Nawigacja
ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj zabudowę wnęki z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm, mocowanych do konstrukcji z profili stalowych, zgodnie z rysunkami 1 i 2.
Wykonanie konstrukcji zgłoś, przez podniesienie ręki, przewodniczącemu zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu i poczekaj na pozwolenie kontynuowania pracy.
Na wykonanej konstrukcji zamontuj płyty gipsowo-kartonowe od strony zewnętrznej, podnieś rękę i, po uzyskaniu pozwolenia, zaszpachluj styki płyt gipsowo-kartonowych oraz łby wkrętów mocujących płyty. Masę szpachlową przygotuj zgodnie z instrukcją producenta.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko robocze.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj na przygotowanym podłożu, zgodnie z rysunkiem, fragment okładziny ściennej z płytek
ceramicznych oraz fragment cokołu z takich samych płytek jak okładzina.
Zaprawę klejową przygotuj zgodnie z instrukcją producenta.
Wskazaną na rysunku krawędź okładziny wykończ listwą z tworzywa sztucznego.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków technicznych wykonania i odbioru robót okładzinowych oraz zachowuj porządek na stanowisku roboczym. Po zakończeniu pracy oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko robocze.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj jednokrotne malowanie fragmentu ściany techniką emulsyjną oraz przyklej tapetę z raportem, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku widoku wykończenia ściany.
Farbę o zadanej barwie przygotuj z białej farby emulsyjnej i pigmentu. Podłoże pod powłokę malarską jest zagruntowane.
Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem do tapetowania. Po zagruntowaniu powierzchni pod tapetowanie zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich oraz przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj ściankę działową w systemie suchej zabudowy na podwójnym szkielecie z profili stalowych UW i CW, zgodnie z rysunkami 1 i 2. Dwie równoległe do siebie konstrukcje szkieletu połącz przewiązkami z płyt gipsowo-kartonowych.
Wykonanie szkieletu z profili oraz zamontowanie przewiązek zgłoś, przez podniesienie ręki, przewodniczącemu ZNCP i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac.
Na konstrukcji szkieletu wykonaj obustronną obudowę z płyt gipsowo-kartonowych.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj, zgodnie z rysunkiem, fragment okładziny ściennej z płytek ceramicznych na przygotowanym i zagruntowanym podłożu. Przed rozpoczęciem prac wytrasuj położenie okładziny.
Do wykonania zadania wykorzystaj sprzęt, narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych oraz przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu robót oczyść sprzęt i narzędzia oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpadki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 8 z 9 3 4 5 6 7 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?