Nawigacja
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21 - BD.17 - ELE.10) - Zadanie...   (DARMOWY)
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21 - BD.17 - ELE.10) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj fragment instalacji zimnej i ciepłej wody od króćców zasobnika do kolan naściennych przy użyciu rur wykonanych z PEX łączonych poprzez złączki skręcane oraz wykorzystując naturalne promienie gięcia. Dobierz narzędzia i materiały do wykonania połączeń przewodów, a nazwy wpisz do tabeli. Montaż instalacji rozpocznij od podłączenia króćców przyłączeniowych zasobnika ciepłej wody użytkowej w sposób umożliwiający odłączenie, wykorzystując dwuzłączki (śrubunek). Do uszczelnienia połączeń nypla oraz kolanka nyplowego i dwuzłączki użyj pakuł i pasty, a do uszczelnienia zaworów kulowych użyj taśmy teflonowej. Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym w niezbędny sprzęt narzędzia i materiały. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21 - BD.17 - ELE.10) - Zadanie...   (DARMOWY)
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21 - BD.17 - ELE.10) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Oblicz i dobierz pojemność naczynia wzbiorczego zabezpieczającego instalację solarną przed długotrwałym przegrzaniem i utratą płynu solarnego oraz wykonaj montaż układu zabezpieczającego tę instalację, zgodnie z rysunkiem.
Instalacja solarna składa się z dwóch kolektorów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej i przewodów Cu 18x1,0 mm.
Wartości parametrów i wzory niezbędne do wykonania obliczeń oraz miejsce na wpisanie wyników obliczeń znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Układ zabezpieczający instalację solarną wykonaj w technologii lutu twardego i skręcania na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu montażu oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.22 - BD.18 - ELE.11) - Zadanie...   (DARMOWY)
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.22 - BD.18 - ELE.11) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się uszkodzony autonomiczny system fotowoltaiczny PV. Wykonaj naprawę tego systemu. W tym celu:
- uzupełnij na schemacie układu pomiarowego symbole mierników rysunek 2,
- podłącz i nastaw zakresy przyrządów pomiarowych do uszkodzonego systemu fotowoltaicznego PV, a następnie zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiaru napięcia ogniwa fotowoltaicznego i akumulatora. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN, w obecności egzaminatora, wykonaj pomiary zgodnie z warunkami podanymi w tabeli 1. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli 1.
- wskaż sposób naprawy systemu fotowoltaicznego PV i zaznacz w tabeli 2,
- wymień uszkodzony element, pobierając nowy element z miejsca oznaczonego "magazyn",
- podłącz i nastaw zakresy przyrządów pomiarowych do naprawionego systemu fotowoltaicznego PV, a następnie zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiaru prądu i napięcia ogniwa fotowoltaicznego i akumulatora. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN, w obecności egzaminatora, wykonaj pomiary zgodnie z warunkami podanymi w tabeli 3. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli 3.
Oblicz moc wytwarzaną przez ogniwo fotowoltaiczne, obliczenia i wynik zapisz w tabeli 4.
Prace wykonaj na przygotowanym stanowisku wyposażonym w system fotowoltaiczny PV, narzędzia
i przyrządy pomiarowe.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy i ppoż. oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21 - BD.17 - ELE.10) - Zadanie...   (DARMOWY)
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21 - BD.17 - ELE.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj podłączenie zasobnika ciepłej wody użytkowej do istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody. Zasobnik podłącz przy pomocy rur wykonanych z PEX, łączonych poprzez złączki skręcane. Zasobnik podłącz w sposób umożliwiający jego odłączenie, wykorzystując półśrubunki. Do uszczelnienia połączenia półśrubunku z nyplem użyj pakuł i pasty, a do uszczelnienia zaworów kulowych taśmy teflonowej. Dobierz narzędzia i materiały do wykonania połączeń przewodów i wpisz ich nazwy do tabeli. Po wykonaniu instalacji zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przeprowadzenia próby szczelności.
Losowo wskazany przez egzaminatora odcinek instalacji napełnij wodą od strony kolanka przy pomocy pompki ręcznej do wykonania próby szczelności. Instalację napełniaj stopniowo, aby zamontowany na końcu istniejącej instalacji stalowej odpowietrznik automatyczny zdążył usunąć powietrze. Następnie podnieś ciśnienie do ciśnienia próbnego. Wartość ciśnienia próbnego ma wynosić 6 bar, czas trwania próby 5 rninut.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po ukończeniu czynności oczyść używane narzędzia i uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21 - BD.17 - ELE.10) - Zadanie...   (DARMOWY)
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21 - BD.17 - ELE.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zmontuj instalację ogrzewania ściennego zasilaną pompą ciepła, stosując technologię skręcania i zaciskania.
Ukształtuj rury PEX-AL-PEX zgodnie z rysunkiem i zamocuj je do listew na ścianie.
Zamocuj rozdzielacz na ścianie i połącz go z wężownicami za pomocą adapterów PEX 16. Połącz rozdzielacz z pompą cyrkulacyjną i zaworami spustowymi.
Połącz pompę cyrkulacyjną z przewodem z wtyczką 230V z uziemieniem ochronnym. Napełnij kolejno wodą i odpowietrz każdy z obwodów instalacji. Połącz wężem z PCW oba zawory spustowe i otwórz je.
Przy uruchomionej pompie cyrkulacyjnej ustaw regulatory przepływu na wydajność 2 l/min i zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu montażu oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 5 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?