Nawigacja
FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
FLORYSTA

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj kaskadowy bukiet ślubny, zgodnie z zamówieniem i wykazem dostępnego materiału florystycznego, na podstawie sporządzonego szkicu perspektywicznego. Szkic perspektywiczny wykonaj na papierze samokopiującym, który znajdziesz pod nazwą - Szkic perspektywiczny kaskadowego bukietu ślubnego.
Sporządź kosztorys wykonania kaskadowego bukietu ślubnego, korzystając z danych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym i materiałów dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym. Kosztorys sporządź w tabeli, na papierze samokopiującym, który znajdziesz pod nazwą - Kosztorys wykonania kaskadowego bukietu ślubnego.
Po wykonaniu szkicu perspektywicznego i kosztorysu zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania kaskadowego bukietu ślubnego. Szkic perspektywiczny i kosztorys przekaż przewodniczącemu ZNCP, a kopie pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Wykonaj kaskadowy bukiet ślubny wg wykonanego szkicu perspektywicznego na stanowisku egzaminacyjnym, oznaczonym Twoim numerem, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Zachowaj kolejność wykonywanych czynności zgodnie ze sztuką.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
FLORYSTA

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj dekorację stołu na uroczystą kolację z okazji urodzin zgodnie z zamówieniem i wykazem dostępnego materiału florystycznego, na podstawie sporządzonego szkicu perspektywicznego. Szkic perspektywiczny wykonaj na papierze samokopiującym, który znajdziesz pod nazwą - Szkic perspektywiczny dekoracji stołu na uroczystą kolację z okazji urodzin.
Sporządź kosztorys wykonania dekoracji stołu na uroczystą kolację z okazji urodzin, korzystając z danych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym i materiałów dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym. Kosztorys sporządź w tabeli, na papierze samokopiującym, którą znajdziesz pod nazwą - Kosztorys wykonania dekoracji stołu na uroczystą kolację z okazji urodzin.
Po wykonaniu rysunków projektowych i kosztorysu zgłoś Przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania dekoracji stołu na uroczystą kolację z okazji urodzin. Szkic perspektywiczny i kosztorys przekaż Przewodniczącemu ZNCP, a kopie pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Wykonaj dekorację stołu na uroczystą kolację z okazji urodzin wg wykonanego szkicu perspektywicznego na stanowisku egzaminacyjnym, oznaczonym Twoim numerem, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Zachowaj kolejność wykonywanych czynności zgodnie ze sztuką.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
FLORYSTA

FLORYSTA (kwalifikacja R.26 - RL.26 - OGR.1 - WRZESIEŃ 2014 Zadanie praktyczne nr 1 + klucz oceniania (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj dekorację stołu bankietowego na wernisaż w galerii sztuki, zgodnie z zamówieniem i wykazem dostępnego materiału florystycznego, na podstawie sporządzonych rysunków projektowych: rzut z góry w skali 1:5 i szkic perspektywiczny. Rysunki projektowe wykonaj na papierze samokopiującym, który znajdziesz pod nazwą - Rysunki projektowe dekoracji stołu bankietowego.

Sporządź kosztorys wykonania dekoracji stołu bankietowego, korzystając z danych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym i materiałów dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym. Kosztorys sporządź w tabeli, na papierze samokopiującym, którą znajdziesz pod nazwą - Kosztorys wykonania dekoracji stołu bankietowego.

Po wykonaniu rysunków projektowych i kosztorysu zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania dekoracji stołu bankietowego. Rysunki projektowe i kosztorys przekaż przewodniczącemu, a kopie pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Wykonaj dekorację stołu bankietowego na wernisaż w galerii sztuki wg wykonanych rysunków projektowych na stanowisku egzaminacyjnym, oznaczonym Twoim numerem, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Zachowaj kolejność wykonywanych czynności zgodnie ze sztuką.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

FLORYSTA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013   (DARMOWY)
FLORYSTA

FLORYSTA - CZERWIEC 2013
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Pan Jan Wolski zamówił 18 czerwca br. w pracowni florystycznej kompozycję żałobną do położenia na płycie grobu w rocznicę śmierci.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem kompozycji żałobnej.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
 3. Opracowanie projektu kompozycji żałobnej wraz z uzasadnieniem wyborów (koncepcji kompozycji, formy, kolorystyki, materiału, techniki wykonania, sposobu eksponowania).
 4. Rysunek projektowy - rysunek perspektywiczny, rzut z góry i z boku (w skali).
 5. Wykaz czynności niezbędnych do wykonania kompozycji żałobnej zgodnie z projektem wraz z opisem.
 6. Wykaz materiałów florystycznych, technicznych, dekoracyjnych i narzędzi niezbędnych do wykonania zaprojektowanej kompozycji.
 7. Kalkulację kosztów zakupu materiałów roślinnych, technicznych, dekoracyjnych niezbędnych do wykonania dekoracji płyty nagrobnej wraz z kosztami robocizny, sporządzoną w tabeli zamieszczonej w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

FLORYSTA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2012   (DARMOWY)
FLORYSTA

FLORYSTA - CZERWIEC 2012
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Firma komputerowa "NeXt" będzie przedstawiała swój nowy produkt podczas trwania targów informatycznych, które odbędą się w dniach 25 - 28 czerwca 2012 r. w Warszawie. Firma zamówiła w pracowni florystycznej kompozycję w naczyniu, przeznaczoną do dekoracji stanowiska targowego.

Opracuj  projekt  realizacji  prac obejmujący  przygotowanie  dekoracji stanowiska targowego dla firmy komputerowej "NeXt".

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i dokumentacji.
 3. Opis projektu kompozycji dekoracji wraz z uzasadnieniem wyborów (koncepcji kompozycji, formy, kolorystyki, materiału, technik wykonania).
 4. Rysunek projektowy - rysunek perspektywiczny, rzut z góry i z boku (w skali).
 5. Wykaz czynności niezbędnych do wykonania kompozycji zgodnie z projektem wraz z opisem.
 6. Wykaz materiałów florystycznych, technicznych, dekoracyjnych, naczyń i narzędzi niezbędnych do wykonania zaprojektowanej dekoracji.
 7. Kalkulację kosztów zakupu naczynia, materiałów roślinnych, technicznych, dekoracyjnych niezbędnych do wykonania dekoracji wraz z kosztami robocizny, sporządzoną w Tabeli 1. zamieszczonej w Karcie Pracy Egzaminacyjnej.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 5 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?