Nawigacja
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2010   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI - CZERWIEC 2010
Zadanie nr 2 (egzamin zawodowy)

Abonent korzystający z usługi dostępu do Internetu w technologii ADSL zgłosił operatorowi awarię. Według klienta synchronizacja pomiędzy modemami jest zrywana, gdy abonent podniesie mikrotelefon Podejrzenie padło na filtr ADSL, podłączony do linii telefonicznej zgodnie ze schematem (Rys. 2).

Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do zbadania poprawności działania filtru, mając do dyspozycji charakterystykę Pwy = f(f) filtru (Rys. 3), sporządzoną podczas poprawnej pracy modemu ADSL.Zbadaj działanie filtru i sporządź dokumentację, zgodnie z wymaganiami.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł projektu.
 2. Założenia do projektu wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wykaz aparatury pomiarowej i zakres badania filtru.
 4. Schemat układu pomiarowego.

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:

 • Uzupełnioną tabelę pomiarową.
 • Charakterystykę Pwy = f(f) badanego filtru.
 • Opinię o poprawności działania filtru.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W wyniku prowadzonych prac budowlanych został przerwany 4-włóknowy wielomodowy kabel optotelekomunikacyjny łączący dwie miejscowości oddalone od siebie o 7,0 km. Uszkodzenie kabla wystąpiło w odległości 4 km od pierwszej miejscowości. Brygada kablowa, która przybyła na miejsce awarii, do łączenia włókien światłowodowych miała wykorzystać złączki mechaniczne typu ST i LC.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z łączeniem przerwanych włókien kabla optotelekomunikacyjnego (Załącznik 1) złączani typu ST i LC, z uwzględnieniem oceny wpływu wykonanych połączeń na tłumienie sygnału w torze światłowodowym.
Wykonaj obliczenia tłumienności użytych złączek korzystając z wyników pomiarów tłumienności włókien światłowodowych przeprowadzonych przed awarią i po naprawie (Załącznik 2).
Na podstawie uzyskanych wyników (Załącznik 3) sformułuj wnioski dotyczące tłumienności złączek, zastosowanych do połączenia włókien przerwanego kabla światłowodowego, ze względu na typ i jakość wykonywanych połączeń.
Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano: nadajnik mocy optycznej o nominalnej długości fali 850 nm i mocy wyjściowej 0 dBm (1 mW); odbiornik mocy optycznej (detektor mocy) o nominalnej długości fali 850 nm; patchcordy - połączeniowe kable światłowodowe, łączące przyrządy z przełącznicą światłowodową, do której zostały wprowadzone włókna światłowodowe kabla optotelekomunikacyjnego.
Charakterystykę tłumienności włókna światłowodowego w funkcji jego długości otrzymuje się za pomocą pomiaru reflektometrycznego. Na podstawie dołączonej poglądowej charakterystyki reflektometrycznej (Załącznik 4) i otrzymanych wyników tłumienności kabla światłowodowego narysuj charakterystykę dla 4-tego włókna po naprawie (połączonego złączką mechaniczną), jaką mógłbyś otrzymać używając dc pomiaru tłumienności reflektometru.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączników
 3. Wykaz działań związanych z łączeniem włókien światłowodowych złączami typu ST i LC przeprowadzeń i en pomiarów połączonych włókien światłowodowych oraz porównaniem wtrąconych tłumienności spowodowanych zastosowaniem złączek (ze względu na typ złączki i jakość połączenia) z ich danymi katalogowymi.
 4. Schemat układu pomiarowego do pomiaru tłumienności sygnału w torze światłowodowym, metodą dwupunktową uwzględniający przełącznice światłowodowe.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 7 2 3 4 5 6
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?