Nawigacja
TECHNIK INFORMATYK - Jak zdać egzamin zawodowy - etap praktyczny?   (DARMOWY)
TECHNIK INFORMATYK

Jak zdać egzamin zawodowy na technika informatyka 2012 - etap praktyczny?

Egzamin praktyczny na technika informatyka polega na napisaniu projektu realizacji prac prowadzących do usunięcia usterki systemu komputerowego. Projekt jest podzielony na dwie części: realizacja prac oraz dokumentacja z wykonania prac.

Realizacja prac powinna zawierać:

  1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
  2. Założenia - dane wynikające z treści zadania i załączników.
  3. Listę prawdopodobnych przyczyn usterki komputera na podstawie opisu objawów.
  4. Wykaz działań, które należałoby podjąć celem zlokalizowania i usunięcia usterki komputera zgodnie z przedstawioną listą prawdopodobnych jej przyczyn.
  5. Wskazania dla użytkownika systemu dotyczące zabezpieczenia komputera podłączonego do Internetu.
    (www.EgzaminZawodowy.info)

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:

  1. Wykaz i opis kolejno wykonywanych czynności podczas lokalizowania i usuwania usterek oraz zabezpieczenia systemu komputerowego i systemu operacyjnego.
  2. Wydruk zrzutów z ekranu dokumentujących usunięcie zidentyfikowanych usterek oraz zabezpieczenie systemów komputerowego i systemu operacyjnego.
  3. Nośnik z plikiem zawierającym zrzuty z ekranu.

Te elementy występują najczęściej, ale w każdym zadaniu mogą trochę się różnić. Niektóre podpunkty mogą w ogóle nie wystąpić lub zostać zastąpione innymi np. zamiast wskazań dla użytkownika mogą być wnioski o poprawności działania systemu komputerowego po usunięciu usterki. Najważniejsze jest żeby dobrze zapoznać się z treścią zadania i przeczytać co projekt powinien zawierać.

Do pracy należy dołączyć zrzuty ekranu(screeny) dokumentujące poszczególne czynności (klawisz PrintScreen na klawiaturze). Screen najlepiej robić po wykonaniu poszczególnej czynności (robienie screenów przed naprawieniem usterki nie ma sensu, gdyż egzaminatorzy dobrze wiedzą co było uszkodzone i nie trzeba im tego pokazywać). Nie należy też robić screenów podczas instalacji programów, tylko dopiero po zainstalowaniu i uruchomieniu programu. Ilość screenów nie jest limitowana, ale 15-25 screenów w zupełności wystarczy. Większa ilość screenów tylko utrudnia pracę egzaminatorów. Screen wkleja się w całości, niczego nie wycinamy. Najlepiej robić jeden lub dwa screeny ma kartkę A4. Większa ilość screenów na stronie powoduje, że są mało czytelne. Nieraz w treści zadania określona jest ilość screenów jaka powinna być umieszczona na stronie, ale pamiętajmy że najważniejsza jest czytelność screenów. Każdy screen musi być podpisany swoim PESELEM, dlatego proponuje wklejać screeny do Worda, a w nagłówku umieścić swój numer PESEL, w stopce można umieścić numer strony (chyba, że w treści zadania jest określone inaczej)
(www.EgzaminZawodowy.info)

Omówię teraz poszczególne elementy projektu egzaminacyjnego. Przy każdym podpunkcie najlepiej zostawić trochę wolnego miejsca, żeby później uzupełnić ewentualne braki.

REALIZACJA PRAC:

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej:

Tytuł pracy egzaminacyjnej najlepiej przepisać z treści zadania, wystarczy tylko zmienić formę zdania. Jeżeli w treści zadania jest: '....Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego i operacyjnego, opisanych w załączniku 1.....' to tytuł powinien wyglądać: 'Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego i operacyjnego'. Tytuł powinien zawierać główne założenia projektu czyli właśnie 'lokalizacja i usunięcie usterek systemu komputerowego i operacyjnego'. Może się składać z 2-3 zdań, im bardziej dokładny tym lepiej.

2. Założenia:

Założenia najlepiej wypisywać od myślników, tak jest najbardziej czytelnie i łatwiej się sprawdza egzaminatorom. W założeniach wystarczy przepisać wszystko z treści zadania, informacji od użytkownika, dostępnych programów, innych informacji jeśli są dostępne. Najlepiej przepisać wszystko co jest tam zawarte, zmieniając ewentualnie formę zdania, lub trochę skrócić poszczególne zdania. Czasu jest wystarczająco, aby zdążyć wszystko przepisać. Mamy wtedy pewność, że dostaniemy za ten element maksymalną ilość punktów.

