Nawigacja
TECHNIK INFORMATYK - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 3 CZERWIEC 2007)    (DARMOWY)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK - CZERWIEC 2007
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 3)

TYTUŁ:

Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego.

ZAŁOŻENIA:

 • Po włączeniu zasilania komputer poprawnie wykonuje procedury POST, następnie poprawnie ładuje się system operacyjny Windows XP lub Windows 2000.
 • na skutek braku dyscypliny użytkownicy szybko zapełniają cały dysk twardy informacjami niezwiązanymi z wypełnianymi obowiązkami.
 • Po pewnym czasie prowadzi to do sytuacji, że praca na komputerze jest uciążliwa lub wręcz niemożliwa.
 • Istnieje konieczność „wymuszenia dyscypliny” poprzez ograniczenie przestrzeni dyskowej dla każdego użytkownika oddzielnie.
 • Jeden z pracowników wykonał skanowanie antywirusowe – komputer jest wolny od wirusów.
 • Naprawiający może mieć dostęp do konta typu „Administrator komputera” (Windows XP) lub konta o uprawnieniach grupy „Administratorzy” (Windows 2000) na naprawianym komputerze; konto: admin, hasło: qwerty.
 • Naprawiający może mieć dostęp do kont typu „Administrator komputera” (Windows XP) lub kont o uprawnieniach grupy „Administratorzy” (Windows 2000) na naprawianym komputerze; konta: ksiegowsc1 i ksiegowosc2, hasła do obu kont: qwerty.
 • Komputer nie jest na stałe podłączony do Internetu.
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • .............................CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

LISTA PRAWDOPODOBNYCH PRZYCZYN USTERKI:

 • zainfekowanie systemu szkodliwymi programami typu wirusy, spyware, adware
 • zbyt duża ilość programów uruchamianych podczas startu systemu
 • niepoprawne użytkowanie zasobami komputera
 • zbyt mała przestrzeń dyskowa
 • zbyt szybkie zapełnianie przestrzeni dyskowej
 • dysk pofragmentowany
 • nadużywanie praw administratora( korzystanie z konta administratora bez potrzeby)
 • brak programu antywirusowego
 • brak zapory systemowej lub wyłączona
 • brak dyscypliny wśród użytkowników
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • .............................CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK) - Zadanie praktyczne nr 3 CZERWIEC 2007
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 3 (egzamin zawodowy)

Załącznik 1

Opis objawów świadczących o nieprawidłowym działaniu komputera oraz informacje o jego użytkowaniu:

Po włączeniu zasilania komputer poprawnie wykonuje procedury POST, następnie poprawnie ładuje się system operacyjny Windows XP lub Windows 2000. Sytuacja problemowa polega na tym, że na skutek braku dyscypliny użytkownicy szybko zapełniają cały dysk twardy informacjami niezwiązanymi z wypełnianymi obowiązkami. Po pewnym czasie prowadzi to do sytuacji, że praca na komputerze jest uciążliwa lub wręcz niemożliwa. Istnieje konieczność „wymuszenia dyscypliny” poprzez ograniczenie przestrzeni dyskowej dla każdego użytkownika oddzielnie.

Informacje dodatkowe przekazane przez klienta: 
 1. Jeden z pracowników wykonał skanowanie antywirusowe – komputer jest wolny od wirusów.
 2. Naprawiający może mieć dostęp do konta typu „Administrator komputera” (Windows XP) lub konta o uprawnieniach grupy „Administratorzy” (Windows 2000) na naprawianym komputerze; konto: admin, hasło: qwerty.
 3. Naprawiający może mieć dostęp do kont typu „Administrator komputera” (Windows XP) lub kont o uprawnieniach grupy „Administratorzy” (Windows 2000) na naprawianym komputerze; konta: ksiegowsc1 i ksiegowosc2, hasła do obu kont: qwerty.
 4. Komputer nie jest na stałe podłączony do Internetu.
 5. Na dysku zainstalowane jest oprogramowanie systemowe Windows XP Professional lub Windows 2000 Professional, użytkowe – pakiet MS Office i aplikacja dla księgowości. Konfiguracje programów, wszystkie dane i dokumenty muszą zostać zachowane.
 6. Klient oczekuje propozycji dotyczących limitów dyskowych dla kont ksiegowosc1, ksiegowosc2.
 7. Naprawa ma być wykonana u klienta.
 8. Na dysku komputera utworzona jest jedna partycja z systemem plików NTFS, obejmująca cały obszar dysku.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 CZERWIEC 2007)    (DARMOWY)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK - CZERWIEC 2007
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)


TYTUŁ:

Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek sytemu komputerowego.

