Nawigacja
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczn...   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj półkę wiszącą zgodnie z dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Elementy składowe półki są częściowo przygotowane przez ośrodek egzaminacyjny, tj. wszystkie elementy składowe mają zachowany wymiar grubości oraz naddatek wymiarowy na długości i szerokości. Wykonaj pozostałą obróbkę mechaniczną elementów. Wykonaj szlifowanie powierzchni elementów półki, a następnie ich montaż. Półkę wiszącą wykonaj na stanowisku wyposażonym w materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu prac oczyść narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w koszu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.50 - AU.50 - DRM.8) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC...   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.50 - AU.50 - DRM.8) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj dokumentację do wykonania przez zakład stolarsko-usługowy nóg do stolików okolicznościowych. Dokumentacja powinna zawierać:
- rysunek wykonawczy nogi stolika okolicznościowego,
- schemat przebiegu procesu technologicznego wykonania nogi do stolika okolicznościowego,
- obliczenie normy zużycia materiałów na wykonanie nóg do 12 stolików okolicznościowych. Wzory dokumentów do wypełnienia oraz wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

Opis wykonania stolika
Stolik okolicznościowy jest wykonany z tarcicy bukowej i płyty wiórowej o grubości 20 mm okleinowanej okleiną naturalną bukową. W wyniku połączenia dwóch nóg z ramiakiem górnym i dolnym na dwa kołki montażowe O10 mm w rozstawie 32 mm powstaje rama nośna stolika. Ramiaki boczne połączone z nogami ramy za pomocą śrub "szwedzkich" (z nakrętką wałeczkową) tworzą stelaż, na powierzchni którego układana jest luźno płyta robocza stolika. Dolne krawędzie nóg są sfazowane 5 x 45°.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczn...   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj szafkę ze szklanymi drzwiami o wymiarach gabarytowych 700x300x200 mm. W tym celu wykonaj obróbkę maszynową wieńca dolnego i półki z dokładnością ±1 mm zgodnie z rysunkami 4 i 5 oraz oklej obrzeżem wszystkie widoczne wąskie powierzchnie i załam ostre krawędzie. W przygotowanych ścianach bocznych wywierć otwory do montażu wieńca dolnego oraz gniazda na kołki podpórkowe półki, zgodnie z rysunkiem 3. Dokonaj montażu szafki za pomocą konfirmantów i kołków drewnianych. Zamontuj ścianę tylną, wsuwając ją w rowki ścian bocznych i wieńca górnego oraz przykręć ścianę do wieńca dolnego wkrętami o3 zgodnie z rysunkiem 6. Zamontuj zawiasy do szyb, a nakładany uchwyt oraz zatrzask magnetyczny do wieńca dolnego w taki sposób, aby współpracował z uchwytem. Wstaw półkę.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt oraz instrukcje obsługi maszyn.
Podczas wykonywania szafki przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i posprzątaj stanowisko, a odpady umieść pojemniku przeznaczonym na ten cel.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.50 - AU.50 - DRM.8) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ...   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.50 - AU.50 - DRM.8) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Właściciel zakładu stolarskiego przyjął zamówienie na wykonanie 20 szafek pod telewizor zgodnie z rysunkiem i opisem technicznym. Wyposażenie zakładu umożliwia realizację wszystkich operacji wykonawczych i montażu wyrobu.
Opracuj dokumentację wykonania płyty roboczej dla 20 szafek pod telewizor, która powinna zawierać:

  1. wykaz materiałów potrzebnych do wykonania płyty roboczej z charakterystyką jakościowo-wymiarową,
  2. rysunek wykonawczy płyty roboczej z zaplanowanym rozmieszczeniem gniazd złączy kołkowych i wręgiem pod ścianę tylną,
  3. schemat przebiegu procesu technologicznego wykonania 20 płyt roboczych dla szafek pod telewizor,
  4. normę zużycia materiału podstawowego do wykonania płyt roboczych dla 20 szafek pod telewizor.

Wzory dokumentów do wypełnienia oraz wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczn...   (DARMOWY)
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj taboret zgodnie z dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Elementy składowe taboretu są częściowo przygotowane przez ośrodek egzaminacyjny, tj. wszystkie elementy składowe mają zachowany wymiar grubości oraz naddatek wymiarowy na długości i szerokości. Wykonaj pozostałą obróbkę mechaniczną elementów. Wykonaj szlifowanie powierzchni i krawędzi elementów taboretu, a następnie ich montaż. Zadanie wykonuj na stanowisku wyposażonym w materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania taboretu przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i posprzątaj stanowisko, a odpady umieść pojemniku przeznaczonym na ten cel.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 5 1 2 3 4 5
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?