Nawigacja
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC...   (DARMOWY)
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj siebie i stanowisko (biurko i asystor) do rozpoczęcia pracy. Dobierz i zastosuj odpowiednie środki do dezynfekcji.
Na wizytę w gabinecie protetycznym jest zapisana pacjentka, w celu wykonania ekstrakcji zęba 16. Pacjentka będzie pierwszą, ale nie jedyną pacjentką w dniu dzisiejszym.
Przygotuj wszystko do sporządzenia roztworu do wstępnej dezynfekcji narzędzi. Gotowość do wykonania roztworu zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki. W obecności egzaminatora, przygotuj 1,5 1 roztworu dezynfekcyjnego zgodnie z ulotką preparatu do dezynfekcji narzędzi. Wypełnij metryczkę na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym.
W oparciu o Polecenia otrzymane od lekarza oraz informacje zawarte w Karcie pacjenta, przygotuj na biurku wszystkie niezbędne materiały, w tym także sprzęt jednorazowy dla pacjenta. Do skompletowania właściwego instrumentarium i leków posłuż się plastikową tacką.
Przygotuj asystor, na którym ułóż potrzebne narzędzia oraz leki do wykonania zabiegu. Przez podniesienie ręki, zgłoś gotowość Przewodniczącemu ZNCP.
Na polecenie egzaminatora, w jego obecności przygotuj znieczulenie i jeśli uznasz, że jest gotowe, połóż na metalowej tacce na asystorze. Po odejściu egzaminatora, traktuj zestaw do znieczulenia jak po użyciu u pacjenta.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC...   (DARMOWY)
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas przyjęcia pacjentki, u której zaplanowano powtórny zabieg wybielania endodontycznego w zębie 21 zgodnie z kartą pacjenta. Lekarz pracuje metodą "duo".
Przygotuj na stanowisku egzaminacyjnym (po prawej stronie), w wanience dezynfekcyjnej 2 litry 0,5% roztworu dezynfekcyjnego zgodnie z ulotką preparatu Aniosyme DD1.
Wykonaj obliczenia ilości składników roztworu dezynfekcyjnego na zamieszczonym druku. Wypełnij w arkuszu metryczkę na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi. Nie umieszczaj jej na pojemniku dezynfekcyjnym.
Przygotuj narzędzia, materiały i środki ochrony indywidualnej dla lekarza dentysty, asystentki stomatologicznej (dla siebie) i pacjenta, potrzebne do wykonania zaplanowanego zabiegu metodą "duo". Ułóż wszystko na stanowisku po właściwych stronach umieszczonego tam rysunku, przedstawiającego prawidłowe ułożenie elementów w pracy "na cztery ręce".
Pamiętaj, aby narzędzia ułożyć zgodnie z zasadą ich układania oraz przekazywania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC...   (DARMOWY)
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na wizytę w gabinecie protetycznym jest zapisany pacjent, w celu pobrania wycisku do wykonania protezy górnej. Pacjent będzie pierwszym, ale nie jedynym pacjentem w dniu dzisiejszym.
Przygotuj siebie i stanowisko egzaminacyjne (biurko i asystor) do rozpoczęcia pracy. Dobierz i zastosuj odpowiednie środki do dezynfekcji. Na biurku, przygotuj 1 l roztworu dezynfekcyjnego zgodnie z ulotką preparatu do dezynfekcji narzędzi. Wypełnij metryczkę na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym. W oparciu o Polecenia otrzymane od lekarza oraz informacje w Karcie pacjenta, przygotuj asystor i potrzebne narzędzia do wykonania zabiegu.
Na biurku ułóż wszystkie niezbędne materiały w tym także sprzęt jednorazowy dla pacjenta.
Przygotuj wszystko do wykonania wycisku i przez podniesienie ręki, zgłoś gotowość Przewodniczącemu
ZNCP.
Na polecenie egzaminatora, w jego obecności przygotuj masę i łyżkę wyciskową z gotową masą wręcz egzaminatorowi.
Odbierz od egzaminatora wycisk i przygotuj do transportu do pracowni protetycznej. Wykonaj polecenia lekarza.
Pracę zakończ na etapie uporządkowania stanowiska po pacjencie. Wszystkie materiały i narzędzia potencjalnie użyte w czasie zabiegu traktuj jako skażone. Przygotuj metryczki na worki z odpadami medycznymi.
Wszystkie potrzebne druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Po sprzątnięciu, gotowy do transportu wycisk oraz wypełnioną w arkuszu egzaminacyjnym dokumentację pozostaw na asystorze.
Pozostające materiały oraz narzędzia niewymagające dezynfekcji w pojemniku z płynem, połóż na biurku. Podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych przestrzegaj zasad organizacji i higieny pracy i ochrony środowiska.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ ...   (DARMOWY)
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na wizytę w gabinecie stomatologicznym w dniu dzisiejszym jest zapisany pacjent na zabieg dewitalizacji miazgi zęba 26 w znieczuleniu nasiękowym. Pacjent będzie pierwszym, ale nie ostatnim pacjentem tego dnia.
Przygotuj siebie, środki ochrony indywidualnej dla pacjenta oraz stanowisko pracy (biurko i asystor) do rozpoczęcia pracy. Dobierz i zastosuj odpowiednie środki do dezynfekcji, a następnie wykonaj czynności związane z czynnym asystowaniem lekarzowi dentyście przy zaplanowanym zabiegu.
Do skompletowania potrzebnego sprzętu, leków, materiałów, instrumentarium, środków dezynfekcyjnych użyj plastikowej tacki.
Przygotuj na biurku wszystko potrzebne do sporządzenia 1 litra 2% roztworu środka do dezynfekcji narzędzi metodą zanurzeniową. Wypełnij metryczkę na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym zamieszczoną w arkuszu, dokonaj obliczeń - ilości wody i użytego środka. Za datę i godzinę sporządzenia płynu przyjmij datę egzaminu i godzinę rzeczywistą.
W miejscu podpisu wpisz swój numer PESEL.
Do sporządzenia roztworu wykorzystaj Ulotkę informacyjną dotyczącą środka do dezynfekcji zanurzeniowej narzędzi; a do przygotowania znieczulenia Ulotkę informacyjną leku znieczulającego.

