Nawigacja
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.22 - RL.22 - OGR.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STY...   (DARMOWY)
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.22 - RL.22 - OGR.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Uzupełnij projekt zagospodarowania terenu na podstawie Planu zagospodarowania fragmentu terenu., Przekroju A-A przez nawierzchnię tarasu., tablicy z KNR 2-21 oraz cennika robocizny i materiałów.
Na szablonie nr 1 opisz Przekrój konstrukcyjny B-B przez betonowy murek oporowy. Murek oporowy stanowiący ściany pojemnika na rośliny ma być zwieńczony płytami kamiennymi z piaskowca o wymiarach 50x50x4 cm. Pionowe ściany murka po zewnętrznej stronie będą wykończone płytkami kamiennymi obrabianymi z piaskowca o wymiarach 10x10x3 cm, osadzanymi na zaprawie cementowej. Fugi między płytkami będą uzupełnione zaprawą cementową do spoinowania.
Na szablonie nr 2 wykonaj Przekrój konstrukcyjny C-C przez nawierzchnię ścieżki w skali 1:10. Nawierzchnia ścieżki doprowadzającej do tarasu ma być wykonana z płyt chodnikowych betonowych
0 wymiarach 35x35x5 cm układanych na podsypce piaskowej oraz obrzeży betonowych o wymiarach 5x20x100 cm. Grunt pod projektowaną nawierzchnią ścieżki jest przepuszczalny. Narysowany przekrój zwymiaruj i opisz.
W tabeli 1 sporządź Wykaz prac związanych z wykonaniem nawierzchni tarasu z kostki granitowej brukowej, czynności zapisz w kolejności technologicznej. Następnie sporządź Wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania nawierzchni tarasu. Narzędzia i sprzęt zapisz w tabeli 1 obok czynności, do wykonania których są przeznaczone.
W tabeli 2 sporządź Zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z wykonaniem 6,6 m2 okładziny z płytek kamiennych obrabianych na zaprawie cementowej, na pionowych ścianach murka oporowego. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w tablicy z KNR 2-21 oraz cenniku robocizny
1 materiałów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?