Nawigacja
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie prak...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj zgodnie z opisem technologicznym bitmapę psy_l.jpg do wykorzystania w projekcie graficznym zaproszenia i zapisz ją na pulpicie komputera w katalogu zaproszenie PESEL {PESEL to Twój numer PESEL).
Zaprojektuj i przygotuj do druku cyfrowego zaproszenie na wystawę psów - zgodnie ze szkicem wydawniczym.
Wykonaj plik kompozytowy PDF o standardzie drukarskim zawierający obie strony zaprojektowanego zaproszenia oraz znaczniki drukarskie (znaczniki cięcia i spadów, pasery kolorów, skale barwne).
Wersję otwartą i zamkniętą projektu zapisz pod nazwą zaproszenie_wy staw a w katalogu zaproszenie PESEL na pulpicie komputera.
Wykonaj z przygotowanego pliku PDF próbny, kolorowy wydruk publikacji w skali 1:1.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.25 - AU.54 - AU.28 - AUD.5 - PGF.4) - Zada...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.25 - AU.54 - AU.28 - AUD.5 - PGF.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj prezentację multimedialną "Witamy w Pradze" oraz zaprojektuj logo Pragi. Niezbędne pliki tekstowe i graficzne znajdują się na pulpicie komputera w folderze A.25-Praga_materiały. Po wykonaniu prac prezentację, logo wektorowe oraz logo rastrowe zapisz na pulpicie w folderze PragaPESEL (PESEL to Twój Numer PESEL).

Wymagania dla logo
1. Logo powinno zawierać:
- napis WITAMY W PRADZE
- element graficzny herb.png
2. Forma wykonania:
- grafika wektorowa
- grafika rastrowa
- kolory z palety RGB

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.55 - AU.55 - PGF.5) - Zadanie praktyczne n...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.55 - AU.55 - PGF.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wydrukuj na maszynie do drukowania cyfrowego 24 jednostronne, wielobarwne, personalizowane winiety o wymiarach 140x190 mm. Skorzystaj z przygotowanego podłoża drukowego. Winiety do wydrukowania znajdują się w pliku o nazwie winiety_EU_2-2.pdf zlokalizowanego na pulpicie komputera.
Przed drukowaniem wykonaj impozycję uwzględniającą format użytków oraz format podłoża drukowego. Umieść na impozycji punktury formatowe i znaczniki bigowania potrzebne do wykończenia winiet.
Uwaga:
Po wydrukowaniu ulotek zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, zakończenie procesu drukowania. Po uzyskaniu zgody, przystąp do dalszych czynności.
Wykonaj obróbkę wykończeniową wydruków pozwalającą uzyskać winiety dwustronnie laminowane, bigowane na pół wzdłuż krótszego boku.
Zadanie wykonaj na stanowiskach do drukowania cyfrowego i obróbki wykończeniowej, wyposażonych w niezbędne maszyny, urządzenia, narzędzia i materiały.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Uporządkuj stanowisko egzaminacyjne.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie prak...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaprojektuj i przygotuj do drukowania offsetowego ulotkę informacyjną o firmie DKP.
Utwórz logo firmy w formie grafiki wektorowej na podstawie bitmapy logo.jpg, zachowując właściwą kolorystykę. Szerokość przygotowanego logo powinna być zgodna z szerokością na ulotce. Pliki tekstowe oraz pliki graficzne do przygotowania projektu znajdują się w folderze A.54_praktl_2015_zrodla, umieszczonym na pulpicie komputera.
Wykonaj plik kompozytowy PDF w standardzie drukarskim zawierający projekt ulotki.
Wersję otwartą i zamkniętą projektu ulotki oraz wersję otwartą wykonanego logo zapisz na pulpicie komputera w folderze ulotkaPESEL {PESEL to Twój numer PESEL), pod nazwami ulotka oraz logo. Wykonaj kolorowy wydruk próbny w rzeczywistych wymiarach wraz z paserami kolorów, punkturami formatowymi oraz skalami densytometrycznymi.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.25 - AU.54 - AU.28 - AUD.5 - PGF.4) - Zada...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.25 - AU.54 - AU.28 - AUD.5 - PGF.4) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj prezentację multimedialną "Turcja - kraj dwóch kontynentów" oraz zaprojektuj logo biura podróży Marmar, w ofercie którego są wyjazdy do Turcji. Niezbędne pliki tekstowe i graficzne znajdują się na pulpicie komputera w folderze A .25-Marmar materiały. Po wykonaniu prac prezentację i logo rastrowe zapisz na pulpicie w folderze Mann ar PESEL {PESEL to Twój numer PESEL).

Wymagania dla logo:

 1. Logo powinno zawierać:
  1. napis BIURO PODRÓŻY MARMAR
  2. element graficzny Turcja.png
 2. Forma wykonania:
  1. grafika wektorowa
  2. grafika rastrowa
  3. kolory z palety RGB

Wymagania dla prezentacji multimedialnej:

...........................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 7 2 3 4 5 6
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?