3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek komputera:

Ten podpunkt powinien być wykonany jeszcze przed włączeniem komputera. Oczywiście komputer można włączyć w każdej chwili, ale nie jest to w tym momencie zalecane. Należy przeanalizować po kolei wszystkie wymienione założenia. Staramy się wypisać wszystkie możliwe przyczyny usterek komputerowych, które wypisaliśmy w założeniach. Wypisujemy tu wszystko co nam przyjdzie do głowy, co może być związane z wymienionymi usterkami. Część wymienionych przyczyn pewnie się nie sprawdzi, ale lepiej napisać za dużo niż za mało. Nie ma punktów ujemnych, więc nawet jak wypiszemy przyczyny usterek, które się nie potwierdzą to nic się niestanie, po prostu za te dodatkowe przyczyny nie dostaniemy punktów. Zawsze lepiej pisać więcej niż mniej. Wszystkie prawdopodobne przyczyny najlepiej wypisywać od myślników. Niektóre usterki są uniwersalne i występują praktycznie w każdym zadaniu. Spis takich często występujących usterek można znaleźć w artykułach na stronie  egzamin zawodowy technik informatyk

4. Wykaz działań:

Ten podpunkt też powinien być wykonany jeszcze przed włączeniem komputera. Analizujemy po kolei listę prawdopodobnych przyczyn usterek komputera. Wypisujemy jakie czynności powinno się wykonać aby naprawić daną usterkę, czyli po kolei co mamy zamiar robić (na razie tylko teoretycznie, bo nie mamy jeszcze włączonego komputera i tak naprawdę nie wiemy co dokładnie jest uszkodzone). Wypisujemy wszystko co nam przyjdzie do głowy, im więcej tym lepiej. Najlepiej stosować formę zdania 'zamierzam.........' czyli np. zamierzam uruchomić komputer w trybie awaryjnym, zamierzam przeskanować dysk programem antywirusowym, zamierzam usunąć zbędne programy z autostartu, itp. Więcej takich często występujących czynności w zadaniach dla technika informatyka

5. Wskazania dla użytkownika:

W tym podpunkcie wypisujemy co użytkownik powinien robić aby zapobiec takim usterkom w przyszłości. Należy przeanalizować wszystkie wymienione prawdopodobne usterki i wypisać jak można im zapobiec. Na pewno będzie to: częste skanowanie dysku programem antywirusowym, wykonywanie kopii zapasowych, nie otwieranie załączników nieznanego pochodzenia, itd. Najlepiej ten podpunkt wykonać na samym końcu (zostawiając wcześniej wolne miejsce, żeby zachować odpowiednią kolejność). Wskazania które wymieniłem są uniwersalne, można je więc je zastosować praktycznie w każdym zadaniu. Więcej takich uniwersalnych wskazówek można znaleźć w przykładowych rozwiązaniach

DOKUMENTACJA Z WYKONANIA PRAC:

1. Wykaz i opis kolejno wykonywanych czynności podczas lokalizowania i usuwania usterek:

W tym momencie dopiero powinno się włączyć komputer. W tym punkcie wykonujemy już w praktyce (czyli na komputerze) wszystkie wymienione wcześniej działania z podpunktu 'wykaz działań'. Należy dokładnie opisywać co robimy, krok po kroku, z uwzględnieniem wykorzystanych programów. Większość czynności wystarczy przepisać z podpunktu 'wykaz działań', tylko zmieniając formę na 'wykonuje.......' lub 'uruchamiam........', czyli np. uruchamiam komputer w trybie awaryjnym, wykonuje skanowanie dysku programem antywirusowym, usuwam zbędne wpisy z autostartu, itd. Tutaj trzeba dokładniej niż w podpunkcie 'wykaz działań' wypisywać co robimy. Należy też napisać wynik działania poszczególnych operacji, czyli jaki jest efekt np. przeskanowania dysku. Wszystkie czynności należy udokumentować zrzutem ekranu (screenem), według zaleceń podanych wyżej.

Teraz wystarczy jeszcze raz przejrzeć wszystkie podpunkty i podopisywać co nam przyszło do głowy podczas wykonywania prac. Każdy podpunkt jest oceniany osobno dlatego ważne jest aby w każdym podpunkcie zawarte były wszystkie informacje.

2. Wydruk zrzutów z ekranu dokumentujących usunięcie zidentyfikowanych usterek:

Po skończeniu pisania projektu należy wydrukować zrzuty ekranu (screeny).

3. Nośnik z plikiem zawierającym zrzuty z ekranu.

Wszystkie zrzuty należy zapisać na nośniku (płycie CD, pendrive) i dołączyć do projektu.

To już wszystko, jeżeli wszytko wykonaliśmy zgodnie z zaleceniami i treścią zadania, to są duże szanse, że zdamy egzamin. Życzę powodzenia !!!

Administrator       
EgzaminZawodowy.info

Zapoznaj się też z najczęściej występującymi usterkami na egzaminie zawodowym oraz testami teoretycznymi online.
 
POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ
 
 
TEST TEORETYCZNY próbny
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?