Nawigacja
TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.16 - EE.10 - INF.8) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2018   (DARMOWY)
TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.16 - EE.10 - INF.8) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2018 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj modernizację sieci teleinformatycznej. W tym celu:
1. Połącz urządzenia zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej przedstawionym na rys. 1. Uwaga nie podłączaj przełącznika do gniazda B.
2. Skonfiguruj sieciowe interfejsy urządzeń:
- centrala telefoniczna: adres IP/maska 172.16.12.2/24, brama domyślna 172.16.12.1
- telefon VoIP: adres IP/maska 10.20.30.2/24, brama domyślna 10.20.30.1
- stacji roboczej nadaj dwa adresy IP:
1. adres IP/maska 172.16.12.3/24, brama domyślna 172.16.12.1
2. adres IP/maska 192.168.40.1XX/24, gdzie XX to nr Twojego stanowiska egzaminacyjnego;
- interfejsy ruterów R1 i R2 skonfiguruj zgodnie z tabelą 1. i tabelą 2.

3. Skonfiguruj centralę telefoniczną zgodnie z poniższymi zaleceniami:
- ustaw nazwę centrali na StanowiskoXX, gdzie XX to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego (np. stanowisko nr 01 - Stanowisko01, stanowisko nr 12 - Stanowisko12),
- ustaw wyjście na miasto przez 3;
- skonfiguruj numerację wewnętrzną centrali zgodnie z tabelą 2.;

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.15 - EE.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2018   (DARMOWY)
TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.15 - EE.10) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2018 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj komputer do konfiguracji centrali. W tym celu:
1. Utwórz punkt przywracania systemu o nazwie Spoldzielnia
2. Utwórz konto Administracja z hasłem @Spoldziel1
Ustaw dla konta Administracja brak możliwości zmiany hasła
3. Utwórz grupę użytkowników Spoldzielnia i przypisz do grupy konto Administracja
4. Ustaw opcję wykonywania automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego w każdy piątek o godz. 1:00
5. Wykonaj kabel do podłączenia telefonu analogowego z portem centrali
6. Połącz centralę telefoniczną z komputerem
7. Podłącz aparaty telefoniczne do centrali:
- podłącz dwa analogowe aparaty telefoniczne do portów wewnętrznych linii analogowych centrali oznaczonych numerem 1 i numerem 2
- podłącz telefon cyfrowy ISDN do portu centrali oznaczonego I1
- podłącz telefon systemowy do portu centrali oznaczonego S1

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.13 - EE.11 - INF.7 - INF.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYC...   (DARMOWY)
TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.13 - EE.11 - INF.7 - INF.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2018 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:
1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568B, do dowolnego gniazda.
2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 wg sekwencji T568B.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - wtyk RJ45. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych typu patchcord podłącz urządzenia zgodnie z poniższym schematem.
4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.
UWAGA:
- hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
- hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop
Skonfiguruj urządzenia sieciowe.
5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX
a. adres IP interfejsu LAN: 172.16.0.1 / 24
b. serwer DHCP wyłączony
c. adres IP interfejsu WAN: 90.90.90.1 / 29
d. brama dla interfejsu WAN: 90.90.90.2
e. serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8
f. przekierowanie portu protokołu HTTP z interfejsu WAN do serwera w sieci lokalnej o adresie 172.16.0.2

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.16 - EE.10 - INF.8) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2017   (DARMOWY)
TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.16 - EE.10 - INF.8) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2017 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zmodernizuj istniejącą sieć teleinformatyczną. W tym celu:
1. Skonfiguruj rutery zgodnie z poniższymi wytycznymi.
1.1. Nazwy ruterów PL i EU.
1.2. Opis interfejsów ruterów oraz adresy i maski zgodne z tabelą 1 i tabelą 2.
1.3. Skonfiguruj ruting statyczny na obu ruterach do wszystkich podsieci zgodnie z tabelami: 1, 2 i 3.
2. Skonfiguruj przełącznik.
2.2. Nazwa przełącznika: S1
2.3. Opis interfejsów przełącznika oraz VLAN zgodnie z tabelą 4 i tabelą 5.

3. Skonfiguruj centralę abonencką i telefon VoIP.
3.1. Nazwa centrali: CentralaXX, gdzie XX to nr Twojego stanowiska egzaminacyjnego.
3.2. Linie wewnętrzne centrali:
- numer katalogowy 301 dla abonenta z telefonem analogowym, nazwa (opis): biuro
- numer katalogowy 303 dla abonenta VoIP, nazwa (opis): sklep
3.3. Linia zewnętrzna centrali:
- numer analogowej linii miejskiej 95XX (XX to dwucyfrowy nr Twojego stanowiska egzaminacyjnego),
- pole opis (komentarz): linia analogowa,
- pozostałe linie miejskie wyłączone,
- ruch wychodzący kierowany przez linię analogową,
- w ruchu przychodzącym połączenie z linii miejskiej na numer 95XX (XX to nr Twojego stanowiska egzaminacyjnego), z możliwością wyboru numeru katalogowego na zapowiedzi DISA. Jeśli numer nie zostanie wybrany, ma nastąpić połączenie z abonentem biuro (nr katalogowy 301).
3.4. Adresy IP telefonu VoIP i centrali zgodne z tabelą 6.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.15 - EE.10) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2017   (DARMOWY)
TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.15 - EE.10) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2017 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj komputer do konfiguracji centrali. W tym celu:
1. Zaloguj się do systemu na konto Administrator z hasłem Q@wertyuiop
2. Ustaw nazwę komputera na DziallT
3. Ustaw grupę roboczą, w której pracuje komputer, na DZLALITNR1
4. Utwórz konta użytkowników:
- nazwa Prezes, ustawiona opcja "hasło nie może wygasać", nadaj do konta dowolne hasło,
- nazwa Kierownik, ustawiona opcja "hasło nie może wygasać", ustaw do konta hasło spełniające wymogi co do złożoności na poziomie podwyższonym zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024.
Hasła zapisz w tabeli 3 zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
5. Utwórz dwie grupy użytkowników o nazwach: DzialIT1, DzialIT2. Do grupy DzialIT1 przypisz użytkownika Prezes. Do grupy DzialIT2 przypisz użytkownika Kierownik.
6. Utwórz punkt przywracania o nazwie IT
7. Wykonaj kabel do połączenia centrali abonenckiej z analogowym aparatem telefonicznym.
8. Połącz centralę telefoniczną z komputerem.
9. Podłącz aparaty telefoniczne do centrali:
- aparat analogowy nr 1 do portu analogowego nr 1,
- aparat analogowy nr 2 do portu analogowego nr 2,
- aparat cyfrowy do portu cyfrowego nr I1,
- aparat systemowy do portu systemowego nr S1.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 14 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?