Nawigacja
ZADANIA PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ZADAŃ MATERIAŁY UCZNIÓW INFORMACJE TESTY TEORETYCZNE
TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016   (10 punktów)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.12) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zamontuj zasilacz i dysk twardy komputera według poniższych wskazań oraz wykonaj konfigurację ustawień personalnych użytkownika i systemu. W tym celu:
1. W tabeli Specyfikacja zasilacza zapisz parametry zasilacza znajdującego się na stanowisku komputerowym.
2. Sprawdź, czy parametry techniczne płyty głównej oraz monitora umożliwią (bez ich wymiany) podłączenie do zestawu nowej karty graficznej, której parametry są poniżej zapisane:
Wnioski dotyczące możliwości wymiany karty graficznej zapisz w tabeli Ocena możliwości wymiany karty graficznej. W uzasadnieniu uwzględnij ocenę, czy płyta główna zawiera gniazdo umożliwiające wymianę karty i czy monitor ma odpowiednie złącza we/wy.
3. Zamontuj zasilacz oraz dysk opisany jako dysk twardy nr 1, znajdujący się na wyposażeniu
stanowiska egzaminacyjnego. Podłącz wszystkie przewody sygnałowe i zasilające niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania całego zestawu komputerowego. ..................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.14) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.14) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Utwórz witrynę internetową, bazę danych oraz grafiki. Wykorzystaj edytor tekstu kolorujący składnię lub/i edytor WYSIWYG, programy graficzne oraz program MS Access lub LibreOffice Base.
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem, a także dokumentacja w postaci spisu zainstalowanego oprogramowania. Zaloguj się na konto egzamin z uprawnieniami administratora, bez hasła. Utwórz na pulpicie folder i nazwij go swoim numerem PESEL. Utwórz w nim podfoldery baza i grafika.

Wymagania dotyczące bazy danych
Utwórz bazę danych o nazwie matematycy (z odpowiednim dla wersji programu rozszerzeniem). Bazę danych zapisz w podfolderze baza. Baza danych powinna zawierać:
1. dwie tabele o nazwach: Matematycy i Publikacje. Każda z tabel powinna zawierać klucz podstawowy, ponadto:
a) tabela Matematycy zawiera pola: imie, nazwisko,
b) tabela Publikacje zawiera pola: tytuł, rokWydania, idA utora;
2. relację opisującą zależność taką, aby można było każdemu z zapisanych w tabeli matematyków przypisywać wiele publikacji. Pole idA utora z tabeli Publikacje jest kluczem obcym tej relacji;
3. formularz z podformularzem do wprowadzania danych. Na karcie formularza powinno być możliwe wpisanie danych jednego matematyka wraz z jego publikacjami;

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.13) - Zadanie praktyczne nr 2 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.13) - Zadanie praktyczne nr 2 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Skonfiguruj serwer, stację roboczą oraz router z funkcją AP do pracy w sieci lokalnej. W tym celu podłącz serwer i stację roboczą do sieci komputerowej:
1. Wykonaj kabel połączeniowy zgodnie z obowiązującymi normami, zakończony według sekwencji TIA/EIA-568-A.
UWAGA:
po wykonaniu kabla połączeniowego zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do dalszej pracy. Po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZNCP przystąp do wykonania dalszych czynności.
2. Podłącz stację roboczą do routera z funkcją AP do portu LAN za pomocą wykonanego kabla połączeniowego.
3. Podłącz serwer do routera z funkcją AP do portu LAN za pomocą kabla połączeniowego dostępnego na stanowisku.
4. Podłącz router z funkcją AP do sieci zasilaj ącej.
Skonfiguruj router z funkcją AP i interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej:
5. Skonfiguruj router z funkcją AP według zaleceń (urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym):
a. adres IP interfejsu LAN/urządzenia: 10.0.1.254 z maską podsieci 255.255.255.0
b. włączony serwer DHCP z adresami dzierżawy 10.0.1.200 - 10.0.1.250
c. adres serwera DNS: 10.0.1.1
d. wyłączona sieć bezprzewodowa,
e. zmienione domyślne hasło administratora.
