Nawigacja
TECHNIK ROLNIK) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2012   (DARMOWY)
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ROLNIK - STYCZEŃ 2012
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Jan Kowalski jest właścicielem gospodarstwa rolnego położonego na obszarach szczególnie narażonych (OSN). Gospodarstwo nastawione jest na produkcję tuczników mięsnych technologią tuczu zbożowego. Właściciel planuje budowę tuczami płytkiej ściołowej z kojcami typu duńskiego, w układzie dwurzędowym. Stado będzie liczyło 100 szt. tuczników mięsnych. Zwierzęta będą utrzymywane w stałych grupach po 10 szt., od wstawienia warchlaków do końca tuczu. Pasza zadawana będzie do koryt. Przy tuczami będzie budowana także płyta obornikowa i zbiornik na gnojówkę. Okres magazynowania odchodów będzie wynosił 6 miesięcy.

Opracuj projekt zagospodarowania wnętrza budynku na potrzeby tuczami.

Projekt realizacji prac powinien zwierać:

 1. Tytuł odnoszący się do zakresu treści opracowania projektu.
 2. Założenia, czyli niezbędne dane do wykonania projektu wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Plan działań związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących budowy tuczami (np. w formie schematu blokowego).
 4. Opis wnętrza tuczami z kojcami typu duńskiego (z uwzględnieniem zalet i wad planowanego urządzenia tuczami).
 5. Opis warunków zoohigienicznych utrzymania tuczników mięsnych.
 6. Wykonanie obliczeń:
  • produkcji obornika,
  • powierzchni płyty obornikowej oraz pojemności zbiornika na gnojówkę,
  • wymiarów kojca oraz całej tuczami.
 7. Wykonanie szkicu przyziemia tuczami z zaznaczeniem:
  • wymiarów całego budynku, wymiarów korytarzy, wymiarów kojca,
  • rozmieszczenia kojców z zaznaczeniem koryt i drzwiczek do kojców,

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ROLNIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2011   (DARMOWY)
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ROLNIK - CZERWIEC 2011
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Gospodarstwo rolne Pana Marka Dudy specjalizuje się w chowie bydła mlecznego. Posiada 40 krów mlecznych. Prowadzi kooperację z innym rolnikiem, któremu sprzedaje wszystkie cielęta i od którego kupuje wysokocielne jałowice. Płodność krów w tym gospodarstwie wynosi 90%. Rolnik co roku przeprowadza remont stada. Krowy użytkowane są średnio przez 4 lata. Produkcja roślinna nastawiona jest głównie na produkcję pasz dla krów. Okres żywienia zimowego w tym gospodarstwie wynosi 200 dni.
Plony z hektara w ostatnich latach kształtowały się następująco:
- kukurydza na kiszonkę - 800 dt
- podwiędnięte trawy - 500 dt
- siano łąkowe - 130 dt
- jęczmień - 60 dt
- pszenica - 65 dt
- buraki cukrowe - 650 dt
Rolnik planuje zawsze rezerwę w wysokości 10% każdej paszy oraz straty w czasie przygotowywania i przechowywania kiszonek w wysokości 30%. Roczna wydajność od krowy wynosi średnio 7100 kg mleka. Przy sporządzaniu bilansu zakładamy, że krowy żywimy tak, jakby produkowały średnio 20 kg mleka dziennie, o zawartości 4% tłuszczu. Podziel dawkę dzienną na odpas ranny i popołudniowy. Zaplanuj ilość paszy treściwej na okres 1 tygodnia. Dobierz maszyny i urządzenia do produkcji paszy z powiędniętej trawy. Oblicz, ile urodzi się cieląt w ciągu roku oraz ile krów jest wybrakowywanych rocznie.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem bilansu pasz, na okres żywienia zimowego dla krów mlecznych, w gospodarstwie Pana Marka Dudy.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy.
 2. Założenia, czyli dane niezbędne do wykonania zadania wynikające z treści zadania i załączników.
 3. ..........................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ROLNIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2010   (DARMOWY)
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ROLNIK - CZERWIEC 2010
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W gospodarstwie rolnym, w którym prowadzona jest hodowla 20 krów mlecznych, planuje się wykorzystanie części użytków zielonych na wypas kwaterowy. Okres pastwiskowy trwa od 4 maja do 30 września. Krowy o średniej masie 550 kg/szt będą wypasane na pastwisku w jednej grupie. Na jednej kwaterze zwierzęta będą przebywały przez 4 dni. Kwatery należy zmieniać rotacyjnie, tak by po zejściu zwierząt nastąpiło odnowienie runi. Trawę z kwater, na których nie są wypasane krowy, przeznacza się na siano. Przy zastosowaniu nawozów mineralnych zgodnie z zaleceniami, planowany zbiór zielonki z 1 hektara wynosi 30 ton.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z zaplanowaniem i użytkowaniem pastwiska w ciągu roku (okresu pastwiskowego). Uwzględnij zabiegi nawożenia i pielęgnacji użytków zielonych.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Obliczenie powierzchni pastwiska na podstawie ilości i powierzchni niezbędnych do wypasu kwater (wynik podany z dokładnością do 2 miejsca po przecinku).
 4. Sprzęt i urządzenia niezbędne do zorganizowania pastwiska zgodnie z dobrostanem zwierząt.
 5. .......................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ROLNIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ROLNIK - CZERWIEC 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W wielokierunkowym gospodarstwie rolnym właściciel planuje intensywną uprawę pszenżyta ozimego odmiany Fidelio z przeznaczeniem na produkcję pasz treściwych z udziałem własnych zbóż. Pod pszenżyto zamierza przeznaczyć pole o powierzchni 4 ha, po ziemniakach skrobiowych zebranych w I dekadzie września. Opis warunków przyrodniczych i parku maszynowego w gospodarstwie oraz zalecenia do uprawy pszenżyta zawierają załączniki do zadania.

