Nawigacja
TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Działka ewidencyjna nr 25 w kształcie trapezu znajduje się w województwie o kodzie 03, powiecie o kodzie 15, gminie wiejskiej (2) o kodzie 04 i obrębie ewidencyjnym nr 19. Działkę tę należy podzielić na dwie działki tak, aby wydzielić działkę nr 25/1 niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego i stanowiącą użytek Br-RIVa oraz działkę nr 25/2. Podziału należy dokonać liniami granicznymi równolegle do ścian budynku i odległymi od budynku o 4 m, zgodnie ze szkicem działki nr 25 z projektowanym podziałem. Współrzędne punktów granicznych działki nr 25 oraz narożników budynku mieszkalnego zawarte są w wykazie współrzędnych. Oblicz:
- powierzchnię działki nr 25 wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i ich klas w działce,
- długości boków działki nr 25,
- współrzędne X, Y nowych punktów granicznych 211,212,213,
- długości boków działek nr 25/1 i 25/2,
- powierzchnię działek nr 25/1 i 25/2 wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i ich klas w działkach. Pola powierzchni działek 25, 25/1 i 25/2 oblicz ze współrzędnych prostokątnych.
Wyniki obliczeń dla długości i współrzędnych X, Y podaj z dokładnością do 0,01 m oraz do 1 m2 dla pól powierzchni.
Sporządź szkic dokumentacyjny podziału działki oraz wypełnij wykaz zmian danych ewidencyjnych, wpisując do niego zestawiony identyfikator działki ewidencyjnej nr 25.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
TEST TEORETYCZNY STYCZEŃ 2016
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?