TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (kwalifikacja T.8 - TG.9 - HGT.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ ...   (10 punktów)
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (kwalifikacja T.8 - TG.9 - HGT.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając ze sporządzonego w języku obcym zamówienia 4-dniowego pobytu, informacji o gospodarstwie agroturystycznym, informacji o atrakcjach turystycznych Szlaku Piastowskiego, wykazu potraw regionalnych oraz wykazu stawek podatku VAT dla usług świadczonych w gospodarstwach agroturystycznych, sporządź dokumenty związane z przygotowaniem pobytu gości:
- potwierdzenie rezerwacji pobytu,
- propozycję wycieczki Szlakiem Piastowskim,
- propozycję potraw na kolację regionalną,
- fakturę dla gości gospodarstwa agroturystycznego.
Druki niezbędne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim.

Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze dysponuje funkcjonalnymi pokojami, w których goście odnajdą komfort oraz będą mogli zrelaksować się. Do dyspozycji gości 20 pokojów 2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami, a także ogrodzony i monitorowany parking. Ponadto, na terenie gospodarstwa, znajduje się wypożyczalnia rowerów, sala bilardowa, stół do ping ponga oraz boisko do plażowej piłki siatkowej, piłki nożnej, a wszyscy goście mogą bez przeszkód korzystać z bezprzewodowego Internetu. W bezpośrednim otoczeniu gospodarstwa agroturystycznego znajduje się las, zapraszający do korzystania ze spacerowych ścieżek. Dodatkową atrakcję stanowi staw oraz wiele miejsc przystosowanych do odpoczynku, tj. strefa SPA, chata grillowa, basen z barem czy atrakcyjnie urządzony ogród rekreacyjny. Dla najmłodszych - plac zabaw, pole do minigolfa oraz mini zoo. Ośrodek jest całoroczny. W warunkach komfortowych gospodarstwo jednorazowo może przyjąć ok. 70 osób.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (10 punktów)
FLORYSTA

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Pracownia florystyczna otrzymała zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie kompozycji kwiatowej w sizalowym rożku.
Zgodnie z zamówieniem i wykazem dostępnego materiału florystycznego wykonaj w skali 1:3 rysunki projektowe kompozycji kwiatowej (zachowując odpowiednie proporcje) - rzut z góry i z boku z legendą i indeksem barw właściwymi dla danego rysunku. Rysunki projektowe wykonaj ołówkiem i kredkami na Formularzu 1 - Rzut z góry i Formularzu 2 - Rzut z boku.
Sporządź w Tabeli 1 Kosztorys wykonania kompozycji kwiatowej, korzystając z danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym i materiałów dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym.
Po wykonaniu rysunków projektowych i kosztorysu zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego (ZN) przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania kompozycji kwiatowej.
Wykonaj kompozycję kwiatową zgodnie z wykonanymi rysunkami projektowymi na stanowisku egzaminacyjnym, oznaczonym Twoim numerem, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Zachowaj kolejność wykonywanych czynności zgodnie ze sztuką florystyczną. Podczas wykonywania kompozycji kwiatowej przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem kompozycji kwiatowej w sizalowym rożku uporządkuj stanowisko egzaminacyjne i posegreguj odpadki na organiczne i nieorganiczne.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.22 - RL.22 - OGR.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STY...   (10 punktów)
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.22 - RL.22 - OGR.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Uzupełnij projekt zagospodarowania terenu na podstawie Planu zagospodarowania fragmentu terenu., Przekroju A-A przez nawierzchnię tarasu., tablicy z KNR 2-21 oraz cennika robocizny i materiałów.
Na szablonie nr 1 opisz Przekrój konstrukcyjny B-B przez betonowy murek oporowy. Murek oporowy stanowiący ściany pojemnika na rośliny ma być zwieńczony płytami kamiennymi z piaskowca o wymiarach 50x50x4 cm. Pionowe ściany murka po zewnętrznej stronie będą wykończone płytkami kamiennymi obrabianymi z piaskowca o wymiarach 10x10x3 cm, osadzanymi na zaprawie cementowej. Fugi między płytkami będą uzupełnione zaprawą cementową do spoinowania.
Na szablonie nr 2 wykonaj Przekrój konstrukcyjny C-C przez nawierzchnię ścieżki w skali 1:10. Nawierzchnia ścieżki doprowadzającej do tarasu ma być wykonana z płyt chodnikowych betonowych
0 wymiarach 35x35x5 cm układanych na podsypce piaskowej oraz obrzeży betonowych o wymiarach 5x20x100 cm. Grunt pod projektowaną nawierzchnią ścieżki jest przepuszczalny. Narysowany przekrój zwymiaruj i opisz.
W tabeli 1 sporządź Wykaz prac związanych z wykonaniem nawierzchni tarasu z kostki granitowej brukowej, czynności zapisz w kolejności technologicznej. Następnie sporządź Wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania nawierzchni tarasu. Narzędzia i sprzęt zapisz w tabeli 1 obok czynności, do wykonania których są przeznaczone.
W tabeli 2 sporządź Zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z wykonaniem 6,6 m2 okładziny z płytek kamiennych obrabianych na zaprawie cementowej, na pionowych ścianach murka oporowego. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w tablicy z KNR 2-21 oraz cenniku robocizny
1 materiałów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.21 - RL.21 - OGR.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STY...   (10 punktów)
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.21 - RL.21 - OGR.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Uzupełnij projekt zagospodarowania fragmentu ogrodu na podstawie zamieszczonego Planu zagospodarowania terenu oraz danych zawartych w Wyciągu z katalogu szkółki roślin ozdobnych.
Dobierz jeden gatunek pnącza o zimozielonych liściach do posadzenia przy murze z cegły oraz dwa gatunki bylin ozdobnych z liści do obsadzenia rabaty bylinowej znajdującej się na stanowisku częściowo zacienionym, z glebą o odczynie obojętnym. Wybrane rośliny zapisz w tabeli 1 - Wykaz roślin. Tabelę uzupełnij o brakujące informacje.
Wykonaj projekt koncepcyjny nasadzeń ukazujący rabatę bylinową i krzewy pnące w rzucie z góry i widoku A-A. Rysunki wykonaj techniką barwną uwzględniając aspekt letni całej kompozycji oraz skalę szablonu. Projekt wykonaj na szablonie Projekt koncepcyjny nasadzeń.
Zaplanuj czynności związane z założeniem żywopłotów z cisa pospolitego (Taxus baccata). Należy przyjąć, że krzewy będą pochodziły z uprawy pojemnikowej i będą sadzone metodą z całkowitym zaprawianiem rowów. Teren został już oczyszczony i odchwaszczony. Zaplanowane czynności zapisz w tabeli 2 - Plan założenia żywopłotów.
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do założenia żywopłotów w tabeli 3 - Wykaz narzędzi i sprzętu.
Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z założeniem 20 m2 trawnika metodą darniowania pełnego na terenie płaskim z nawożeniem. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w tablicy z KNR 2-21 oraz cenniku robocizny i materiałów. Zestawienie wykonaj w tabeli 4 - Zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ROLNIK (kwalifikacja R.16 - RL.16 - ROL.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (10 punktów)
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ROLNIK (kwalifikacja R.16 - RL.16 - ROL.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W gospodarstwie rolnym uprawiany jest łubin żółty odmiany Mister (odmiana tradycyjna) na nasiona. Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie wynosi 20 ha, są one podzielone na cztery równe pola przeznaczone pod uprawę ziemniaków późnych na oborniku, jęczmienia jarego, żyta oraz łubinu żółtego. Rolnik otrzymuje dopłaty bezpośrednie do produkcji w wysokości:
- jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha
- dopłaty za zazielenienie - 309,77 zł/ha
- dopłaty do roślin strączkowych na ziarno - 606,52 zł/ha.
Ułóż płodozmian z udziałem roślin uprawianych w gospodarstwie (Tabela 1). Ustal dawki fosforu i potasu pod łubin żółty w czystym składniku na 1ha (Tabela 2). Oblicz:
- zapotrzebowanie na nawozy mineralne w przeliczeniu na masę towarową na 1 ha oraz całą powierzchnię uprawy (Tabela 2).
- zapotrzebowanie na nasiona łubinu żółtego na 1 ha i całą powierzchnię uprawy według podanych parametrów siewu (Tabela 3).
Wypełnij dokument „Ewidencja zabiegów ochrony roślin" (Tabela 5).
Ułóż harmonogram prac związanych z wybraną technologią produkcji uprawy łubinu żółtego od zbioru przedplonu do zbioru nasion (Tabela 4).
Oblicz nadwyżkę bezpośrednią z uprawy 1 ha łubinu żółtego (Tabela 6).

