Nawigacja
TECHNIK AGROBIZNESU (kwalifikacja R.6 - RL.7 - ROL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK AGROBIZNESU (kwalifikacja R.6 - RL.7 - ROL.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając z charakterystyki planowanego przedsięwzięcia oraz informacji zawartych w zadaniu:
- sporządź bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 r,
- sporządź plan amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w ujęciu rocznym,
- oblicz planowane roczne koszty i przychody roczne,
- sporządź uproszczony rachunek zysków i strat za pierwszy rok działalności,
- oceń strukturę finansowania aktywów oraz rentowność kapitału własnego na podstawie wskaźników
DR i ROE,
- sporządź umowę o pracę.
Do realizacji zadania wykorzystaj druki i tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Jan Kowalski - lekarz weterynarii z kilkunastoletnim doświadczeniem ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych oraz sprzedaży środków i leków weterynaryjnych na własny rachunek. Badania ankietowe wykazały duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi i środki wśród okolicznych rolników. Działalność zostanie rozpoczęta z dniem 1 stycznia 2021 roku pod warunkiem, że przedsięwzięcie okaże się rentowne.
Zamierza on podpisać umowy z okolicznymi rolnikami na stałą kompleksową obsługę weterynaryjną. Aby sprostać zapotrzebowaniu, zamierza zatrudnić dwie osoby z kwalifikacjami technika weterynarii. Działalność będzie prowadzona w posiadanym budynku po byłej zlewni mleka.
Przedsiębiorca posiada 165 000,00 zł oszczędności, z których zakupi wyposażenie przychodni, samochody (wykaz w tabeli) na kwotę 105 000, zł oraz podstawowy zestaw środków medycznych za 30 000,00 zł. Pozostałą kwotę wpłaci na konto bankowe.
Właściciel zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy na remont i adaptację przychodni oraz utwardzenie placu przed budynkiem (parking dla klientów). Zestaw podstawowy leków o wartości 20 000,00 zł zakupi z odroczonym terminem płatności. Środki medyczne i leki firma planuje sprzedawać z 30% marżą doliczaną do ceny zakupu.
Przedsiębiorca będzie płacił liniowy podatek dochodowy 19%.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?