Nawigacja
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.55 - AU.55 - PGF.5) - Zadanie praktyczne n...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.55 - AU.55 - PGF.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wydrukuj na maszynie do drukowania cyfrowego dwie dwustronnie zadrukowane, ośmiostronicowe, wielobarwne broszury o wymiarach 132 x 190 mm netto. Skorzystaj z zamieszczonego na pulpicie komputera pliku salatki.pdf oraz przygotowanego podłoża drukowego. Przed drukowaniem wykonaj impozycję uwzględniającą format użytków, format podłoża drukowego oraz spady. Na wydrukach umieść znaki drukarskie. Kolejność stron broszury powinna być zgodna z plikiem PDF.
Po wydrukowaniu arkuszy umieść na pierwszej stronie każdego z nich swój numer PESEL, a następnie zgłoś przewodniczącemu ZN zakończenie pierwszej części zadania.
Wykonaj obróbkę wykończeniową wydruków pozwalającą uzyskać broszurę zszytą dwiema zszywkami wzdłuż dłuższego boku. Do oceny przygotuj jedną wykonaną broszurę, pozostałe wydruki przekreśl i pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Zadanie wykonaj na stanowiskach do drukowania cyfrowego i obróbki wykończeniowej wyposażonych w niezbędne maszyny, urządzenia, narzędzia i materiały.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie prak...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaprojektuj i przygotuj do drukowania offsetowego dwustronną wielobarwną (kolorystyka 4+4) ulotkę o przystani jachtowej, zgodnie ze szkicami wydawniczymi. Do wykonania projektu ulotki wykorzystaj pliki tekstowe oraz bitmapy umieszczone w folderze A.54_01_16.05_zrodla, zlokalizowanym na pulpicie komputera. Bitmapy przygotuj zgodnie z opisem technologicznym, a następnie zapisz je na pulpicie komputera w folderze ulotkaPESEL (PESEL to Twój numer PESEL), zachowując nazwy plików źródłowych.
Wykonaj plik PDF (kompozytowy) w standardzie drukarskim zaprojektowanej ulotki z uwzględnieniem punktur formatowych, paserów kolorów i pasków kontrolnych (skale densytometryczne).
Wersje otwartą i zamkniętą wykonanego projektu zapisz pod nazwą ulotka w folderze ulotka PESEL na pulpicie komputera.
Wykonaj z pliku ulotka.pdf kolorowy wydruk próbny w skali 1:1.
Uwaga: Gotowość do wydrukowania pliku zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.25 - AU.54 - AU.28 - AUD.5 - PGF.4) - Zada...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.25 - AU.54 - AU.28 - AUD.5 - PGF.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Przygotuj prezentację multimedialną o nazwie "Papierowe samoloty" oraz film ilustrujący składanie samolotu
z papieru. Prezentacja powinna mieć charakter liniowy i składać się z 6 slajdów.
Wykorzystaj materiały zawarte w folderze A.25 01 16.05 umieszczonym na pulpicie komputera.
Prezentację zapisz w utworzonym folderze egzaminPESEL (PESEL to Twój numer PESEL).
Wymagania dotyczące prezentacji multimedialnej
Opis poszczególnych slajdów:
- Slajd 1 - tytuł prezentacji: "Papierowe samoloty" oraz obiekt clipart prezentujący samolot,
- Slajd 2 i 3- informacje przedstawiające historię papierowych samolotów,
- Slajd 4 - treści dotyczące pierwszych lotów samolotem,
- Slajd 5 - informacje na temat "Dlaczego samoloty latają?",
- Slajd 6 - schemat prezentujący siłę nośną przygotowany samodzielnie na podstawie rysunku zamieszczonego w pliku o nazwie tekst_do_prezentacji,
Na wszystkich slajdach zastosuj czcionkę bezszeryfową, błękitne tło, przejścia między slajdami oraz animacje do tekstu i schematu. W stopce każdego slajdu umieść swój numer PESEL.
Rozdzielczość wszystkich zdjęć do prezentacji i filmu powinna wynosić 72 ppi. Zdjęcia zamieść w podfolderze foto_prezentacja utworzonym w folderze egzamin PESEL.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 1 minuty. Prezentację multimedialną zapisz w formacie PPT lub PPTX.
Wymagania dotyczące filmu
Do utworzenia filmu prezentującego sposób składania samolotu należy wykorzystać wszystkie 12 zdjęć. Zdjęcia należy ułożyć chronologicznie, z szybkimi przejściami. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 1,5 minuty. Projekt filmu zapisz w formacie programu, w którym został wykonany oraz w formacie WMV.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie prak...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaprojektuj do drukowania offsetowego widokówkę o formacie 150 x 105 mm, w kolorystyce 4+1, zgodnie z wymaganiami technologicznymi. W projekcie wykorzystaj materiały, które znajdują się w folderze A.54-1-14.08, zlokalizowanym na pulpicie komputera.
Na pulpicie komputera utwórz folder o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL). W folderze zapisz bitmapy, przygotowane do wykorzystania w projekcie widokówki zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
Sporządź projekt widokówki jako plik kompozytowy PDF o standardzie drukarskim. Wykonaj impozycję widokówki. Przygotowane pliki zapisz w folderze PESEL.
Zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania wydruku, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk próbny arkusza impozycyjnego w skali 1:1, zawierającego obie strony widokówki wraz z umieszczonymi znakami drukarskimi.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie prak...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.54 - AU.54 - PGF.5 - PGF.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zaprojektuj i przygotuj do druku cyfrowego dwustronną pocztówkę, promującą łódzkie zoo, formatu A6 netto, w kolorystyce 4+2.
Przygotuj logotyp promowanej placówki. Plik tekstowy oraz pliki graficzne do przygotowania projektu są umieszczone w folderze A.54-01-14.05 zlokalizowanym na pulpicie komputera
Wykonaj plik kompozytowy PDF, o standardzie drukarskim, z zaprojektowaną pocztówką - awersem i rewersem.
Wersję otwartą i zamkniętą projektu pocztówki oraz logotyp zapisz w katalogu pocztówka_PESEL na pulpicie komputera (PESEL to Twój numer PESEL).
Zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania wydruku, a po uzyskaniu zgody wykonaj próbny, kolorowy wydruk pocztówki w skali 1:1 wraz z elementami dodatkowymi.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 7 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?