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 3 z 457 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Krzysiek_201
01/07/2020 16:25
Miał ktoś już egzamin praktyczny technikum żywienia, i mógł by powiedzieć co było ?
Daniel007
30/06/2020 23:54
witam, maiał ktoś już egzamin praktyczny z rl3? technik rolnik??
Szyewa
27/06/2020 11:23
Miał ktoś dzisiaj już praktyczny z AU 65? Może ktoś powiedzieć czy był Rachmistrz czy Płatkik?
Wredziaa
25/06/2020 21:27
A.62 praktyczny miał już ktoś mógłby się pochwalić co było? ;> z góry dzięki!
svvsvv_
24/06/2020 19:49
Na au.35 było 1.PW
2. PZ do faktury korygującej
3. FS
4. UP na czas nieokreślony
5. LP
6. Rotacja w dniach
dibernat
24/06/2020 16:22
co było dzisiaj na au 35- wie ktoś?
ciociapalinka
24/06/2020 16:18
Ktoś coś przewiduje co moze byc na opiekunce dzieciecej na praktycznym? smiley
dariakum95
23/06/2020 11:18
Powodzenia dzisiaj AU62 !!!
natalia19042001
22/06/2020 22:58
Egzamin AU21 miał ktos Technik fryzjer
8abc6
22/06/2020 20:50
MS.1 jutro kto lub wcześniej kto zdawał??
8abc6
22/06/2020 20:46
Kto jutro zdaje masaż???
Marlenkaa
22/06/2020 11:23
ms12, ktoś coś? smiley((
Szyewa
22/06/2020 10:26
Hejka. Au65 jutro powodzenia smileysmiley
manekg
21/06/2020 17:56
z9 czerwiec?
smiley
Zosia76
21/06/2020 17:54
Bd 29 ktos cossmiley
volster
21/06/2020 17:53
smiley
Wredziaa
20/06/2020 13:59
A.62 A.61 jest ktos kto bedzie zdawal egzamin lub juz zdal i moglby sie podzielic informacjami? smiley
Marlenkaa
20/06/2020 12:51
Pluje se w brodę, że nie "posłuchałam się tego forum.."
MS.12 jak myślicie, co będziemy mieć na poprawce? smiley
magdziolekhihi
20/06/2020 10:41
smileysmileysmiley
Chcezdacgo
18/06/2020 21:20
weterynarze powodzenia niedługo smiley zdamy to!!