Nawigacja
TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33 - BD.30 - BUD.14) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33 - BD.30 - BUD.14) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W celu zabezpieczenia gruntu przed osuwaniem się zaplanowano wykonanie żelbetowej monolitycznej konstrukcji oporowej pomiędzy poziomem projektowanego chodnika a poziomem istniejącego terenu. Dla projektowanej konstrukcji oporowej sporządź:
- zestawienie stali zbrojeniowej,
- przedmiar robót,
- zapotrzebowanie na materiały, maszyny i sprzęt,
- harmonogram ogólny robót związanych z jej wykonaniem.
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót budowlanych, zasady przedmiarowania oraz zasady obliczania ilości robót, tabelę mas jednostkowych prętów zbrojeniowych, rysunek konstrukcyjny oraz wyciągi z katalogu KNNR-2.
Do wykonania zadania wykorzystaj tabele znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym.
Opis projektowanych robót
1. Planowane roboty obejmują wykonanie żelbetowej monolitycznej konstrukcji oporowej o wymiarach zgodnych z rysunkiem 1.
2. Wykop pod konstrukcję oporową został już wykonany.
3. Konstrukcja oporowa składa się z żelbetowych elementów: płyty fundamentowej oraz ściany prostej.
4. Konstrukcja oporowa będzie wykonywana jako monolityczna w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym.
5. Do montażu i demontażu deskowania będzie wykorzystywany żuraw samochodowy.
6. Konstrukcja oporowa będzie wykonywana z betonu zwykłego klasy C20/25 z kruszywa naturalnego oraz stali klasy A-III N.
7. Pod płytę fundamentową należy wykonać na gruncie podkład betonowy grubości 10 cm z betonu zwykłego C12/15 z kruszywa naturalnego.
8. Gotowe mieszanki betonowe do wykonania płyty fundamentowej, ściany prostej oraz podkładu zostaną przywiezione z wytwórni.
9. Mieszanka betonowa na podkład będzie układana ręcznie i zagęszczana mechanicznie.
10. Mieszanka betonowa na konstrukcję oporową będzie układana za pomocą pompy do betonu na samochodzie oraz zagęszczana mechanicznie.
11. Zbrojenie konstrukcji oporowej będzie przygotowane i składowane na terenie budowy.
12. ..................................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?