.....................................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ...   (DARMOWY)
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (kwalifikacja Z.15 - MS.14 - MED.1 - WRZESIEŃ 2014 Zadanie praktyczne nr 1 + klucz oceniania (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na wizytę w gabinecie stomatologicznym jest zapisany pacjent w celu założenia wypełnienia tymczasowego w zębie 35 z wykorzystaniem formówki z napinaczem. Pacjent będzie kolejnym pacjentem w tym dniu.

Przygotuj siebie i stanowisko egzaminacyjne (kwalifikacja biurko i asystor) do rozpoczęcia pracy, a następnie wykonaj czynności związane z czynnym asystowaniem lekarzowi dentyście przy zaplanowanym zabiegu. Opierając się na Poleceniach lekarza oraz informacjach zawartych w Karcie pacjenta, przygotuj na asystorze narzędzia oraz leki i materiały potrzebne do wykonania zabiegu oraz na biurku sprzęt jednorazowy dla pacjenta. Do skompletowania instrumentarium, leków i materiałów posłuż się plastikową tacką.

Uwaga:
Przez podniesienie ręki zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną (PZNCP) przygotowanie stanowiska oraz gotowość do przygotowania formówki i zarobienia wypełnienia czasowego. Po uzyskaniu zgody PZNCP i po usłyszeniu polecenia Egzaminatora proszę przygotować formówkę i wypełnienie", wykonaj zaplanowane czynności w obecności egzaminatora. Wykonaj polecenia lekarza.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 5 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?