TECHNIK HOTELARSTWA (kwalifikacja T.11 - TG.12 - HGT.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HOTELARSTWA (kwalifikacja T.11 - TG.12 - HGT.6) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Hotel Retro**** w Zamościu otrzymał pisemne zamówienie na zorganizowanie pobytu wypoczynkowego dla państwa Polańskich w terminie od 20 do 23 lipca 2020 roku.
Korzystając z zamówienia na usługi hotelarskie, zamówienia na usługi dodatkowe w języku obcym, danych gości, informacji dodatkowych, oferty hotelu Retro**** w Zamościu oraz stawek podatku VAT dla usług podstawowych i dodatkowych sporządź:
- dokumenty związane z przyjęciem zamówienia i rezerwacją usług hotelarskich: kartę rezerwacji oraz potwierdzenie rezerwacji,
- dokumenty związane z rejestracją i pobytem gości w hotelu Retro****: kartę rejestracyjną dla pani Anny Polańskiej, kartę pobytu dla pana Jana Polańskiego oraz kartę kontrolną skrytki sejfowej,
- dokument związany z rozliczeniem pobytu gości: fakturę.
Druki niezbędne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim.

Szanowni Państwo,
po zapoznaniu się z ofertą Waszego hotelu zwracam się z prośbą o zorganizowanie pobytu wypoczynkowego dla mnie i mojej żony Anny w terminie od 20 do 23 lipca 2020 r. Przyjazd do hotelu planujemy około godz. 1400. Proszę o rezerwację apartamentu 2-osobowego nr 112. Zamawiam pełne wyżywienie dla 2 osób, od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Dodatkowo na obiedzie, dnia 22.07.2020 r., który proszę zaplanować na godz. 1400, będzie 4 naszych znajomych. Koszt wszystkich obiadów proszę doliczyć do mojej faktury. Proszę również o przygotowanie dla nas informatora turystycznego o Zamościu i Roztoczu. Informuję, że w najbliższych dniach moja żona prześle drogą e-mailową zamówienie na usługi dodatkowe. Należność za pobyt ureguluję osobiście w dniu wyjazdu gotówką po otrzymaniu faktury, którą proszę wystawić na moje nazwisko, z uwzględnieniem wszystkich usług przez nas zamówionych i zrealizowanych. Proszę o przesłanie potwierdzenia rezerwacji usług zamówionych zarówno przeze mnie jak i moją żonę na mój adres e-mail, z uwzględnieniem informacji na temat cen jednostkowych brutto zamówionych przez nas usług oraz świadczeń wliczonych w cenę noclegu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (kwalifikacja T.8 - TG.9 - HGT.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ ...   (DARMOWY)
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (kwalifikacja T.8 - TG.9 - HGT.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając ze sporządzonego w języku obcym zamówienia 4-dniowego pobytu, informacji o gospodarstwie agroturystycznym, informacji o atrakcjach turystycznych Szlaku Piastowskiego, wykazu potraw regionalnych oraz wykazu stawek podatku VAT dla usług świadczonych w gospodarstwach agroturystycznych, sporządź dokumenty związane z przygotowaniem pobytu gości:
- potwierdzenie rezerwacji pobytu,
- propozycję wycieczki Szlakiem Piastowskim,
- propozycję potraw na kolację regionalną,
- fakturę dla gości gospodarstwa agroturystycznego.
Druki niezbędne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim.

Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze dysponuje funkcjonalnymi pokojami, w których goście odnajdą komfort oraz będą mogli zrelaksować się. Do dyspozycji gości 20 pokojów 2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami, a także ogrodzony i monitorowany parking. Ponadto, na terenie gospodarstwa, znajduje się wypożyczalnia rowerów, sala bilardowa, stół do ping ponga oraz boisko do plażowej piłki siatkowej, piłki nożnej, a wszyscy goście mogą bez przeszkód korzystać z bezprzewodowego Internetu. W bezpośrednim otoczeniu gospodarstwa agroturystycznego znajduje się las, zapraszający do korzystania ze spacerowych ścieżek. Dodatkową atrakcję stanowi staw oraz wiele miejsc przystosowanych do odpoczynku, tj. strefa SPA, chata grillowa, basen z barem czy atrakcyjnie urządzony ogród rekreacyjny. Dla najmłodszych - plac zabaw, pole do minigolfa oraz mini zoo. Ośrodek jest całoroczny. W warunkach komfortowych gospodarstwo jednorazowo może przyjąć ok. 70 osób.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
FLORYSTA

