TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.36 - AU.36 - EKA.5 - EKA.7) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.36 - AU.36 - EKA.5 - EKA.7) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zakład Produkcyjny PIOTR sp. z o.o. zajmuje się produkcją krzeseł ogrodowych. Zakład jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Wykonaj prace dla Zakładu Produkcyjnego PIOTR sp. z o.o.
1. Wprowadź plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym na podstawie dowodów księgowych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym operacje gospodarcze dotyczące:
- zakupu materiałów,
- przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu,
- zakupu usługi wynajmu powierzchni biurowych,
- przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia,
- sprzedaży wyrobów gotowych,
- wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu,
- zmian na rachunku bankowym.
3. Sporządź kalkulację kosztów wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych w tabeli kalkulacyjnej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
4. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 19% za grudzień 2019 r.
5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2019 r. PK - Polecenia księgowania dotyczące:
- naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych - PK 1/12/2019,
- ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2019 r. - PK 2/12/2019 (grudzień 2019 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
6. Dokonaj księgowań operacji gospodarczych na podstawie sporządzonych dowodów polecenia księgowania związanych z naliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2019 r.
7. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2019 r.
8. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2019 r.
9. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2019 r. 10. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności netto sprzedaży w latach 2017-2018.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK EKONOMISTA (kwalifikacja A.35 - AU.35 - EKA.5 - EKA.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ ...   (DARMOWY)
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA (kwalifikacja A.35 - AU.35 - EKA.5 - EKA.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Maria Kurek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży artykułów szklanych. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.
Wykonaj prace dla Hurtowni ARTPOL Maria Kurek.
1. Sporządź w programie magazynowo-sprzedażowym i wydrukuj w jednym egzemplarzu dokumenty dotyczące zdarzeń z października 2019 r.:
- dowód Pz - Przyjęcie zewnętrzne, dotyczący przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
- polecenie przelewu z tytułu zapłaty dla Huty Szkła SIGMA sp. z o.o. za zakupione towary,
- fakturę za sprzedane towary dla Restauracji SMAK sp. z o.o.,
- dowód Wz - Wydanie zewnętrzne, dotyczący wydania odbiorcy sprzedanych towarów z magazynu.
2. Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zdarzenia gospodarcze z października 2019 r. na podstawie następujących dowodów księgowych:
- faktury nr 4421/10/2019 od Huty Szkła SIGMA sp. z o.o. za zakupione towary,
- faktury nr 1/10/2019 dla Restauracji SMAK sp. z o.o. za sprzedane towary,
- wyciągu bankowego nr 32/2019.
3. Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za październik 2019 r.
4. Oblicz wskaźniki rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2017-2018 na podstawie informacji zawartych w tabeli Dane do obliczenia wskaźników rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2017-2018. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym oraz programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32)) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32)) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo POL JAM jest producentem dżemów owocowych. Przedsiębiorstwo w ramach rozwoju otworzyło nowy oddział produkcyjny w Białymstoku, w którym zatrudnia 80 osób.
Opracuj Strukturę organizacyjną oddziału Przedsiębiorstwa POL JAM w Białymstoku korzystając z informacji zawartych w Tabeli 1.
Uzupełnij Formularz 1. Przydziału zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Przedsiębiorstwa POL JAM w Białymstoku, przydzielając wydziałom zadania ujęte w Tabeli 2.
Oblicz Ilość i koszt miesięcznego zużycia wody w Przedsiębiorstwie POL JAM uzupełniając Formularz 2, na podstawie informacji zawartych w Tabeli 3., Tabeli 4. i Tabeli 5.
Oblicz w Formularzu 3. Ilość ścieków wytwarzanych w Przedsiębiorstwie POL JAM i koszt miesięcznej usługi odprowadzania ścieków do Wodociągów Miejskich w Białymstoku, korzystając z informacji zawartych w Tabeli 6.
Wypełnij z datą 09.01.2020 r. Formularz 4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków do Wodociągów Miejskich w Białymstoku. Wnioskodawcę reprezentuje Jan Kowalski.
Sporządź na Formularzu 5. Kosztorys miesięcznego zużycia energii elektrycznej w Przedsiębiorstwie POL JAM, korzystając z danych ujętych w Tabeli. 3
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonania zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaplanuj formowanie paletowych jednostek ładunkowych (pjł) z częściami elektrycznymi w oparciu o charakterystykę ładunku i parametry palety EUR.
Dobierz naczepę do przewozu utworzonych pjł, w której zmieści się cały ładunek przy jednoczesnym uwzględnieniu jej ładowności.
Dobierz rodzaj wózka widłowego ze względu na najkrótszy czas realizacji załadunku utworzonych pjł do naczepy oraz sporządź kalkulację kosztów realizowanych usług.
Sporządź harmonogram czasu pracy kierowcy na trasie z Wrocławia do Berlina wraz z załadunkiem pjł do naczepy we Wrocławiu. Przewóz zaplanuj z uwzględnieniem minimalnej, wymaganej przepisami, niedzielonej przerwy kierowcy.
Wypełnij międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR nr 235/2020 dotyczący przewozu części elektrycznych od Przedsiębiostwo ELEKTRA do przedsiębiorstwa NORT GmbH.
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne JANKA zaopatruje Hurtownię HI, Hurtownię H2 oraz Centrum Handlowe w płyty podłogowe.
Uzupełnij plan przepływu zasobów i informacji w sieci dystrybucji w oparciu o prognozę potrzeb brutto na płyty podłogowe w sztukach oraz informacje dotyczące dystrybucji, informacje dotyczące zapasu początkowego i produkcji w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym JANKA.
Wypełnij zestawienie parametrów utworzonych dla Centrum Handlowego paletowych jednostek ładunkowych (pjł) w liczbie zgodnej z wielkością dostawy.
Naszkicuj rozmieszczenie płyt podłogowych na palecie w oparciu o informacje dotyczące formowania paletowych jednostek ładunkowych (pjł) i informacji dotyczących płyt podłogowych.
Wystaw z datą 9.01.2020 r. dokument wydania zewnętrznego (WZ) oraz fakturę sprzedaży dotyczące wydania i sprzedaży Centrum Handlowemu płyt podłogowych w liczbie zgodnej z wielkością dostawy.
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 457 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?