaplanowano wykonanie stropu gęstożebrowego typu Fert-45. Strop zostanie wykonany z prefabrykowanych belek stalowo-ceramicznych Fert-45 o rozpiętości 420 cm, pustaków ceramicznych oraz mieszanki betonowej klasy C16/20 (B20). W ścianach konstrukcyjnych należy przewidzieć wykonanie wieńców stropowych z mieszanki betonowej klasy C16/20 (B20) i prętów zbrojeniowych ze stali A-l oraz strzemion ze stali klasy A-O.
Gotowa mieszanka betonowa będzie dostarczona na plac budowy z wytwórni. Do miejsca wbudowania będzie dowożona taczkami, układana i zagęszczana ręcznie. Elementy prefabrykowane przeznaczone do wykonania stropu, pręty zbrojeniowe oraz materiały na deskowanie i stemplowanie będą składowane na placu budowy. Należy przyjąć jednokrotne zużycie deskowania i stemplowania.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu gęsto żebrowego typu Fert-45 w dwukondygnacyjnym budynku gospodarczym.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania.
 2. Dane wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz robót związanych z wykonaniem stropu i wieńców przedstawiony w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących ich wykonania i odbioru.
 4. Przedmiar robót.
 5. Obliczenie ilości nakładów robocizny oraz materiałów potrzebnych do wykonania stropu i wieńców.
 6. Zestawienie ilości nakładów robocizny oraz materiałów dla całości robót.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA) - Zadanie praktyczne nr1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny jednorodzinny jest w trakcie budowy. Kolejnym etapem ma być wykonanie dwubiegowych, monolitycznych schodów żelbetowych między parterem a I piętrem. Konstrukcję schodów stanowią płyty biegowe oparte na płytach spocznikowych, o wymiarach przedstawionych na rysunku. Płyty spocznikowe zaprojektowano jako oparte na ścianach podłużnych klatki schodowej. Spocznik parteru został już wykonany (wypuszczone są z niego pręty zbrojeniowe). Do wykonania pozostały obydwie płyty biegowe oraz spocznik między piętrowy i spocznik I piętra.
Schody mają być wykonane z gotowej, dostarczonej z wytwórni na plac budowy, mieszanki betonowej C16/20 oraz prętów zbrojeniowych ze stali A-l, przygotowywanych na placu budowy. Do miejsca wbudowania mieszanka betonowa będzie dowożona taczkami i układana ręcznie. Drewno okrągłe, deski oraz pręty zbrojeniowe będą składowane na placu budowy. Przewiduje się jednokrotne wykorzystanie deskowania.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem konstrukcji schodów żelbetowych, między parterem a I piętrem, w budynku jednorodzinnym.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania.
 2. Założenia do projektu wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz robót, przedstawionych w kolejności technologicznej, związanych z wykonaniem konstrukcji schodów.
 4. Opis wymagań dotyczących wykonania i odbioru zaplanowanych robót.
 5. Przedmiar robót.
 6. Zestawienie, wraz z niezbędnymi obliczeniami, ilości nakładów materiałów potrzebnych do wykonania konstrukcji schodów.
 7. Wykaz sprzętu i maszyn, potrzebnych do wykonania konstrukcji schodów.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2009   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - STYCZEŃ 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W budynku szkolnym należy wykonać roboty termomodernizacyjne polegające na dociepleniu betonowej ściany zewnętrznej wraz z ościeżami okiennymi. Docieplenie wykonane będzie metodą lekką - mokrą przy użyciu: płyt styropianowych o frezowanych krawędziach, siatki z włókna szklanego, zaprawy klejowej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe będą układane od cokołu do gzymsu wieńczącego bez listwy startowej oraz łączone w narożach z płytami ścian bocznych. Naroża ściany i ościeży należy zabezpieczyć kątownikami równoramiennymi.

Należy przyjąć:

 • powierzchnia ściany i ościeży będzie przygotowana do wykonania robót.
 • materiały składowane będą obok budynku i transportowane na miejsce wbudowania za pomocą żurawia okiennego przenośnego.
 • na czas robót ustawione będzie rusztowanie przenośne,
 • prace tynkarskie będą wykonane z użyciem agregatu tynkarskiego.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem docieplenia zewnętrznej ściany budynku wraz z ościeżami okiennymi.

Projekt realizacji powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
 2. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz robót dociepleniowych przedstawiony w kolejności technologicznej wraz z opisem wymagań dotyczących ich wykonania i odbioru.
 4. Przedmiar robót.
 5. Obliczenia ilości robocizny, materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania robót dociepleniowych.
 6. Zestawienie ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu dla całości robót.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W przygotowanym, zabezpieczonym wykopie, zaplanowano ułożenie betonowych ław fundamentowych pod parterowy i niepodpiwniczony budynek jednorodzinny. Zaprojektowane ławy, o stałej szerokości 40 cm oraz wysokości 50 cm, będą wykonane w warunkach przeciętnych z mieszanki betonowej C12/15 o konsystencji gęstoplastycznej, bezpośrednio na wyrównanym podłożu gruntowym, w deskowaniu drewnianym. Mieszanka betonowa przeznaczona na fundamenty będzie wytwarzana na placu budowy z kruszywa grupy II i cementu portlandzkiego 32,5 w betoniarce o pojemności 250 l oraz transportowana do miejsca wbudowania taczkami. Należy przyjąć jednokrotne wykorzystanie deskowania.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem betonowych ław fundamentowych.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania.
 2. Założenia do projektu - niezbędne dane, wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz robót związanych z wykonaniem ław fundamentowych przedstawiony w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących ich wykonania i odbioru,
 4. Obliczenie ilości poszczególnych robót (przedmiar robót).
 5. Obliczenie ilości robocizny, materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania ław fundamentowych z uwzględnieniem poszczególnych robót.
 6. Zestawienie ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu dla całości robót.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 19 z 19 14 15 16 17 18
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?