Opracuj projekt technologii produkcji pszenżyta ozimego w tym gospodarstwie.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy odnoszący się do zakresu opracowania projektu.
 2. Założenia, czyli niezbędne dane będące podstawą opracowania projektu, wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz prac/zabiegów (od przygotowania gleby do zbioru słomy) w wybranej technologii produkcji pszenżyta - np. w formie tabeli (wykaz powinien zawierać termin wykonania poszczególnych prac wraz z przyporządkowaniem maszyn i narzędzi do konkretnych czynności).
 4. Obliczenia ilości stosowanych nawozów mineralnych NPK (z podaniem ilości czystego składnika na 1 ha i masy nawozowej - na 1 ha i cały areał uprawy)
 5. Ustalenie ilości wysiewanych nasion pszenżyta (na 1 ha i cały areał uprawy).
 6. Dobór preparatów stosowanych do chemicznej ochrony pszenżyta w gospodarstwie (nazwa preparatu, dawka na 1 ha i cały areał uprawy).

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ROLNIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ROLNIK - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Rolnik zaplanował uprawę ziemniaków skrobiowych późnych na powierzchni 4 ha. Ziemniaki uprawiane będą na polu o klasie bonitacyjnej gleby IV b. Gleby gospodarstwa są średnie, kompleksu żytnio - ziemniaczanego, w dobrej kulturze, o wyrównanym składzie mechanicznym. Przestrzegane są zasady zmianowania roślin, a prace agrotechniczne - w tym coroczna selekcja negatywna w ziemniakach -wykonywane są terminowo i dokładnie. Analiza gleby nie wykazała braków makroelementów i mikroelementów niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. Przewidywany plon ziemniaków - 35 do 40 ton z 1 ha. Przedplonem było żyto, po którym jako poplon wysiano seradelę na paszę zieloną. Długość okresu wegetacyjnego w rejonie, w którym położone jest gospodarstwo wynosi 248 dni.

Opracuj projekt realizacji prac z zakresu technologii produkcji ziemniaków skrobiowych późnych w tym gospodarstwie.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania i dokumentacji.
 3. Wykaz narzędzi i maszyn (uprawowych, doprawiających, pielęgnacyjnych oraz związanych z sadzeniem i zbiorem ziemniaków) w wybranej technologii oraz wybór odmiany ziemniaka.
 4. Wymagania pokarmowe ziemniaków, potrzeby nawozowe, dawki nawozów organicznych i mineralnych.
 5. Wytyczne dotyczące warunków i techniki sadzenia ziemniaków.
 6. Wytyczne dotyczące pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej ziemniaków przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
 7. Wybór metody i techniki zbioru ziemniaków.
 8. Harmonogram (terminarz) prac.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 9 z 9 4 5 6 7 8
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?