Nawigacja
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja A.65 - AU.65) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Ewa Rychlik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów zoologicznych. Jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. W grudniu 2019 r. zatrudniła Dagmarę Korecką na podstawie umowy o pracę.
Wykonaj prace dla Sklepu Zoologicznego PANKRACY Ewa Rychlik.
1. Sporządź w programie kadrowo-płacowym i wydrukuj:
- Umowę o pracę nr 1/12/2019 dla Dagmary Koreckiej,
- Listę płac za grudzień 2019 r. dla Dagmary Koreckiej,
- Polecenie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za grudzień 2019 r. (data sporządzenia polecenia przelewu 31.12.2019 r.).
2. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym formularz ZUS DRA Deklarację rozliczeniową za grudzień 2019 r. (data wypełnienia 31.12.2019 r.).
3. W programie finansowo-księgowym:
- zaksięguj zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych z grudnia 2019 r. i sporządzonej listy płac,
- wprowadź do podatkowej księgi przychodów i rozchodów remanent końcowy na dzień 31.12.2019 r. na podstawie Arkusza spisu z natury,
- sporządź rejestr zakupów VAT i rejestr sprzedaży VAT za grudzień 2019 r. na podstawie dokumentów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym,
- wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za grudzień 2019 r. oraz rejestr zakupów VAT i rejestr sprzedaży VAT za grudzień 2019 r.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym oraz programem finansowo-księgowym do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prace z programami rozpocznij od wprowadzenia:
- danych identyfikacyjnych Sklepu Zoologicznego PANKRACY Ewa Rychlik,
- swojego numeru PESEL pod nazwą Sklep Zoologiczny PANKRACY Ewa Rychlik,
- danych właściciela (wspólnika) Ewy Rychlik,
- danych urzędu skarbowego do kartoteki,
- danych kontrahentów do kartotek,
- danych pracownika Dagmary Koreckiej do ewidencji osobowej
oraz od ustawienia parametrów programów niezbędnych do wykonania zadania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?