Nawigacja
ZADANIA PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ZADAŃ MATERIAŁY UCZNIÓW INFORMACJE TESTY TEORETYCZNE
TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 4 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 4 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy drogowej oraz oblicz miary do ich drugiego, niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt wierzchołkowy Wjako stanowisko tachimetru, o znanych współrzędnych Xw, Yw, pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów PŁ i KŁ oraz punktów 501, 502, 503 i 504. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiarów. Wpisz pomierzone kierunki do punktów PŁ i KŁ w dzienniku pomiaru kątów poziomych, a pomierzone odległości do tych punktów w dzienniku pomiaru długości boków. Oblicz kąt wierzchołkowy łuku kołowego p oraz długość średnią stycznej głównej T.
Pomierzone kierunki i odległości do punktów 501, 502, 503, 504 i PŁ wpisz w dzienniku pomiaru punktów metodą biegunową i oblicz ich współrzędne prostokątne X,Yw układzie stycznej WKŁ do luku kołowego. Na podstawie obliczonego kąta p oraz obliczonej stycznej głównej T oblicz długość promienia łuku kołowego R oraz długość łuku L.
Wykorzystując długość promienia R, długość łuku L i obliczone współrzędne punktów pośrednich łuku, oblicz miary do ich wyznaczenia metodą biegunową od stycznej ze stanowiska w punkcie KŁ i nawiązaniu na punkt W. Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 3 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 3 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz wybrane punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy kolejowej oraz oblicz miary do ich drugiego niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt początkowy łuku P jako stanowisko tachimetru pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów W, Ki 104.
Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu poprzez podniesienie ręki zgłoś gotowość do wykonania pomiarów przewodniczącemu ZN.
Pomierzone kierunki do punktów W, K, 104 wpisz w dzienniku pomiaru kątów poziomych, a pomierzone
odległości w dzienniku pomiaru długości boków.
Oblicz:
- średnie kąty - i W-P-104 (8104),
- średnie długości boków P-W iP-104,
- współrzędne płaskie punktu 104 (Xio4, Y104),
- długość promienia łuku kołowego R,
- błąd średni określenia długości promienia łuku kołowego mit, przy założeniu, że błąd pomiaru kąta ma/2 = 0,0020g, a błąd pomiaru długości stycznej mi =5 mm,
- długość łuku kołowego L,
- miary do wyznaczenia położenia punktów pośrednich 101, 102, 103, 104 metodą ortogonalną od stycznej z początkiem w punkcie P i kierunkiem na punkt W; punkty te są rozmieszczone na łuku kołowym wjednakowych wzajemnie odległościach,
- długości cięciwl03-104 oraz 104-K.
Uzupełnij szkic dokumentacyjny o pomierzone i obliczone wielkości.
Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm z wyjątkiem obliczenia błędu średniego określenia długości promienia łuku, dla którego obliczenia prowadź z dokładnością do 1 mm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy drogowej oraz oblicz miary do ich drugiego niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt środkowy O jako stanowisko tachimetru, o znanych współrzędnych X0, Y0, pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów P i K oraz punktów 201, 202, 203 i 204. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do wykonania pomiarów przewodniczącemu ZN.
Kąt poziomy pomiędzy punktami P i K pomierz w jednej serii, w dwóch położeniach lunety. Wyniki pomiaru zapisz w dzienniku pomiaru kątów poziomych. Odległości pomierzone do punktów P i K wpisz w dzienniku pomiaru długości boków. Punkty 201, 202, 203 i 204 pomierz metodą biegunową w nawiązaniu do punktów P i K. Wyniki pomiaru wpisz w dzienniku pomiaru punktów metodą biegunową. Oblicz:
- współrzędne prostokątne X, Y punktów 201, 202, 203, 204 i K, rozmieszczonych na łuku kołowym wjednakowych wzajemnie odległościach,
- kąt zwrotu stycznych a,
- średnią długość promienia R,
- długość łuku kołowego L,
- błąd średni określenia długości łuku kołowego mL, przy założeniu, że błąd pomiaru kąta wynosi ma= 0,0020g, a błąd pomiaru długości promienia mR=5 mm,
- azymut AP.K boku (cięciwy) P-K,
- miary do wyznaczenia położenia punktów pośrednich metodą ortogonalną od cięciwy P-K z początkiem w punkcie P i kierunkiem na punkt K.
Uzupełnij szkic dokumentacyjny o pomierzone i obliczone wielkości.
Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm, z wyjątkiem obliczenia błędu średniego określenia długości łuku, dla którego obliczenia prowadź z dokładnością do 1 mm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 5 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 5 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Zasygnalizowane są trzy punkty 15, 16, 17 będące punktami granicznymi czworokątnej działki o numerze 2207. Współrzędne X, Y punktów 15, 16są znane i podane w tabeli.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie 16,w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomej di6-i7,
- kąta poziomego a.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś, przez
podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiaru.
Oblicz:
- azymut A16.15 i długość di6_i5 - ze współrzędnych punktów 15 i 16,
- współrzędne X, Y punktu 17-na podstawie wyników wykonanych pomiarów,
- współrzędne X, Y punktu 18 - na podstawie zamieszczonych na szkicu położenia punktów 15, 16, 17,18 wyników pomiarów wykonanych metodą domiarów prostokątnych.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach.
Sporządź szkic sytuacyjny położenia punktów 15, 16, 17i 18 oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń. Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 4 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 4 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Zasygnalizowane są dwa punkty poligonowe ppl i pp2 oraz punkt 1 będący narożnikiem ogrodzenia trwałego. Współrzędne X, Y punktów poligonowych pp1 i pp2 są znane i podane w tabeli.
Tachimetrem elektronicznym, ustawionym w punkcie poligonowym pp1 pomierz metodą biegunową położenie punktu 1, w nawiązaniu do punktu poligonowego pp2. Wyniki pomiarów (współrzędne biegunowe a, d) zapisz w Dzienniku pomiaru sytuacyjnego metodą biegunową, w którym są już zapisane wyniki pomiarów do pozostałych punktów ogrodzenia trwałego, czyli punktów 2, 3, 4.
Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiarów. Na podstawie pomierzonych współrzędnych biegunowych punktów ogrodzenia i danych zapisanych w Dzienniku pomiaru sytuacyjnego metodą biegunową oblicz:
- przyrosty współrzędnych: AX ppM, AX ppi-2, AX ppi.3, AX ppi.4,
AY ppi-b AY ppi^ AY ppi^ AY ppi^
- współrzędne X, Y punktów 1, 2, 3, 4,
- długości boków ogrodzenia trwałego: d1-2, d2-3, d3-4, d4-1 na podstawie współrzędnych X, Y punktów 1, 2, 3, 4.
Wyniki obliczeń zapisz z dokładnością do 0,01 m w Dzienniku pomiaru sytuacyjnego metodą biegunową i Dzienniku obliczenia przyrostów współrzędnych i współrzędnych pomierzonych punktów.
Sporządź szkic pomiaru punktów 1, 2, 3, 4 ogrodzenia trwałego wykonanego metodą biegunową oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń dla punktów 1, 2, 3, 4.
Nanieś na mapę sytuacyjną punktów 1, 2, 3, 4 ogrodzenia trwałego w skali 1:500 punkty 1, 2, 3, 4 i narysuj ogrodzenie trwałe z wykorzystaniem zamieszczonego symbolu ogrodzenia trwałego.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 10 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ajgorek
13/09/2019 11:49
eloooooo
Ajgorek
13/09/2019 11:49
elo
marcinek1234567
13/09/2019 11:48
cześć ajgorek
Ajgorek
13/09/2019 11:47
Czesc Marcinsmiley
Patimir3000
13/09/2019 09:11
Здравствуй?
Falus222
12/09/2019 12:57
XD
Filip Skrzypczak
12/09/2019 12:56
passaretti rzadzismileysmileysmileysmiley
Patryk Kiepas
12/09/2019 12:56
ok można iść Filip
Falus222
12/09/2019 12:55
Kocham jeść pasztet
smiley
DamPlay
12/09/2019 12:54
No Elo smiley
Filip Skrzypczak
12/09/2019 12:54
chodzmy na szlugasmiley
Patryk Kiepas
12/09/2019 12:53
Faluś pozdrawiam cię
Smaga pozdrawiam cię
Damian pozdrawiam cię
Patryk Kiepas
12/09/2019 12:51
Kaczka pozdrawiam cię <3
Patryk Kiepas
12/09/2019 12:48
smiley
barbie123
11/09/2019 14:46
skąd wiedziałaś??
werka1603
11/09/2019 14:45
hahahahahah
barbie123
11/09/2019 14:45
smiley
werka1603
11/09/2019 14:44
u cb również stara hahahah
barbie123
11/09/2019 14:44
u ciebie w pizdzie jest laska
werka1603
11/09/2019 14:44
Ty pijana jakaś tam chyba xD nie ma deszczu smiley