Nawigacja
ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na przygotowanym podkładzie z jastrychu cementowego wykonaj dwubarwną posadzkę z płytek ceramicznych o wymiarach 30 cm x 30 cm, według wzoru przedstawionego na rysunku.
Zastosuj zaprawę klejową. Do jej sporządzenia wykorzystaj instrukcję znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym.
Układanie płytek rozpocznij od narożnika wyznaczonego stanowiska, z zachowaniem 5 mm dylatacji od ścian. W celu uzyskania jednakowego odstępu między płytkami zastosuj krzyżyki dystansowe 3 mm. Płytki przecięte wzdłuż i po przekątnej - ułóż na styk.
Posadzkę ułóż w płaszczyźnie poziomej.
Niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt znajdują się na stanowisku egzaminacyjnym. Podczas wykonywania pracy przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz zachowuj porządek.
Po wykonaniu posadzki oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj dwukrotne malowanie fragmentów ściany techniką emulsyjną oraz przyklej tapetę pionowymi pasami zgodnie z wymiarami i wytycznymi przedstawionymi na rysunku.
Sporządź przedmiar robót. Obliczenia powierzchni do malowania i tapetowania oraz ich wyniki zapisz w tabeli, znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.
Przygotuj farby o zadanych barwach z białej farby emulsyjnej i pigmentu. Podłoże pod powłoki malarskie i tapetowanie zostało wcześniej zagruntowane.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy.
Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz zachowuj porządek.
Po zakończeniu pracy oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj dwukrotne malowanie fragmentów ściany techniką emulsyjną oraz przyklej tapetę, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku.
Oblicz powierzchnię do malowania i tapetowania. Obliczenia i ich wyniki zapisz w tabeli znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.
Podłoże pod powłoki malarskie jest zagruntowane. Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem. Po zagruntowaniu powierzchni pod tapetowanie zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki.
Farby o zadanych barwach przygotuj z białej farby emulsyjnej i pigmentu.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy.
Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich,
przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz zachowuj porządek.
Po zakończeniu pracy oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj, zgodnie z Rysunkami 1., 2. i 3., ściankę działową z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm, mocowanych do konstrukcji z profili "UW" 50 mm oraz "CW" 50 mm.
Konstrukcję z profili stalowych wykonaj zgodnie z Rysunkami 1. i 2. Profile mocowane do podłoża i ściany oklej taśmą akustyczną. Wykonanie konstrukcji zgłoś do oceny, przez podniesienie ręki, przewodniczącemu zespołu nadzorującego część praktyczną.
Na wykonanej konstrukcji zamontuj płyty gipsowo-kartonowe tylko z jednej strony. Połączenia płyt jednoetapowo wykończ taśmą zbrojącą i masą szpachlową. Między profilami ułóż izolację z wełny mineralnej.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj, zgodnie z rysunkami nr 1 i nr 2, fragment okładziny ściennej z płyty gipsowo-kartonowej,
zamocowanej do stelażu, który wykonaj z profilu UD 30 mm, profili CD 60 mm i łączników bezpośrednich
ES. Profile ustaw w odległości 5 cm od lica ściany i zamocuj za pomocą uchwytów ES.
Przestrzeń pomiędzy ścianą a wewnętrzną powierzchnią rusztu wypełnij szczelnie wełną mineralną.
Wykonanie konstrukcji stelaża i izolacji zgłoś, przez podniesienie ręki, Przewodniczącemu ZNCP.
Na wykonanym stelażu zamontuj przygotowaną płytę gipsowo-kartonową.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 9 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?