ZAŁOŻENIA:

 • komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej,
 • komputer jest czasowo odłączony od sieci lokalnej i Internetu,
 • dla każdej stacji roboczej w firmie adres IP jest uzyskiwany automatycznie,
 • należy utworzyć nowe osobne konta systemowe (odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone) dla każdego użytkownika,
 • problem z odczytywaniem plików PDF,
 • brak możliwości korzystania z programu MS Word (MS Excel) z poziomu Menu Start i poziomu pulpitu,
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • .............................CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

LISTA PRAWDOPODOBNYCH PRZYCZYN USTERKI:

 • brak oprogramowania antywirusowego i antyspyware,
 • brak zainstalowanego programu Microsoft Word, brak utworzonego skrótu w menu START lub źle skonfigurowany skrót na pulpicie,
 • brak zainstalowanego programu Microsoft Excel, brak utworzonego skrótu w menu START lub źle skonfigurowany skrót na pulpicie,
 • brak zainstalowanego programu do odczytu plików PDF,
 • brak sterowników do monitora
 • źle skonfigurowane prawa dostępu do plików
 • brak kont osobnych dla wielu użytkowników
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • .............................CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Załącznik 1

Informacje przekazane przez kierownika działu pracownikowi serwisu komputerowego:

 1. Komputer jest użytkowany w firmie w dziale sprzedaży części zamiennych do prac z zakresu techniki biurowej, z dostępem do sieci lokalnej i Internetu. Na każdej stacji roboczej w firmie, adres internetowy IP jest uzyskiwany automatycznie. W chwili obecnej w firmie trwa remont, połączony z modernizacją sieci. W związku z tym, fizyczne połączenie komputera z siecią lokalną i Internetem za pomocą kabla Ethernet LAN nie jest możliwe.
 2. W dziale sprzedaży komputer użytkuje sprzedawca oraz kierownik działu. Każdy z użytkowników komputera ma swój własny folder roboczy zapisany w katalogu Kontrahenci, o nazwach: Sprzedawca i Kierownik. Zawartość foldera Kontrahenci jest bardzo ważna dla efektywnej pracy firmy, w związku, z czym, folder ten nie może zostać utracony w wyniku czynności serwisowych.
 3. Wszyscy użytkownicy komputera używają konta systemowego Administrator z hasłem dostępu qwerty. Kierownik działu oczekuje, że dla każdego użytkownika komputera zostanie utworzone osobne konto systemowe odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone.
 4. Sprzedawca nie powinien mieć dostępu do danych (plików) kierownika działu - nie powinien mieć uprawnień do przeglądania, modyfikacji i usuwania tych plików. Ponadto, możliwość modyfikacji, zapisu i usuwania danych (plików) przez sprzedawcę, bezpośrednio w folderze Kontrahenci jest szkodliwa i powoduje częste problemy organizacyjne w firmie.
 5. Żaden z użytkowników komputera nie może odczytać pliku o nazwie telefony.pdf, zapisanego w folderze Kontrahenci, a korzystanie z informacji zawartych w tym pliku jest ważne dla efektywnej pracy działu. Ponadto, żaden z użytkowników komputera nie może, z nieznanej przyczyny uruchomić edytora tekstów Microsoft Word z poziomu menu START ze względu na brak opcji uruchomieniowej programu MS Word w menu. Nie jest również możliwe uruchomienie tego edytora z pulpitu systemowego, pomimo, że na pulpicie znajduje się skrót do programu MS Word.
 6. Sprzedawca uważa, że system komputerowy działa o wiele mniej wydajnie (wolniej) od czasu ostatniej konserwacji, wykonanej przez serwis komputerowy. Ponadto, narzeka na niską jakość wyświetlania obrazu na ekranie monitora.
 7. Komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2006
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK - CZERWIEC 2006
Zadanie nr 2 (egzamin zawodowy)

Załącznik 1

Opis objawów świadczących o nieprawidłowym działaniu komputera i informacje o jego użytkowaniu

Objawy:

Po włączeniu zasilania i poprawnym wykonaniu procedur POST zamiast oczekiwanego ładowania systemu operacyjnego, na czarnym tle ekranu monitora pojawia się komunikat:

„DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”

 Komputer pozostaje w tym stanie. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje powtórne pojawienie się komunikatu.

