Nawigacja
ZADANIA PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ZADAŃ MATERIAŁY UCZNIÓW INFORMACJE TESTY TEORETYCZNE
TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4 - CZERWIEC 2014
Zadanie praktyczne nr 1 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Lublina do Berlina. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Lublina do Berlina, kosztorys za usługę, międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR oraz fakturę za usługę przewozową z Poznania do Berlina. Stawka podatku VAT za usługi transportowe wynosi 23%.
Zlecamy Przedsiębiorstwu Transportowemu ROMA Sp. z o.ov zorganizowanie transportu według poniższych warunków.

Zleceniobiorca:
Firma Karl BerrangGmbH 68219 Berlin
Helmertstr. 1 Niemcy
Tel. 302 4567 333
Osoba odpowiedzialna: Edgard Wrass

Zleceniodawca:
Przedsiębiorstwo STALBUT Sp. z o.o.
12-154 Lublin ul. Metalurgiczna 42
NIP 432-234-34-55
tel/fax: 657 345 678

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1 - PAŹDZIERNIK 2013
Zadanie praktyczne nr 1 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dnia 23 października 2013 roku Firma Handlowo-Usługowa "Owocek" zajmująca się sprzedażą owoców, otrzymała zamówienie od Sklepu "A". Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w FHU "Owocek", sporządź plan realizacji zamówienia, zestawienie cenowe, dokument magazynowy WZ oraz fakturę dla odbiorcy Sklepu "A".
Wszystkie informacje dotyczące firmy, zamówienia, zasad prowadzenia gospodarki magazynowej przez firmę oraz niezbędne druki do wypełnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

FHU "Owocek" przyjmuje codziennie dostawy zgodnie z otrzymanym zamówieniem. Wielkość dostaw ustalana jest po uwzględnieniu posiadanego zapasu. Po przyjęciu dostaw, ładunek zbiorczy kompletowany jest i wysyłany do odbiorcy. Ładunek kompletuje się według określonych zasad.
FHU "Owocek" realizuje dostawy przygotowując paletowe jednostki ładunkowe na palecie EURO o wymiarach 1200 x 800 x 144 [mm].

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015

Zakład DREWSTOL jest producentem stolarki okiennej. W pierwszej dekadzie sierpnia ma wyprodukować 660 szt. okien drewnianych "Standard" dla trzech hurtowni budowlanych: ESBUD - 200 szt. okien, DOMPOL - 300 szt. okien, ASDOM -160 szt. okien.
Dział zaopatrzenia sporządził zestawienie potrzebnych elementów do produkcji okien, uwzględniając stany zapasów w magazynie i produkcję w toku na podstawie Załącznika 3 oraz strukturę wyrobu gotowego na podstawie Załącznika 2.
Zakład DREWSTOL dokona wyboru jednego, najlepszego spośród trzech dostawców okuć i szyb aespolonych oraz jednego, najlepszego spośród trzech dostawców ramiaków do produkcji okien, stosując metodę średniej ważonej na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów przedstawionych w Załączniku 1.
Okna są pakowane i umieszczane na paletach po 20 sztuk. Cena sprzedaży kompletnego okna wynosi 250 zł netto, a podatek VAT - 23%. Dostawa okien ma nastąpić 11.08.2015 r. środkami transportu samochodowego. Czas przewozu nie może przekroczyć 9 godzin. Czas przewozu obejmuje rozładunek u odbiorców stanowiących ogniwa pośrednie na danych trasach, nie obejmuje natomiast czasu rozładunku u odbiorcy stanowiącego ostatnie ogniwo. Średnia prędkość pojazdu wynosi 60 km/h. Przyjęty czas rozładunku u jednego odbiorcy wynosi 30 minut. Na podstawie przedstawionych wariantów przewozów w Załączniku 7 oraz cenników przewozu zaproponowanych przez przewoźników w Załączniku 5, Zakład DREWSTOL dokona wyboru najkorzystniejszego wariantu przewozu i przewoźnika, biorąc pod uwagę najniższe koszty przewozu oraz czas przewozu.
Opracuj projekt realizacji czynności logistycznych w Zakładzie DREWSTOL związanych z wyborem dostawców, ustaleniem liczby potrzebnych materiałów do produkcji okien drewnianych "Standard" oraz wyborem najtańszego przewoźnika wyrobów gotowych i wariantu przewozu, który wykona przewóz w czasie nie dłuższym niż 9 godzin.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
2. Założenia wynikające z treści zadania i załączników.
3. Wybór jednego najlepszego dostawcy okuć i szyb zespolonych oraz jednego najlepszego dostawcy ramiaków do produkcji okien drewnianych "Standard" stosując metodę średniej ważonej.
4. Obliczenie liczby i kosztów (wartości) potrzebnych okuć, szyb zespolonych i ramiaków do produkcji okien drewnianych "Standard" z uwzględnieniem wielkości zamówień, struktury wyrobu gotowego, stanu zapasów w magazynie oraz produkcji w toku.
5. Obliczenie kosztów (wartości) netto i brutto sprzedanych okien każdemu odbiorcy.
6. Zestawienie obliczeń dotyczące kosztów i czasów przewozu do wszystkich odbiorców w poszczególnych wariantach przewozu oraz wybór wariantu przewozu i najtańszego przewoźnika, który wykona przewóz w czasie nie dłuższym niż 9 godzin na podstawie wykonanych obliczeń.
7. Wypełnione dokumenty zamieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej: Pz - dowód przyjęcia z zewnątrz do magazynu okuć i szyb zespolonych, list przewozowy związane ze sprzedażą okien drewnianych "Standard" przez Zakład DREWSTOL i dostarczeniem ich do hurtowni ESBUD oraz fakturę.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1 - STYCZEŃ 2015 Zadanie praktyczne nr 1 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zakład "Gadżet" J. Kibic zajmuje się produkcja pamiątek sportowych. W asortymencie produkowanych wyrobów ma biało-czerwone szale z włóczki akrylowej. Na dzienną ich produkcję zużywa 25 kg włóczki.
Cena zakupu włóczki wynosi 5zł za kilogram.

