Nawigacja
TECHNIK TELEINFORMATYK) - Zadanie praktyczne nr 1 PRÓBNE   (DARMOWY)
TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK - PRÓBNY
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Opracuj projekt realizacji prac związanych ze skonfigurowaniem serwera, stacji roboczej i drukarki sieciowej. Wymagana konfiguracja urządzeń opisana jest w Załączniku 1.
Wykonaj prace obejmujące skonfigurowanie w sieć lokalną serwera, stacji roboczej i drukarki sieciowej, udostępnienie drukarki na serwerze i zainstalowanie na stacji roboczej tak, aby użytkownik stacji roboczej bez uprawnień administracyjnych mógł z niej korzystać. Wydrukuj stronę testową drukarki oraz zrzuty z ekranu dokumentujące wykonanie prac. Wydruki podpisz swoim numerem PESEL.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej
 2. Założenia, dane niezbędne do opracowania projektu wynikające z treści zadania i załącznika
 3. Wykaz urządzeń sieciowych i okablowania niezbędnego do połączenia w sieć lokalną serwera, stacji roboczej i drukarki sieciowej
 4. Wykaz działań związanych z skonfigurowaniem serwera, stacji roboczej i drukarki sieciowej, udostępnieniem drukarki na serwerze i zainstalowaniem na stacji roboczej tak, aby użytkownik stacji roboczej bez praw administracyjnych mógł z niej korzystać.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TELEINFORMATYK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007
TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Opracuj projekt realizacji prac związanych ze skonfigurowaniem stacji roboczej do pracy w domenie Active Directory i do korzystania z drukarki sieciowej tak, aby tylko wskazany użytkownik domeny (jkowalski), bez praw administracyjnych, mógł z niej korzystać. Konfiguracja serwera i drukarki sieciowej opisana jest w załączniku 1. Wykonaj prace obejmujące skonfigurowanie stacji roboczej do pracy w domenie Active Directory i do korzystania z drukarki sieciowej. Wydrukuj zrzuty z ekranu. dokumentujące wykonanie prac oraz po wykonaniu prac stronę testową i dokument udostępniony na serwerze. Informacje o udostępnianym dokumencie znajdują się w załączniku 1. Wydruki podpisz swoim numerem PESEL.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem stacji roboczej do:
  - pracy w domenie Active Directory,
  - korzystania z drukarki sieciowej tak, aby tylko wskazany użytkownik domeny bez praw administracyjnych mógł z niej korzystać.

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:

 1. Rejestr kolejno wykonywanych czynności podczas konfigurowania stacji roboczej i wykonania wydruków.
 2. Zrzuty z ekranu zawierające:
  - wynik wykonania na stacji roboczej polecenia ipconfig /all,
  - okno Właściwości zainstalowanej drukarki: zakładki Porty (z wybranym portem), Zabezpieczenia (obrazujące uprawnienia dla jkowalskiego),
  - okno Właściwości systemu zakładka Nazwa komputera (Windows XP) lub identyfikacja (Windows 2000).
 3. Wydruk strony testowej ze stacji roboczej.
 4. Wydruk dokumentu udostępnionego na serwerze.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 14 z 14 9 10 11 12 13
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?