Informacje dodatkowe przekazane przez klienta:

 1. Przed zaistnieniem opisanego powyżej problemu użytkownik miał możliwość zalogowania się. Jednak praca była uciążliwa - programy działały wolniej. W przypadku uruchomienia kilku programów, niektóre z nich zaczynały działać wadliwie, np. program antywirusowy nie ładował definicji wirusów, przeglądarka internetowa nie była w stanie wyświetlić całości strony internetowej, próba załadowania do pamięci kolejnego programu kończyła się niepowodzeniem. Klient zwrócił także uwagę, iż przed zaistnieniem opisanego problemu te same uruchomione równocześnie, aplikacje działały poprawnie, a w tej chwili, jednoczesne ich uruchomienie nie jest możliwe. Dodatkowo, często pojawia się na ekranie ostrzeżenie o zbyt małej ilości pamięci.
 2. W dniu wystąpienia awarii, pracownik Twojego serwisu przeprowadził na wniosek firmy skanowanie komputera pod kątem obecności wirusów i innego szkodliwego oprogramowania, nie wykrywając żadnych nieprawidłowości mogących powodować opisywane przez pracowników firmy zachowania systemu operacyjnego i komputerowego. Po jego wizycie jeden z pracowników firmy podjął próbę rozwiązania problemu na własną rękę, ingerował w ustawienia systemowe komputera, coś modyfikował, ponownie uruchamiał komputer. Jego działania doprowadziły do opisanej sytuacji problemowej. Nie instalował żadnych nowych aplikacji więc jest pewność, że system nie został zainfekowany żadnym szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Na dysku zainstalowane jest oprogramowanie systemowe Windows (w wersji XP lub 2000 - klient nie był w stanie określić dokładnie wersji systemu), użytkowe - pakiet MS Office, program antywirusowy i aplikacja dla księgowości. Konfiguracje programów, wszystkie dane i dokumenty muszą zostać zachowane.
 4. Naprawa ma być wykonana u klienta.
 5. Naprawiający może mieć dostęp do programu BIOS Setup na uszkodzonym komputerze.
 6. Naprawiający może mieć dostęp do konta księgowość z hasłem qazwsx (konto typu: Administrator komputera).
 7. Na dysku komputera utworzono jedną partycję z systemem plików NTFS, obejmującą cały obszar dysku.
 8. Komputer nie jest na stałe podłączony do Internetu.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 30 z 31 25 26 27 28 29 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

jowi01
05/08/2020 13:51
czy ktoś zdaje egzamin z asystentki stomatologicznej w sierpniu tego roku?smiley
Monika800
02/08/2020 19:26
czesc, jak można wydrukować zrobione testy?
nadia87
02/08/2020 14:44
Witam kto zdaje w najblizszym czasie w sierpniu egzamin ze sterylizacji medycznej?
Krzysiek_201
01/07/2020 16:25
Miał ktoś już egzamin praktyczny technikum żywienia, i mógł by powiedzieć co było ?
Daniel007
30/06/2020 23:54
witam, maiał ktoś już egzamin praktyczny z rl3? technik rolnik??
Szyewa
27/06/2020 11:23
Miał ktoś dzisiaj już praktyczny z AU 65? Może ktoś powiedzieć czy był Rachmistrz czy Płatkik?
Wredziaa
25/06/2020 21:27
A.62 praktyczny miał już ktoś mógłby się pochwalić co było? ;> z góry dzięki!
svvsvv_
24/06/2020 19:49
Na au.35 było 1.PW
2. PZ do faktury korygującej
3. FS
4. UP na czas nieokreślony
5. LP
6. Rotacja w dniach
dibernat
24/06/2020 16:22
co było dzisiaj na au 35- wie ktoś?
ciociapalinka
24/06/2020 16:18
Ktoś coś przewiduje co moze byc na opiekunce dzieciecej na praktycznym? smiley
dariakum95
23/06/2020 11:18
Powodzenia dzisiaj AU62 !!!
natalia19042001
22/06/2020 22:58
Egzamin AU21 miał ktos Technik fryzjer
8abc6
22/06/2020 20:50
MS.1 jutro kto lub wcześniej kto zdawał??
8abc6
22/06/2020 20:46
Kto jutro zdaje masaż???
Marlenkaa
22/06/2020 11:23
ms12, ktoś coś? smiley((
Szyewa
22/06/2020 10:26
Hejka. Au65 jutro powodzenia smileysmiley
manekg
21/06/2020 17:56
z9 czerwiec?
smiley
Zosia76
21/06/2020 17:54
Bd 29 ktos cossmiley
volster
21/06/2020 17:53
smiley
Wredziaa
20/06/2020 13:59
A.62 A.61 jest ktos kto bedzie zdawal egzamin lub juz zdal i moglby sie podzielic informacjami? smiley