Nawigacja
TECHNIK MECHATRONIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Przepływ cieczy w instalacji chemicznej jest odcinany lub otwierany za pomocą zaworu kulowego uruchamianego siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania. Wysunięcie siłownika powoduje zamknięcie zaworu (ciecz nie przepływa), natomiast jego wsunięcie otwarcie zaworu (ciecz przepływa swobodnie). Ruchem siłownika steruje sterownik PLC. Schemat układu sterującego przedstawiono w Załączniku 1. Układ sterujący powinien działać w następujący sposób. Pracą zaworu sterują przyciski monostabilne S1 i S2. Za pomocą przycisku S1 zawór jest otwierany, przycisk S2 służy do zamykania zaworu. Sterowanie zaworem powinno być możliwe wyłącznie wtedy, gdy znajduje się on w jednym ze skrajnych położeń. (......................)

Opracuj projekt realizacji prac związanych z naprawą siłownika oraz modyfikacją układu sterowania.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wykaz prac związanych z naprawą siłownika oraz modyfikacją układu sterowania.
 4. Wykaz narzędzi monterskich oraz urządzeń i materiałów potrzebnych do naprawy, zaprogramowania oraz uruchomienia układu.
 5. Wskazówki eksploatacyjne dla operatora układu dotyczące:
  - sprawdzania szczelności układu,
  - czyszczenia elementów układu,
  - sprawdzania położenia czujników na siłowniku,

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHATRONIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK - CZERWIEC 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Firma serwisowa, w której pracujesz otrzymała zlecenie uruchomienia układu sterowania i napędu uchylnych drzwi garażowych. Opis działania układu sterującego drzwiami garażu znajduje się w Załączniku 1.
Wszystkie urządzenia i elementy należące do układu sterowania zostały zamontowane, a ich wyprowadzenia zostały dołączone do listwy zaciskowej w skrzynce rozdzielczej. W skrzynce należy tylko zamontować i podłączyć sterownik PLC.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z doborem, zaprogramowaniem, montażem i podłączeniem sterownika PLC oraz uruchomieniem układu sterującego drzwiami garażowymi.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
 2. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wykaz działań związanych z doborem, programowaniem, montażem i podłączeniem sterownika, oraz uruchomieniem układu.
 4. Spis niezbędnych elementów, urządzeń elektrycznych (z oznaczeniami) i innych materiałów do realizacji układu sterowania, wraz z elementami już istniejącymi i uzasadnieniem wyboru sterownika PLC.
 5. Wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnego do montażu i uruchomienia układu sterowania drzwiami garażowymi.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHATRONIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Klient zlecił modernizację układu sterowania bramą ze stycznikowego na układ sterowania z wykorzystaniem sterownika PLC. Opracuj projekt realizacji prac związanych z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem zmodernizowanego układu sterowania bramą, którego opis działania zawiera załącznik 1, a wykaz elementów, którymi dysponujesz (załącznik 2). Sporządź dokumentacje, na podstawie, której dokonana zostanie modernizacja układu sterowania bramy.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
 2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz działań związanych z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem układu sterowania bramą.
 4. Wykaz narzędzi i sprzętu kontrolno-pomiarowego niezbędnych do montażu elementów układu sterowania.

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:

 1. Schemat elektryczny zmodernizowanego układu sterowania z wykorzystaniem listy przyporządkowania (Załącznik 3).
 2. Program w języku programowania, zgodny z danymi katalogowymi sterownika (Załącznik 2) uwzględniający operandy symboliczne (Załącznik 3).

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 12 z 12 7 8 9 10 11
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?