Nawigacja
TECHNIK BUDOWNICTWA - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 CZERWIEC 2010)   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - CZERWIEC 2010
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)

I. TYTUŁ PRACY

Projekt realizacji prac związany z wykonaniem monolitycznych, żelbetowych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej.

II. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

• wykop został przygotowany i zabezpieczony,
• w wykopie zaplanowano wykonanie monolitycznych, żelbetowych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej,
• wokół wykopu wykonano ławy drutowe i wyznaczono osie stóp,
• w wykopie ułożono pod fundamenty warstwę chudego betonu podkładowego o grubości l0cm,
• stopy fundamentowe będą wykonane z gotowej, dostarczonej z wytwórni mieszanki betonowej C16/20 oraz prętów zbrojeniowych ze stali: A-III, A-O, przygotowanych na placu budowy,
• do miejsca wbudowania mieszanka betonowa będzie transportowana taczkami,
• mieszanka będzie układana i zagęszczana ręcznie,
• drewno okrągłe, deski oraz pręty zbrojeniowe będą składowane na placu budowy,
• przewiduje się jednokrotne zużycie deskowania.
• zaplanowano wykonie 8 stóp fundamentowych o wymiarach l,4xl,4x0,5m

III. WYKAZ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM STÓP FUNDAMENTOWYCH PRZEDSTAWIONY W KOLEJNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ ORAZ OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKONANIA I ODBIORU ZAPLANOWANYCH ROBÓT.

• w trakcie wszystkich prac należy przestrzegać przepisów bhp i wymagań technologicznych o do wykopu wolno wchodzić i z niego wychodzić po przygotowanych schodniach lub drabinach, o robotnicy powinni mieć : buty z twardą podeszwą, rękawice ochronne, okulary ochronne i kask
• rozciągnięcie między ławami drutowymi drutów wyznaczających osie środkowe słupów oraz lica stóp fundamentowych,
• przygotowanie płyt deskowania i ich pionowe ustawienie za pomocą pionu sznurkowego spuszczonego z drutu rozciągniętego między ławami drutowymi,
• obsadzenie dybli (zabezpieczenie szalunku przed rozparciem zastrzałami),
• ........................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2011   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - CZERWIEC 2011
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

We wzniesionym w stanie surowym dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym zaplanowano wymurowanie niezbrojonych ścianek pełnych działowych, z cegieł budowlanych na zaprawie cementowo-wapiennej.
Na podstawie dokumentacji projektowej sporządzono przedmiar, z którego wynika, że roboty murarskie obejmują wykonanie (po odliczeniu otworów):
- 60 m2 ścianek działowych o grubości 1/2 cegły - z cegieł dziurawek pojedynczych,
- 30 m2 ścianek działowych o grubości 1/4 cegły - z cegieł budowlanych pełnych.
Cegły oraz elementy rusztowań przenośnych będą składowane na placu budowy. Gotowa zaprawa będzie dostarczona bezpośrednio do miejsca wbudowania. Materiały budowlane na stanowiska robocze będą transportowane wyciągiem.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem ścianek działowych we wzniesionym w stanie surowym dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac.
 3. Wykaz robót związanych z wykonaniem ścianek działowych, przedstawiony w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących wykonania i odbioru zaplanowanych robót.
 4. ...............................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2011   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - STYCZEŃ 2011
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Na przygotowanej konstrukcji dachu drewnianego (krokwie, płatwie, deski okapowe) budynku mieszkalnego należy wykonać roboty pokryciowe, izolacyjne oraz obróbki blacharskie okapów i komina. Pokrycie dachu należy wykonać z dachówki cementowej esówki. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego przygotowane są do montażu. Wykonany został trzon kominowy oraz osadzono okno dachowe.
Materiały składowane są na placu budowy i transportowane będą wyciągiem.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem robót pokryciowych i izolacyjnych konstrukcji dachu oraz obróbek blacharskich okapów i komina.

Projekt realizacji powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
 2. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wykaz robót pokryciowych, izolacyjnych i obróbek blacharskich konstrukcji dachu oraz robót wykończeniowych dachu od strony poddasza przedstawiony w kolejności technologicznej, wraz z opisem wymagań dotyczących ich wykonania i odbioru.
 4. Przedmiar robót.
 5. Kosztorys dla pokrycia dachowego z dachówki oraz wyliczenie ceny kosztorysowej Ck.
 6. Wykaz środków ochrony indywidualnej, narzędzi i sprzętu, niezbędnych do wykonania poszczególnych robót.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDWNICTWA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2010   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - CZERWIEC 2010
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W przygotowanym i zabezpieczonym wykopie zaplanowano wykonanie monolitycznych żelbetowych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej. Wokół wykopu wykonano ławy drutowe i wyznaczono osie stóp. Następnie w wykopie ułożono pod fundamenty warstwę chudego betonu podkładowego o grubości 10 cm. Stopy fundamentowe będą wykonane z gotowej, dostarczonej z wytwórni mieszanki betonowej C 16/20 oraz prętów zbrojeniowych ze stali A-III i A-O, przygotowanych na placu budowy. Do miejsca wbudowania mieszanka betonowa będzie transportowana taczkami, następnie układana i zagęszczana ręcznie. Drewno okrągłe, deski oraz pręty zbrojeniowe będą składowane na placu budowy. Przewiduje się jednokrotne wykorzystanie deskowania.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem monolitycznych żelbetowych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz robót związanych z wykonaniem stóp fundamentowych przedstawiony w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących wykonania i odbioru zaplanowanych robót.
 4. ..........................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2008   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA - STYCZEŃ 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W jednym z pomieszczeń budynku jednorodzinnego należy wykonać, na stropie żelbetowym nad nieogrzewaną piwnicą podłogę wielowarstwową z parkietu mozaikowego na kleju winylowym, bez szlifowania i lakierowania. Izolację termiczną stanowić będą płyty styropianowe o frezowanych krawędziach, układane na sucho, natomiast izolację przeciwwilgociową stanowić będzie jedna warstwa papy układana na sucho ze smarowaniem zakładów lepikiem. Warstwa wyrównawcza, zatarta na gładko, wykonana będzie z zaprawy cementowej. Materiały podłogowe dostarczone będą według zamówienia i składowane na miejscu w budynku.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem podłogi wielowarstwowej z parkietu mozaikowego.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
 2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wykaz robót związanych z wykonaniem podłogi przedstawiony w kolejności technologicznej, wraz z opisem wymagań dotyczących ich wykonania.
 4. Wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu, oraz odzieży roboczej do wykonania podłogi.
 5. Przedmiar robót izolacyjnych, podkładowych i posadzkowych.
 6. ...........................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 18 z 19 13 14 15 16 17 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?