Nawigacja
Przykładowe rozwiązania zadań

Lista wszystkich dostępnych rozwiązań zadań do pobrania:

UWAGA: Arkusze zawierają rozwiązanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale są zgodne także z pozostałymi kwalifikacjami.

Poniżej możesz zobaczyć skrócone wersje niektórych rozwiązań zadań.

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.18 - BD.29 - BD.14 - BUD.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWI...   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.18 - BD.29 - BD.14 - BUD.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 + klucz oceniania (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj narożnik muru przewidzianego do tynkowania oraz fragment tynku, zgodnie z załączonymi rysunkami nr 1, nr 2, i nr 3 oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaprawy murarską i tynkarską przygotuj zgodnie z instrukcjami producentów zamieszczonymi na opakowaniach.
Narożnik muru wykonaj z cegły pełnej na zaprawie murarskiej, na puste spoiny, do szóstej warstwy. W murze grubości 1 cegły wykonaj zakończenie pełne, w murze grubości VA cegły pozostaw strzępia. Na istniejącej ścianie wyznacz powierzchnię przeznaczoną do tynkowania i wykonaj tynk mineralny cienkopowłokowy o fakturze baranka.
Zadanie wykonaj na wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym przestrzegając zasad organizacji,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po ukończeniu pracy oczyść używane narzędzia i uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 210 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 CZERWIEC 2012)   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA – CZERWIEC 2012
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Projekt realizacji prac związanych z wykonaniem monolitycznych żelbetowych belek nadprożowych w zewnętrznej ścianie nośnej budynku przeznaczonego na warsztat usługowy.

2. Założenia do projektu wynikające z treści zadania.

- w zewnętrznej samonośnej ścianie gr. 25 cm. budynku przeznaczonego na warsztat usługowy należy wykonać zgodnie z projektem dwie belki nadprożowe
- nadproża o wymiarach 25 x 45 cm wykonane będzie z betonu klasy C16/20, zbrojone stalą klasy A-III, znaku 34GS, ze strzemionami ze stali klasy A-0, znaku St0S.
Otwory drzwiowe mają wymiary 4,00 x 3,00 m. Rozpiętość belek nadprożowych 4,80 m. Oparcie belek na murze po 0,40 cm. z obu stron.
- stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki nie przekracza 12.
- ...............................

3. Wykaz robót związanych z wykonaniem monolitycznych żelbetowych belek nadprożowych, przedstawiony w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 CZERWIEC 2010)   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - CZERWIEC 2010
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)

I. TYTUŁ PRACY

Projekt realizacji prac związany z wykonaniem monolitycznych, żelbetowych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej.

II. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

• wykop został przygotowany i zabezpieczony,
• w wykopie zaplanowano wykonanie monolitycznych, żelbetowych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej,
• wokół wykopu wykonano ławy drutowe i wyznaczono osie stóp,
• w wykopie ułożono pod fundamenty warstwę chudego betonu podkładowego o grubości l0cm,
• stopy fundamentowe będą wykonane z gotowej, dostarczonej z wytwórni mieszanki betonowej C16/20 oraz prętów zbrojeniowych ze stali: A-III, A-O, przygotowanych na placu budowy,
• do miejsca wbudowania mieszanka betonowa będzie transportowana taczkami,
• mieszanka będzie układana i zagęszczana ręcznie,
• drewno okrągłe, deski oraz pręty zbrojeniowe będą składowane na placu budowy,
• przewiduje się jednokrotne zużycie deskowania.
• zaplanowano wykonie 8 stóp fundamentowych o wymiarach l,4xl,4x0,5m

III. WYKAZ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM STÓP FUNDAMENTOWYCH PRZEDSTAWIONY W KOLEJNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ ORAZ OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKONANIA I ODBIORU ZAPLANOWANYCH ROBÓT.

• w trakcie wszystkich prac należy przestrzegać przepisów bhp i wymagań technologicznych o do wykopu wolno wchodzić i z niego wychodzić po przygotowanych schodniach lub drabinach, o robotnicy powinni mieć : buty z twardą podeszwą, rękawice ochronne, okulary ochronne i kask
• rozciągnięcie między ławami drutowymi drutów wyznaczających osie środkowe słupów oraz lica stóp fundamentowych,
• przygotowanie płyt deskowania i ich pionowe ustawienie za pomocą pionu sznurkowego spuszczonego z drutu rozciągniętego między ławami drutowymi,
• obsadzenie dybli (zabezpieczenie szalunku przed rozparciem zastrzałami),
• ........................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?