Nawigacja
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wyrobisko zabezpieczone jest obudową stalową prostokątną o profilu V. Sprawdź stan tej obudowy, uzupełnij braki i usuń usterki.
W wyrobisku wykonano wzmocnienie obudowy podciągiem o profilu V spinającym trzy kolejne odrzwia obudowy. Podciąg zamocowano na trzech złączach ŁKW, środkowe odrzwia podparto dodatkowo stojakiem Valent.
Przebuduj zestaw wzmacniający o jedno pole obudowy.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś o pomoc asystenta technicznego.
Wykonaj pomiary parametrów podanych w tabeli 1. Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną tabelą pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.
Niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały pobierz z magazynu, a po wykonaniu zadania sprzęt i narzędzia zwróć do magazynu. Na stanowisku egzaminacyjnym znajdują się Instrukcja wykonania i kontroli obudowy stalowej oraz Instrukcja zabudowy i rabowania stojaków Falent.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.

Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Chodnik G-l drążony jest pełnym przekrojem w pokładzie 404/2, przy użyciu kombajnu. Parametry chodnika: długość 1 200,0 m, przekrój w świetle obudowy S = 14,8 m2, nachylenie 4-8°. W chodniku G-l zatrudnionych jest N = 35 pracowników na najliczniejszej zmianie. Minimalna ilość powietrza przypadająca na jednego pracownika a = 10 m3/min.
Na rysunku 1 przedstawiono wybrane elementy wyposażenia przodka chodnika G-l. Korzystając z tego rysunku wypełnij tabelę 1.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 3 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 3 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj prace na drodze przewozu kołowego w wyrobisku w obudowie ŁP. Prace rozpocznij od zabezpieczenia wyrobiska lampą ostrzegawczą i zaporą torową. Sprawdź stan odcinka toru, na którym będziesz pracował. Zabuduj brakujący podkład torowy. Do połączenia szyn z podkładem użyj podkładek stalowych i wkrętów. Następnie na końcu toru zabuduj kozioł oporowy. Podstawy kozła oporowego przykręć do każdej szyny dwoma złączami, a belkę odbojową przykręć do każdej podstawy kozła.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby poproś asystenta technicznego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 2 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 2 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj wzmocnienie obudowy wyrobiska podciągiem drewnianym obejmującym trzy kolejne stropnice i podbudowanym stojakiem Valent. Wyrobisko zabezpieczone jest obudową drewnianą prostokątną. Sprawdź stan tej obudowy, uzupełnij braki i usuń usterki.
Podciąg drewniany podwieś w osi wyrobiska na dwóch łańcuchach technicznych założonych na skrajnych stropnicach. Stojak Valent zabuduj pod środkową stropnicą.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby poproś asystenta technicznego. Wykonaj pomiary parametrów podanych w tabeli 1. Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną tabelą pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZ...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.11 - MG.11 - GIW.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wnęka technologiczna zabezpieczona jest czterema odrzwiami obudowy metalowej prostokątnej, składającymi się ze stropnic o profilu V, podpartych przy ociosach stojakami SV. W drugich odrzwiach licząc od czoła wnęki, został uszkodzony stojak SV, który należy wymienić na nowy. Stanowisko zostało dodatkowo zabezpieczone stojakiem Valent, rozpartym pod stropnicą w odległości 1,2 m od miejsca wymiany. Sprawdź stan wyrobiska, stan obudowy i usuń ewentualne usterki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 8 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?