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Pracownia florystyczna otrzymała zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie kompozycji kwiatowej w sizalowym rożku.
Zgodnie z zamówieniem i wykazem dostępnego materiału florystycznego wykonaj w skali 1:3 rysunki projektowe kompozycji kwiatowej (zachowując odpowiednie proporcje) - rzut z góry i z boku z legendą i indeksem barw właściwymi dla danego rysunku. Rysunki projektowe wykonaj ołówkiem i kredkami na Formularzu 1 - Rzut z góry i Formularzu 2 - Rzut z boku.
Sporządź w Tabeli 1 Kosztorys wykonania kompozycji kwiatowej, korzystając z danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym i materiałów dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym.
Po wykonaniu rysunków projektowych i kosztorysu zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego (ZN) przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania kompozycji kwiatowej.
Wykonaj kompozycję kwiatową zgodnie z wykonanymi rysunkami projektowymi na stanowisku egzaminacyjnym, oznaczonym Twoim numerem, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Zachowaj kolejność wykonywanych czynności zgodnie ze sztuką florystyczną. Podczas wykonywania kompozycji kwiatowej przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem kompozycji kwiatowej w sizalowym rożku uporządkuj stanowisko egzaminacyjne i posegreguj odpadki na organiczne i nieorganiczne.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.22 - RL.22 - OGR.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STY...   (DARMOWY)
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.22 - RL.22 - OGR.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Uzupełnij projekt zagospodarowania terenu na podstawie Planu zagospodarowania fragmentu terenu., Przekroju A-A przez nawierzchnię tarasu., tablicy z KNR 2-21 oraz cennika robocizny i materiałów.
Na szablonie nr 1 opisz Przekrój konstrukcyjny B-B przez betonowy murek oporowy. Murek oporowy stanowiący ściany pojemnika na rośliny ma być zwieńczony płytami kamiennymi z piaskowca o wymiarach 50x50x4 cm. Pionowe ściany murka po zewnętrznej stronie będą wykończone płytkami kamiennymi obrabianymi z piaskowca o wymiarach 10x10x3 cm, osadzanymi na zaprawie cementowej. Fugi między płytkami będą uzupełnione zaprawą cementową do spoinowania.
Na szablonie nr 2 wykonaj Przekrój konstrukcyjny C-C przez nawierzchnię ścieżki w skali 1:10. Nawierzchnia ścieżki doprowadzającej do tarasu ma być wykonana z płyt chodnikowych betonowych
0 wymiarach 35x35x5 cm układanych na podsypce piaskowej oraz obrzeży betonowych o wymiarach 5x20x100 cm. Grunt pod projektowaną nawierzchnią ścieżki jest przepuszczalny. Narysowany przekrój zwymiaruj i opisz.
W tabeli 1 sporządź Wykaz prac związanych z wykonaniem nawierzchni tarasu z kostki granitowej brukowej, czynności zapisz w kolejności technologicznej. Następnie sporządź Wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania nawierzchni tarasu. Narzędzia i sprzęt zapisz w tabeli 1 obok czynności, do wykonania których są przeznaczone.
W tabeli 2 sporządź Zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z wykonaniem 6,6 m2 okładziny z płytek kamiennych obrabianych na zaprawie cementowej, na pionowych ścianach murka oporowego. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w tablicy z KNR 2-21 oraz cenniku robocizny
1 materiałów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.21 - RL.21 - OGR.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STY...   (DARMOWY)
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.21 - RL.21 - OGR.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Uzupełnij projekt zagospodarowania fragmentu ogrodu na podstawie zamieszczonego Planu zagospodarowania terenu oraz danych zawartych w Wyciągu z katalogu szkółki roślin ozdobnych.
Dobierz jeden gatunek pnącza o zimozielonych liściach do posadzenia przy murze z cegły oraz dwa gatunki bylin ozdobnych z liści do obsadzenia rabaty bylinowej znajdującej się na stanowisku częściowo zacienionym, z glebą o odczynie obojętnym. Wybrane rośliny zapisz w tabeli 1 - Wykaz roślin. Tabelę uzupełnij o brakujące informacje.
Wykonaj projekt koncepcyjny nasadzeń ukazujący rabatę bylinową i krzewy pnące w rzucie z góry i widoku A-A. Rysunki wykonaj techniką barwną uwzględniając aspekt letni całej kompozycji oraz skalę szablonu. Projekt wykonaj na szablonie Projekt koncepcyjny nasadzeń.
Zaplanuj czynności związane z założeniem żywopłotów z cisa pospolitego (Taxus baccata). Należy przyjąć, że krzewy będą pochodziły z uprawy pojemnikowej i będą sadzone metodą z całkowitym zaprawianiem rowów. Teren został już oczyszczony i odchwaszczony. Zaplanowane czynności zapisz w tabeli 2 - Plan założenia żywopłotów.
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do założenia żywopłotów w tabeli 3 - Wykaz narzędzi i sprzętu.
Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z założeniem 20 m2 trawnika metodą darniowania pełnego na terenie płaskim z nawożeniem. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w tablicy z KNR 2-21 oraz cenniku robocizny i materiałów. Zestawienie wykonaj w tabeli 4 - Zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 3 z 457 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?