W celu potwierdzenia wykonania konfiguracji urządzenia sporządź następujące zrzuty ekranowe: IP urządzenia, DHCP urządzenia, Wi-Fi_urządzenia i zapisz je pod wyżej wymienionymi nazwami na stacji roboczej na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Konfiguracja.
6. ...............................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.13) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.13) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Przygotuj serwer do roli lokalnego serwera stron WWW. Strona www ma się wyświetlać w przeglądarkach po wpisaniu adresu domenowego. W tym celu:
1. Wykonaj kabel połączeniowy prosty, zgodnie ze standardem EIA/TIA-568-B i połącz znajdujące się na stanowisku komputery w sieć lokalną.
UWAGA:
po wykonaniu kabla połączeniowego zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do dalszej pracy. Po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZNCP przystąp do wykonania dalszych czynności.
2. Podłącz:
- stację roboczą do przełącznika za pomocą wykonanego kabla połączeniowego,
- serwer do przełącznika za pomocą kabla połączeniowego dostępnego na stanowisku,
- przełącznik do sieci zasilającej.
3. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera:
- adres IP dla serwera: 172.16.0.2
- maska podsieci dla serwera: 255.255.0.0
- brama domyślna dla serwera: /72.16.0.1
- adres serwera DNS: 172.16.0.2
W celu potwierdzenia wykonania konfiguracji interfejsu sporządź zrzut ekranowy ustawień TCP/IP i zapisz go pod nazwą IP Serwera na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Konfiguracja.
4. Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom serwer DHCP na serwerze:
- dodaj rolę serwera DHCP z następującymi parametrami:
a. nazwa zakresu: lokalny,
b. pula adresów do dzierżawy: 172.16.0.10-172.16.1.254 zmaską 255.255.0.0
c. czas trwania dzierżawy: 2 godziny i 30 minut
d. opcje zakresu: router-172.16.0.1 serwer DNS-172.16.0.2
- w celu potwierdzenia wykonania konfiguracji serwera DHCP sporządź następujące zrzuty ekranowe: właściwości_ zakresu, opcje, zakresu i zapisz je pod wyżej wymienionymi nazwami na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Konfiguracja.
5. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej:
- skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej tak, aby ustawienia były uzyskiwane automatycznie,
- sprawdź poprawność ustawień interfejsów oraz komunikację między stacją roboczą i serwerem za pomocą poleceń ipconjig/all oraz ping
6. .......................................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.12) - Zadanie praktyczne nr 2 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.12) - Zadanie praktyczne nr 2 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Korzystając z dostępnych podzespołów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer według wskazań oraz wykonaj konfigurację ustawień personalnych użytkownika i systemu. Do prac związanych z konfiguracją systemu wykorzystaj konto Administrator bez hasła.
1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows oraz zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM, kartę graficzną i kartę sieciową.
UWAGA:
po zamontowaniu wszystkich podzespołów zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do kolejnych prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do zakończenia czynności montażowych.
2. Zainstaluj sterowniki kart rozszerzeń, a następnie korzystając z programu CPU-Z, znajdującego się na nośniku opisanym PROGRAMY oraz narzędzi systemowych, sprawdź, czy na montowanym przez ciebie zestawie komputerowym będzie poprawnie działał program służący do tworzenia grafiki wektorowej, którego wymagania są zawarte w Wymaganiach systemowych programu służącego do tworzenia grafiki wektorowej.
