Nawigacja
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Z centrali abonenckiej PBX zostały wyprowadzone dwie analogowe linie wewnętrzne oraz linia aparatu systemowego (styk UP0) zakończone na 10-parowej łączówce od strony stacyjnej (górne zaciski łączówki). Linia aparatu systemowego została podłączona do zacisku 1, natomiast analogowe linie abonenckie do zacisków 3 i 7. Do strony liniowej łączówki podłączone są dwa gniazda abonenckie Gl i G2 kablami YTKSY. Do gniazda Gl podłączonajest linia aparatu systemowego, do G2jedna z abonenckich linii analogowych. Sprawdź zgodność zakończonych żył kabli na zaciskach łączówki i w gniazdach abonenckich z opisem zamieszczonym w tabeli 1. Wyniki zapisz w tabeli 2 (druk samokopiujący).
UWAGA: Po wypełnieniu tabeli 2 zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do jej przekazania, a po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności.
Rozbuduj istniejącą instalację teletechniczną zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1. Zakończ kabel YTKSY 4x2^0,5 na łączówce kablowej i w gnieździe G3 zgodnie z tabelą 1. W razie konieczności rozszyj kabel poprawnie.
Podłącz analogowe aparaty telefoniczne do gniazd G2 i G3 oraz aparat systemowy do gniazda Gl. Przeprowadź testy wykonanej instalacji telefonicznej, wyniki zapisz w tabeli 3.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy przestrzegając zasad organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko. Aparaty telefoniczne pozostaw podłączone do gniazd.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej ograniczony do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką. W tym celu:
- wykonaj instalację teletechniczną zgodnie ze schematem montażowym (Rysunek 1) i schematem ideowym (Rysunek 2) oraz instrukcją stanowiskową,
- żyły kabli telekomunikacyjnych zakończ na łączówkach głowicy oraz w gniazdach abonenckich,
- wykonaj połączenia na łączówkach zgodnie z Paszportem GK1,
- podłącz urządzenia końcowe do gniazd abonenckich,
- skonfiguruj telefon ISDN:
- wprowadź do książki telefonicznej numer telefonu analogowego z nazwą egzamin,
- ustaw datę i godzinę na 1 stycznia 2014 rok, godz. aktualna (zgodna z godziną na zegarze w ośrodku egzaminacyjnym),
- nastaw budzik (alarm) na godz. 12:00,
- wykonaj pomiar napięcia baterii i przeprowadź testy uruchomionej instalacji telefonicznej, wyniki zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym.
Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu prac, uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.10 - INF.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.10 - INF.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Skonfiguruj ruter Wi-Fi, centralę telefoniczną, telefon VoIP do pracy w sieci zakładowej. W tym celu:
1. wykonaj kabel połączeniowy umożliwiający połączenie rutera Wi-Fi z komputerem, zakończony wg sekwencji T568B.
Uwaga: Po wykonaniu kabla zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego kabla testerem, a po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych prac.
2. połącz urządzenia sieciowe zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku. Na komputerze istnieje konto Administrator z hasłem Q@werlyuiop
3. skonfiguruj ruter Wi-Fi tak, aby pełnił funkcję serwera DHCP tylko dla połączeń przewodowych, w tym:
- skonfiguruj sieć LAN:
- adres IP interfejsu LAN: 10.20.30.1
- maska dla interfejsu LAN: 255.255.255.0
- włącz i skonfiguruj usługę DHCP:
- zakres adresów IP do przydzielania 10.20.30.2 -^10.20.30.254
- adres IP bramy: 10.20.30.1
- adres IP serwera DNS: 8.8.8.8
- adres IP zarezerwowany dla komputera PC: 10.20.30.10 ....................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2 - EE.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką.
Instalację teletechniczną wykonaj zgodnie ze schematem montażowym oraz ze schematem ideowym instalacji teletechnicznej. Listwy elektroinstalacyjne należy zamontować równolegle do dolnej lub bocznej krawędzi płyty montażowej. Żyły kabli telekomunikacyjnych powinny być zakończone w gniazdach abonenckich oraz na łączówkach głowicy zgodnie z Paszportem głowicy kablowej GK.
Podłącz urządzenia końcowe do gniazd abonenckich: do gniazda GAI - telefon analogowy, do gniazda GA2 - telefon ISDN.
Skonfiguruj telefon ISDN: wprowadź do książki telefonicznej numer XX3 (człon XX taki sam jak dla numerów XXI i XX2 - zapisanych w Instrukcji stanowiskowej, znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym) z nazwą Jan Kowalski, ustaw datę na dzień, w którym odbywa się egzamin. Pod wybranym przyciskiem skonfiguruj szybkie wybieranie numeru telefonu analogowego. Symbol przycisku zapisz w tabeli 2.
Przeprowadź testy wykonanej instalacji telefonicznej, wyniki zapisz w odpowiednich tabelach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym (postaw znak X dla opcji, która jest zgodna ze stanem rzeczywistym).
Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, po ich zakończeniu, uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.9 - EE.6 - EE.1 - INF.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr ...   (DARMOWY)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.9 - EE.6 - EE.1 - INF.1 - INF.9) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Połącz urządzenia zgodnie ze schematem blokowym telefonicznej sieci abonenckiej (Rys.l). W tym celu:
- wykonaj testy kabli znajdujących się na stanowisku i wyniki zanotuj w Tabeli 1 (postaw znak X dla opcji, która jest zgodna ze stanem rzeczywistym),
- wybierz dwa kable do połączenia gniazd abonenckich z centralą,
- wybrany kabel YTKSY 2x2x0,5 zakończ z jednej strony w gnieździe RJ-45, a z drugiej wtykiem zgodnym z gniazdem S/T w karcie centrali,
- wybrany kabel YTKSY 1x2x0,5 zakończ z jednej strony w gnieździe RJ-11, a z drugiej wtykiem zgodnym z gniazdem ab w karcie centrali,
- połącz wszystkie urządzenia zgodnie z Rys. 1,

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 7 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?