Nawigacja
TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30 - BD.21 - BD.24 - BD.25 - BD.30 - BUD.25 - BUD.15 - BUD.14...   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30 - BD.21 - BD.24 - BD.25 - BD.30 - BUD.25 - BUD.15 - BUD.14 - TKO.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź przy użyciu programu komputerowego do kosztorysowania kosztorys ofertowy wykonania betonowych ścian fundamentowych z izolacją, zgodnie z rysunkami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz cennikami. Do kalkulacji kosztów zastosuj metodę szczegółową. Kosztorys powinien zawierać stronę tytułową, przedmiar robót, pełny kosztorys z podsumowaniem i tabelą elementów scalonych.

Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych:
Katalog Nakładów Rzeczowych 2-02 Konstrukcje budowlane

Podstawy ustalenia wartości kosztorysowej robót:
- stawka VAT - 23%
- koszty zakupu materiałów Kz - 10 %,
- zysk z - 10 % od R + S + Kp (R + S)
- koszty pośrednie Kp - 70 % od R + S
gdzie: R - robocizna, M - materiały, S - sprzęt

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.20 - BD.29 - BD.16 - BUD.8) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIE...   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.20 - BD.29 - BD.16 - BUD.8) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj montaż dolnego segmentu słupa stalowego na betonowym fundamencie oraz zamocuj wsporniki z kątowników do trzonu słupa, zgodnie z rysunkami i warunkami technicznymi wykonania konstrukcji stalowych.
Fundament z kotwami, segment słupa, wsporniki, elementy złączne, sprzęt i narzędzia są przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym.
W przygotowanych kątownikach na wsporniki A i B wykonaj otwory na połączenia śrubowe zgodnie z rysunkiem 2. Wykonanie otworów w kątownikach zgłoś przez podniesienie ręki Przewodniczącemu ZNCP.
Nałóż nakrętki rektyfikacyjne na kotwy fundamentowe i ustal ich poziom.
Przed ustawieniem dolnego segmentu słupa na kotwach fundamentowych podnieś rękę i poproś o pomoc asystenta technicznego.
Wykonaj rektyfikację ustawienia segmentu słupa i zamocuj go parami nakrętek. Zamontuj wsporniki na trzonie słupa.
Po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w pojemniku na odpady.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.18 - BD.29 - BD.14 - BUD.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWI...   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.18 - BD.29 - BD.14 - BUD.12) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wymuruj fragment ściany z cegieł ceramicznych pełnych w wiązaniu pospolitym na zwykłe spoiny w dowolnej technice, zgodnie z wymiarami przedstawionymi na rysunku 1 oraz wykonaj warstwę narzutu tynku kat. III na przygotowanym podłożu, zgodnie z rysunkiem 2.
Prace wykonuj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót murarskich i tynkarskich. Zaprawy murarską i tynkarską przygotuj zgodnie z instrukcjami producentów zamieszczonymi na opakowaniach.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym, przestrzegając zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz zachowuj porządek. Po wykonaniu prac oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko robocze.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.16 - BD.12 - BUD.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.16 - BD.12 - BUD.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj szkielet zbrojenia belki zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym oraz specyfikacją warunków technicznych wykonania i odbioru robót zbrojarskich.
Przygotuj pręty podłużne zbrojenia i strzemiona o wymiarach i kształtach zgodnych z przedstawionymi na rysunku. Trzy pręty o średnicy 12 mm (Nr 1) ze stali żebrowanej są już docięte, znajdują się na stanowisku pracy i należy je ukształtować zgodnie z rysunkiem.
Ukończenie przygotowania prętów zgłoś przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki i poczekaj na pozwolenie kontynuowania pracy.
Połącz przygotowane pręty w szkielet zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego i ułóż go w przygotowanym na stanowisku deskowaniu, stosując odpowiednie elementy dystansowe w celu uzyskania wymaganego otulenia zbrojenia.
Prace wykonaj zgodnie z technologią robót zbrojarskich na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko robocze.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33 - BD.30 - BUD.14) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33 - BD.30 - BUD.14) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze oraz zapotrzebowanie na maszyny i opracuj harmonogram ogólny robót, niezbędnych do wykonania betonowych ław fundamentowych pięciu jednakowych garaży wolnostojących.
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, rysunek konstrukcyjny i zestawienie stali zbrojeniowej ław fundamentowych dla jednego garażu oraz wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02 Konstrukcje budowlane.