Zakład "Gadżet" J. Kibic dostarcza całą wielkość dziennej produkcji do czterech stałych odbiorców: "GOL" - 40 szt., "ADA" - 50szt., "EWA" - 90szt. I "IGA" - 70szt.
Oblicz miesięczną wielkość produkcji, przyjmując, że w miesiącu jest 30 dni roboczych. Oblicz ilość materiału przypadającego na 1 szt. Wyrobu, oraz planowane potrzeby materiałowe w kg, przy założeniu, że zapas początkowy i końcowy są równe (czyli miesięczne zużycie materiału równe rzeczywistym potrzebom materiałowym i równej miesięcznej wielkości zakupu).

Na podstawie analizy kosztów uzupełniania i utrzymania zapasu bieżącego włóczki akrylowej według wielkości dostawy wybierz optymalny poziom wielkości zamówienia (kwalifikacja EWD).
Oblicz liczbę dostaw materiałów w miesiącu
Wybierz dostawcę metodą średniej ważonej, uwzględniając kryteria wyboru dostawców włóczki akrylowej.
Wszystkie wyniki obliczeń i wyboru dostawcy wpisz w zestawienie danych dotyczących organizacji dostaw materiałów.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32)) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32) - STYCZEŃ 2015 Zadanie praktyczne nr 1 (nowy egzamin zawodowy)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Ustal prognozy wielkości produkcji Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BIT w roku 2015, metodą średniej arytmetycznej trzyelementowej, na podstawie obserwacji popytu z trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc prognozy. Uzyskane wyniki wpisz do Formularza wielkości produkcji i ilości odpadów.

Oblicz ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału oraz planowaną ilość odpadów, w oparciu o ustalone prognozy produkcji, w pozostałych miesiącach roku 2015. Uzyskane wyniki wpisz do Formularza wielkości produkcji i ilości odpadów.
Wypełnij Kartę przekazania odpadu za luty 2015 roku oraz Deklarację o ilości wytwarzanych odpadów.

Informacje dotyczące odpadów:
Przedsiębiorstwo Produkcyjne BIT przekazuje odpady Przedsiębiorstwu Recyklingowemu REC jeden raz w miesiącu, otrzymując potwierdzenie w karcie przekazania odpadu.
Przedsiębiorstwo BIT wnioskuje również o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 8 z 12 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

J0hnny
26/01/2020 11:45
Powitać Wszystkich, ma ktoś może dostęp do pdf podstawy budownictwa wsip ?
UrszulaF
24/01/2020 20:14
Szukam egzaminu praktycznego z 2011 roku, Kamil dwa lata. Opiekunka dziecięca, może ktoś ma opracowany?
smiley
mala2280
23/01/2020 22:37
Naprawde niema nikogo kto mial juz egzamin z opiekunki dziecięcej
kasia97389
21/01/2020 19:27
mala2280
25 stycznia w sobotę o 15;00
Ijusts111
21/01/2020 10:33
Truskussmiley
Ijusts111
21/01/2020 10:32
Ostrowiec smiley
Ijusts111
21/01/2020 10:31
Kostrzewa
Ijusts111
21/01/2020 10:30
Krawczyk
Yatselenko
20/01/2020 21:24
Witam.Ma ktoś treść zadania praktycznego MS-01 styczeń 2020
Kadela997
20/01/2020 13:49
Krawczykpvp
PWPAKA
19/01/2020 19:43
Witam.Ma ktoś treść zadania praktycznego A.27 styczeń 2020
mala2280
19/01/2020 13:19
Kasia 97389
Kiedy masz praktyczny?
mala2280
19/01/2020 13:18
Ms11 opiekunka dziecięca
mala2280
19/01/2020 13:16
Witam czy ma ktos egzamin praktyczny szybciej niz24bardzo prosze o inf co i jak bylo bede mega wdzięczna
kasia97389
19/01/2020 09:05
Hej dziewczyny, czy któraś z Was miała już test praktyczny OPIEKUNKA DZIECIĘCA MS 11 ? Jeśli tak, bardzo proszę o jakieś informacje . pozdrawiam smileysmiley
Dante369
19/01/2020 08:41
Jak po wczorajszym R3? co ciekawego było
kkkk6
18/01/2020 09:11
Zdawał już ktos AU 65 praktyczny ?smileysmileysmiley
agula112
17/01/2020 17:55
Ok. Zobaczymy.smiley
Dante369
17/01/2020 17:46
Agula Na pewno obliczenia, pasze, nasiona, nawozy smiley Tyle mogę powiedzieć, jutro powiesz czy miałem racje smiley
agula112
17/01/2020 15:44
Ja mam jutro R3. Ciekawe czy ktoś już miał praktyczny????Moze są jakieś informacje co ewentualnie może być. Ktoś?Cos?