Nawigacja
ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj obudowę słupa z bloczków gazobetonowych płytami gipsowo-kartonowymi, zgodnie z rysunkami 1 i 2.
Z profili CD 60 i UD 30 wykonaj ruszt zgodnie z rysunkiem 1. Profile połącz ze słupem klipsami mocującymi przykręconymi do słupa. Po wykonaniu rusztu zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN przystąp do dalszych prac.
Opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkiem 2 przy użyciu blachowkrętów 3,5 mm x 25 mm.
Na jednym z boków słupka zastosuj połączenie płyt o krawędziach ostrociętych.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, odpady umieścił w odpowiednich pojemnikach.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj posadzkę z płytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, na zaprawie klejowej, o szerokości spoin 5 mm.
Usytuowanie, układ płytek oraz kształt okładziny przedstawiono na rysunku.
Zaprawę klejową przygotuj sposobem mechanicznym (z użyciem wiertarki i mieszadła) z gotowej suchej
mieszanki, zgodnie z instrukcją producenta.
Podłoże pod okładzinę z płytek jest już zagruntowane.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Posadzkę wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót posadzkarskich. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w pojemniku na odpady budowlane.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj, zgodnie z Rysunkiem 1, jednokrotne malowanie fragmentu ściany farbą emulsyjną oraz przyklej tapetę z raportem. W miejscu styku powłoki emulsyjnej i tapety przyklej symetrycznie samoprzylepny pasek ozdobny. Podłoże pod powłokę malarską jest zagruntowane. Farbę o zadanej barwie przygotuj z białej farby emulsyjnej i z pigmentu.
Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem do tapetowania przygotowanym zgodnie z instrukcją.
Po zagruntowaniu powierzchni pod tapetowanie zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, gotowość
do oceny. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych prac.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia, uporządkuj stanowisko, a reszki farby i resztki kleju przelej do przygotowanych pojemników.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj ściankę działową w systemie suchej zabudowy. Konstrukcję nośną i opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Profile CW 50 i UW 50 stykające się ze ścianą i podłogą oklej taśmą akustyczną i zamontuj do podłoża łącznikami rozporowymi szybkiego montażu SM 6 x 60 mm. Profile UW 50 z profilami CW 50 połącz przy użyciu zaciskarki. Po wykonaniu konstrukcji pod zabudowę ściany zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego możesz przystąpić do dalszych prac.
Po wykonaniu pojedynczego opłytowania ponownie zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego możesz kontynuować pracę.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj okładzinę ścienną z płytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20 x 25 cm w dwóch kolorach na zaprawie klejowej ze spoiną szerokości 3 mm, według wzoru i wymiarów przedstawionych na rysunku.
Sporządź przedmiar robót w tabeli zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
Przygotuj zaprawę, klejową zgodnie z instrukcją producenta zawartą na opakowaniu.
Po przygotowaniu zaprawy klejowej podnieś rękę i poczekaj na polecenie kontynuowania prac.
Po ułożeniu płytek przygotuj zaprawę do spoinowania zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu i wypełnij nią spoiny wykonanej okładziny z płytek.
Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu prac oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 9 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?