Opis projektowanych robót
1. Wybudowanie pięciu jednakowych garaży wolnostojących przewiduje się na sąsiadujących ze sobą działkach.
2. Wykop pod ławy fundamentowe wszystkich garaży jest wykonany.
3. Planowane roboty obejmuj ą wykonanie betonowych ław fundamentowych.
4. Podkład pod ławy, o grubości 10 cm, należy wykonać z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego, na podłożu gruntowym.
5. Zbrojenie ław fundamentowych będzie przygotowane na terenie budowy.
6. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania ław i podkładu zostanie przywieziona z wytwórni i będzie transportowana taczkami na miejsce wbudowania.
7. Zakłada się jednokrotne użycie deskowania.
8. Prace będą wykonywane w ciągu pięciu dni roboczych.
9. Do przygotowania i montażu zbrojenia przewidziano jednego zbrojarza, do wykonania podkładu pod ławy - jednego betoniarza i dwóch robotników, a do wykonania ław fundamentowych - jednego betoniarza, jednego cieślę i dwóch robotników.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 15 z 19 10 11 12 13 14 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

aduska69
11/08/2020 14:53
nadia87! ja zdaje technika sterylizacji
jowi01
05/08/2020 13:51
czy ktoś zdaje egzamin z asystentki stomatologicznej w sierpniu tego roku?smiley
Monika800
02/08/2020 19:26
czesc, jak można wydrukować zrobione testy?
nadia87
02/08/2020 14:44
Witam kto zdaje w najblizszym czasie w sierpniu egzamin ze sterylizacji medycznej?
Krzysiek_201
01/07/2020 16:25
Miał ktoś już egzamin praktyczny technikum żywienia, i mógł by powiedzieć co było ?
Daniel007
30/06/2020 23:54
witam, maiał ktoś już egzamin praktyczny z rl3? technik rolnik??
Szyewa
27/06/2020 11:23
Miał ktoś dzisiaj już praktyczny z AU 65? Może ktoś powiedzieć czy był Rachmistrz czy Płatkik?
Wredziaa
25/06/2020 21:27
A.62 praktyczny miał już ktoś mógłby się pochwalić co było? ;> z góry dzięki!
svvsvv_
24/06/2020 19:49
Na au.35 było 1.PW
2. PZ do faktury korygującej
3. FS
4. UP na czas nieokreślony
5. LP
6. Rotacja w dniach
dibernat
24/06/2020 16:22
co było dzisiaj na au 35- wie ktoś?
ciociapalinka
24/06/2020 16:18
Ktoś coś przewiduje co moze byc na opiekunce dzieciecej na praktycznym? smiley
dariakum95
23/06/2020 11:18
Powodzenia dzisiaj AU62 !!!
natalia19042001
22/06/2020 22:58
Egzamin AU21 miał ktos Technik fryzjer
8abc6
22/06/2020 20:50
MS.1 jutro kto lub wcześniej kto zdawał??
8abc6
22/06/2020 20:46
Kto jutro zdaje masaż???
Marlenkaa
22/06/2020 11:23
ms12, ktoś coś? smiley((
Szyewa
22/06/2020 10:26
Hejka. Au65 jutro powodzenia smileysmiley
manekg
21/06/2020 17:56
z9 czerwiec?
smiley
Zosia76
21/06/2020 17:54
Bd 29 ktos cossmiley
volster
21/06/2020 17:53
smiley