Nawigacja
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 3 CZERW...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 3 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wnęka technologiczna zabezpieczona jest czterema odrzwiami obudowy metalowej prostokątnej, składającej się ze stropnic o profilu V podpartych przy ociosach stojakami SV. W drugich odrzwiach licząc od czoła wnęki znajduje się uszkodzony stojak SV. Miejsce wymiany uszkodzonego stojaka SV zabezpiecz elementem podciągu z kształtownika V oraz stojakiem SV.
Sprawdź stan wyrobiska, stan obudowy i usuń ewentualne usterki.
Element podciągu z kształtownika V podwieś z jednej strony na łączniku ŁKW, a z drugiej strony połącz go z zabudowanym już elementem podciągu przy pomocy strzemion SD.
Stojak SV zabuduj pod podwieszonym wcześniej elementem podciągu z kształtownika V i stropnicą drugich odrzwi. Przy zabudowie pamiętaj o wysunięciu rdzennika na ustaloną wstępną wysokość i połączeniu go strzemionami SD. Po założeniu głowicy koronkowej, stojak ustaw pionowo na stopie podporowej w wykonanym wcześniej gnieździe. Rozeprzyj stojak pod stropnicą do podporności wstępnej.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś asystenta technicznego.
Niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały pobierz z magazynu, a po wykonaniu zadania sprzęt i narzędzia zwróć do magazynu. Instrukcję stanowiskową masz przygotowaną na stanowisku egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERW...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wyrobisko zabezpieczone jest obudową drewnianą. Sprawdź stan tej obudowy, uzupełnij braki i usuń usterki.
W przodku wyrobiska na dwóch podciągach podwieszona jest stropnica drewniana. Wykonaj pełną opinkę stropu okorkami lub połowicami. Następnie zabuduj stojak ociosowy na podkładce drewnianej. Połączenie stropnicy ze stojakiem ustabilizuj klamrą ciesielską. Zabuduj dwie rozpory drewniane oraz wykonaj opinkę ociosu połowicami.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś asystenta technicznego.
Wykonaj pomiary parametrów podanych w tabeli 1. Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną tabelą pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.
Niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały pobierz z magazynu, a po wykonaniu zadania sprzęt i narzędzia zwróć do magazynu. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się Instrukcja wykonania i kontroli obudowy drewnianej.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERW...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Chodnik zabezpieczony jest obudową ŁP. Sprawdź stan tej obudowy, uzupełnij braki i usuń usterki. W wyrobisku tym zabudowany jest czynny rurociąg odwodnienia z rur kołnierzowych. Pomiędzy dwie ostatnie rury zabuduj rurę łącznikową (tzw. sztukówkę lub pasówkę). Rurę łącznikową podwieś w osi rurociągu na dwóch łańcuchach technicznych. Końce łańcuchów zabezpiecz śrubami z nakrętkami.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś asystenta technicznego.
Wykonaj pomiary parametrów podanych w tabeli 1. Parametry wyrobiska i elementów obudowy. Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną tabelą pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.
Niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały pobierz z magazynu, a po wykonaniu zadania sprzęt i narzędzia zwróć do magazynu. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się Instrukcja wykonania i kontroli obudowy ŁP oraz Instrukcja montażu, demontażu i kontroli rurociągów kopalnianych.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZES...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj wzmocnienie obudowy wyrobiska podciągiem drewnianym o długości 2,5 m podbudowanym stojakiem SV. Wyrobisko zabezpieczone jest obudową stalową prostokątną składającą się ze stropnic o profilu V i stojaków SV.
Podciąg drewniany podwieś w osi wyrobiska na łańcuchach gospodarczych do dwóch stropnic stalowych. Stojak SV zabuduj pionowo na stopie podporowej w środku podciągu drewnianego. Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś asystenta technicznego. ..............

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZES...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W kopalni węgla kamiennego drążony będzie chodnik kamienny za pomocą MW. W chodniku zastosowano czterozmianowy system pracy. Czas pracy dla każdej zmiany wynosi 360 minut, a wymiana załóg następuje bezpośrednio w przodku. Cykl robót w przodku zaczyna się od wiercenia otworów strzałowych przez brygadę przodkową, w tym samym czasie pozostała załoga wykonuje czynności pomocnicze takie jak transport materiałów i układanie torów. Zapisz:
- w tabeli 1 czynności wykonywane w czasie drążenia chodnika, oraz nanieś brakujące czasy stosując oznaczenia graficzne,
- w tabelach 2 i 3 maszyny, urządzenia, sprzęt, narzędzia i materiały stosowane do drążenia chodnika,
- w tabeli 4 obsadę przodka,
- w tabeli 5 nazwy elementów na podstawie rysunku 1.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 8 z 8 3 4 5 6 7
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?