W tym celu:
- utwórz folder C:\BADANIA,
- sprawdź i zapisz w tabeli 1 Wyniki testów systemu komputerowego parametry karty graficznej, pamięci RAM, procesora, ekranu, dysku twardego oraz nazwę i wersję zainstalowanego systemu operacyjnego,
- wykonaj zrzuty ekranu z parametrami badanych podzespołów oraz systemu; zrzuty z opisami umieść w dokumencie edytora tekstu, nadając dokumentowi nazwę testy i zapisz go w folderze C:\BADANIA
- oceń na podstawie uzyskanych informacji o parametrach podzespołów i systemu, czy zestaw komputerowy spełnia wymagania systemowe programu; ocenę wraz z uzasadnieniem zapisz w tabeli 1
- zaproponuj zmiany w konfiguracji zestawu komputerowego, tak aby spełniał zalecane wymagania programu; propozycje zmian zapisz w tabeli 1 Wyniki testów systemu komputerowego
- jeśli zestaw nie wymaga modernizacji, zapisz tę uwagę.
3. Skonfiguruj konta użytkowników:
- pozostaw w systemie jedynie konta wbudowane oraz konto użytkownika Grafik,
- utwórz konto należące jedynie do grupy użytkownicy o nazwie Test Konto zabezpiecz hasłem o długości minimum 8 znaków; hasło powinno spełniać wymagania co do złożoności. W Tabeli 2 zanotuj hasło dostępowe konta,
- usuń usterkę konta użytkownika Grafik, który nie może zalogować się do systemu, konto jest chronione hasłem: cxzdsa, zapisz w tabeli 2 przyczynę tej usterki,
- zabezpiecz konta w taki sposób, aby użytkownicy przy zmianie hasła nie mogli powtórzyć hasła przez 20 kolejnych zmian.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 1 z 23 1 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

veronikaa
30/05/2016 22:43
Technika organizacji reklamy. Poszukuje osób, ktore piszą egzamin zawodowy w czerwcu br. Chciałabym podjąć współpracę smiley
Monika23041995
30/05/2016 19:44
hej, tak ja pisze egzamin na farmacje 17 czerwca... nie jestes sam "zajebisty" smiley smiley
319815 30/05/2016 17:14
siemka zdaje ktoś w czerwcu egzamin na technika masażyste , ktos cos wie o przeciekach ? smileysmiley
katjabogeslaw
30/05/2016 16:35
Tech.uslug kosmetycznych. Potrzebny mi egzamin zawodowy tematen musi byc cera sucha podrazaniona. pomocy!!smileysmiley
katjabogeslaw
30/05/2016 16:34
Tech.uslug kosmetycznych. Potrzebny mi egzamin zawodowy tematen musi byc cera sucha podrazaniona. pomocy!!smileysmiley
karolina023
30/05/2016 10:13
hej smiley czy ktoś ma egzamin praktyczny na asystentkę stomatologiczną przed 11 czerwca?smiley
Bartezik
29/05/2016 14:14
jest tu ktoś kto zdaje T11
asia58
29/05/2016 11:26
hej miał już ktoś egzamin praktyczny z kwalifikacji Z4???
Mglawica
28/05/2016 21:00
kto zdaje florystykę w czerwcu? jak nastroje? smiley
madziulka29
28/05/2016 19:47
egzamin technik administracji jest 17 czerwca teoretyczny a praktyczny 23smileysmiley
patrycja_macialek
28/05/2016 15:18
Hej, mam do zrobienia zadanie egzaminujące z kwalifikacji a30, a kompletnie nwm jak mam je zrobić smiley ktos miły pomógł by?
ImFabulous97
27/05/2016 22:43
Wiecie może kiedy jest technik administracji wrzesień czy październik?
DORPOLM59
27/05/2016 19:49
technik obsługi turystycznej 17 czerwiec ;Dsmiley
zajebisty
26/05/2016 22:21
hejka a pisze ktoś farmacje 17 czerwca?
HellsingOVA
26/05/2016 15:49
technik ekonomista 17 czerwiecsmiley
aneczek1
26/05/2016 14:16
smiley
miki2
26/05/2016 13:02
smiley
sylwek12
26/05/2016 09:27
smiley
OoOoOoGosia
25/05/2016 23:38
Pisze 17 czerwca technik masażysta smiley
JuZeK
25/05/2016 15:44
Siemka wszytkim ktos zdaje technika administracji ?smiley