Nawigacja
ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj okładzinę ścienną z płytek ceramicznych szkliwionych, dwubarwnych o wymiarach 20 x 25 cm na zaprawie klejowej. Na jednym z boków zamontuj listwę wykończeniową.
Usytuowanie, układ płytek i kształt okładziny oraz miejsce osadzenia listwy wykończeniowej pokazano na rysunku.
Zaprawę klejową przygotuj sposobem mechanicznym z gotowej suchej mieszanki zgodnie z instrukcją producenta.
Podłoże pod okładzinę z płytek jest już zagruntowane.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Okładzinę ceramiczną i montaż listwy wykończeniowej wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj jednokrotne malowanie fragmentu ściany techniką emulsyjną oraz przyklej tapetę. Rozmieszczenie i wymiary poszczególnych elementów wykończenia ściany przedstawiono na rysunku widoku wykończenia ściany.
Podłoże pod powłokę malarską jest zagruntowane. Farbę o zadanej barwie przygotuj z białej farby emulsyjnej i pigmentu.
Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem do tapetowania przygotowanym zgodnie z instrukcją.
Po zagruntowaniu powierzchni pod tapetowanie zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i uporządkuj stanowisko, a reszki farby i kleju oraz odpady stałe umieść w przygotowanych pojemnikach.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.5 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj okładzinę ściany wraz z fragmentem szkieletowej ścianki działowej w systemie suchej zabudowy. Konstrukcję nośną (ruszt) oraz opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkiem.
Profile UD 30 i UW 50 oklej taśmą akustyczną i zamontuj do podłogi kołkami do betonu szybkiego montażu SM 6 x 60 mm. Profile CD 60 z profilami UD 30 połącz wkrętami samogwintującymi. Profile UW 50 z profilami CW50 połącz przy użyciu zaciskarki. Wieszaki ES 125 zamontuj do ściany na wysokości 1300 mm od podłogi.
Po wykonaniu rusztu pod zabudowę ściany zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny przewodniczącemu ZN. Po uzyskaniu pozwolenia przystąp do dalszych prac.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu robót oczyść narzędzia oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.7 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj na powierzchni modelu tarasu naziemnego fragment posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach M x N bez fugowania, zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Zamontuj listwy wykończeniowe na krawędziach wykonanej posadzki.
Oczyść i zagruntuj podłoże, następnie przygotuj zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta zawartą na opakowaniu.
Po przygotowaniu podłoża oraz zaprawy klejowej podnieś rękę i poczekaj na polecenie kontynuowania prac.
Podczas wykonywania posadzki przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz zachowuj porządek.
Po zakończeniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko robocze.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Z...   (DARMOWY)
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZSZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kwalifikacja B.6 - BD.4 - BUD.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj roboty malarsko-tapeciarskie zgodnie z rysunkiem oraz z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót.
Zabezpiecz folią i taśmą malarską podłogę, niemalowane fragmenty ściany oraz imitację ościeżnicy. Zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, wykonanie zabezpieczeń do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac. Podłoże pod powłokę malarską jest zagruntowane.
Przygotuj farbę do malowania w kolorze zielonym. Obliczenia ilości farby potrzebnej do wykonania zadania zamieść w druku Przedmiar robót. Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz zachowuj porządek.
Po zakończeniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 9 2 3 4 5 6 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?