Nawigacja
TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35 - BD.32 - BUD.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dokonaj sprawdzenia pionowości osi komina przemysłowego metodą trygonometryczną.
Pomiarów dokonano z trzech stanowisk: St. 1, St. 2, St. 3 (rysunek 1), na pięciu poziomach obserwacyjnych (rysunek 2). Uśrednione wyniki pomiarów z dwóch położeń lunety: wartości kątów pionowych, wartości kierunków poziomych oraz odległości osi komina od poszczególnych stanowisk pomiarowych, zamieszczono w tabelach 1 i 3.
W celu sprawdzenia pionowości osi komina oblicz:
- wartości przewyższeń do poszczególnych poziomów obserwacyjnych,
- wysokości poszczególnych poziomów obserwacyjnych, przyjmując wysokość poziomu zerowego H0 = 0,00 m, pomierzone z trzech stanowisk,
- średnie wartości wysokości poszczególnych poziomów obserwacyjnych,
- wartości kątowe wychyleń osi komina od pionu na poszczególnych poziomach obserwacyjnych,
- wartości liniowe wychyleń osi komina od pionu na poszczególnych poziomach obserwacyjnych.
Obliczenia wykonaj względem poziomu zerowego.
Sporządź wykresy wychyleń osi komina od pionu obserwowanych ze stanowisk: St. 1, St. 2, St. 3.
Na wykresach wpisz liniowe wartości wychyleń osi komina od pionu w skali 1:10 na podstawie wyników pomiarów i obliczeń z poszczególnych stanowisk. Wszystkie punkty wykresów połącz liniami łamanymi w kolorze czerwonym. Wpisz średnie wysokości poszczególnych poziomów obserwacyjnych komina.
Wyniki obliczeń zapisz z następującą precyzją:
- przewyższenia oraz wysokości poziomów obserwacyjnych do 0,01 m,
- kąty do 0,0001g,
- liniowe wartości wychylenia osi komina od pionu do 0,001 m.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
TEST TEORETYCZNY STYCZEŃ 2019
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?