Nawigacja
ZADANIA PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ZADAŃ MATERIAŁY UCZNIÓW INFORMACJE TESTY TEORETYCZNE
TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Zasygnalizowane są trzy punkty 21, 22, 23 będące punktami granicznymi czworokątnej działki o numerze 2356. Współrzędne X, Y punktów 21 i22są znane i podane w tabeli.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie 22, w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomej d22-23,
- kąta poziomego a.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś, przez
podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiarów.
Oblicz:
- azymut A22-2i i długość d22-2i - ze współrzędnych punktów 21 i 22,
- współrzędne X, Y punktu 23 - na podstawie wyników wykonanych pomiarów,
- współrzędne X, Y punktu 24 - na podstawie zamieszczonych na szkicu sytuacyjnym położenia punktów 21, 22, 23, 24 wyników pomiarów wykonanych metodą domiarów prostokątnych.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach.
Sporządź szkic sytuacyjny położenia punktów 21, 22, 23 i 24 oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń. Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Działka ewidencyjna nr 25 w kształcie trapezu znajduje się w województwie o kodzie 03, powiecie o kodzie 15, gminie wiejskiej (2) o kodzie 04 i obrębie ewidencyjnym nr 19. Działkę tę należy podzielić na dwie działki tak, aby wydzielić działkę nr 25/1 niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego i stanowiącą użytek Br-RIVa oraz działkę nr 25/2. Podziału należy dokonać liniami granicznymi równolegle do ścian budynku i odległymi od budynku o 4 m, zgodnie ze szkicem działki nr 25 z projektowanym podziałem. Współrzędne punktów granicznych działki nr 25 oraz narożników budynku mieszkalnego zawarte są w wykazie współrzędnych. Oblicz:
- powierzchnię działki nr 25 wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i ich klas w działce,
- długości boków działki nr 25,
- współrzędne X, Y nowych punktów granicznych 211,212,213,
- długości boków działek nr 25/1 i 25/2,
- powierzchnię działek nr 25/1 i 25/2 wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i ich klas w działkach. Pola powierzchni działek 25, 25/1 i 25/2 oblicz ze współrzędnych prostokątnych.
Wyniki obliczeń dla długości i współrzędnych X, Y podaj z dokładnością do 0,01 m oraz do 1 m2 dla pól powierzchni.
Sporządź szkic dokumentacyjny podziału działki oraz wypełnij wykaz zmian danych ewidencyjnych, wpisując do niego zestawiony identyfikator działki ewidencyjnej nr 25.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy drogowej oraz oblicz miary do ich drugiego, niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt wierzchołkowy W jako stanowisko tachimetru, o znanych współrzędnych Xw, Yw, pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów P i K oraz punktów 1, 2, 3 i 4. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiarów. Wpisz pomierzone kierunki do punktów P i K w dzienniku pomiaru kątów poziomych, a pomierzone odległości do tych punktów w dzienniku pomiaru długości boków.
Oblicz kąt wierzchołkowy łuku kołowego p oraz długość średnią stycznej głównej T.
Pomierzone kierunki i odległości do punktów 1, 2, 3, 4 i P wpisz w dzienniku pomiaru punktów metodą biegunową i oblicz ich współrzędne prostokątne X, Y w układzie stycznej WK do łuku kołowego. Na podstawie obliczonego kąta p oraz obliczonej stycznej głównej T oblicz długość promienia łuku kołowego R oraz długość łuku L.
Wykorzystując długość promienia R, długość łuku L i obliczone współrzędne punktów pośrednich łuku, oblicz miary do ich wyznaczenia metodą biegunową od stycznej ze stanowiska w punkcie P i nawiązaniu na punkt W. Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Zasygnalizowane są trzy punkty 31, 32, 33 będące punktami granicznymi czworokątnej działki o numerze 1966. Współrzędne X, Y punktów 31 i32są znane i podane w tabeli.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie 32, w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomej d32-33,
- kąta poziomego a.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiarów.
Oblicz:
- azymut A32.3i i długość d32-3i - ze współrzędnych punktów 31 i 32,
- współrzędne X, Y punktu 33-na podstawie wyników wykonanych pomiarów,
- współrzędne X, Y punktu 34 - na podstawie zamieszczonych na szkicu sytuacyjnym położenia punktów31, 32, 33, 34 wyników pomiarów wykonanych metodą domiarów prostokątnych.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach.
Sporządź szkic sytuacyjny położenia punktów 31, 32, 33 i 34 oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń. Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Zaprojektuj, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym położenia punktów granicznych, przebieg nowej granicy działki o numerze 124, przy założeniu zachowania jej pola powierzchni. Nowo projektowany punkt D znajduje się. na linii C-420.
W celu wyprostowania granicy ABC na granicę AD oblicz niezbędne elementy: kąty poziome a i P i azymuty boków AA-480, AA-b, AA-c, współrzędne punktów B, C, D, kąt A-C-420, pola powierzchni ABC, ADC, długości odcinków CD, DA, D420. Współrzędne punktów 420, 480 i A podane są w tabeli 1, pomierzone na stanowisku A kierunki do punktów B i C, w nawiązaniu do punktu 480, zapisane są w dzienniku pomiaru kątów poziomych (tabela 2). Długości boków AC, AB odczytaj ze szkicu sytuacyjnego położenia punktów granicznych. Do wykonania obliczeń wykorzystaj zamieszczone w tabeli 3 wzory pomocnicze.
Opracuj szkic dokumentacyjny z projektem przebiegu nowej granicy działki 124 i miarami do wyniesienia w teren nowego punktu granicznego D.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 10 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ajgorek
13/09/2019 11:49
eloooooo
Ajgorek
13/09/2019 11:49
elo
marcinek1234567
13/09/2019 11:48
cześć ajgorek
Ajgorek
13/09/2019 11:47
Czesc Marcinsmiley
Patimir3000
13/09/2019 09:11
Здравствуй?
Falus222
12/09/2019 12:57
XD
Filip Skrzypczak
12/09/2019 12:56
passaretti rzadzismileysmileysmileysmiley
Patryk Kiepas
12/09/2019 12:56
ok można iść Filip
Falus222
12/09/2019 12:55
Kocham jeść pasztet
smiley
DamPlay
12/09/2019 12:54
No Elo smiley
Filip Skrzypczak
12/09/2019 12:54
chodzmy na szlugasmiley
Patryk Kiepas
12/09/2019 12:53
Faluś pozdrawiam cię
Smaga pozdrawiam cię
Damian pozdrawiam cię
Patryk Kiepas
12/09/2019 12:51
Kaczka pozdrawiam cię <3
Patryk Kiepas
12/09/2019 12:48
smiley
barbie123
11/09/2019 14:46
skąd wiedziałaś??
werka1603
11/09/2019 14:45
hahahahahah
barbie123
11/09/2019 14:45
smiley
werka1603
11/09/2019 14:44
u cb również stara hahahah
barbie123
11/09/2019 14:44
u ciebie w pizdzie jest laska
werka1603
11/09/2019 14:44
Ty pijana jakaś tam chyba xD nie ma deszczu smiley