Nawigacja
TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź ilościowo-wartościowe zestawienie potrzeb materiałowych brutto i netto do realizacji zamówienia od Hurtowni Artykułów Spożywczych FRESH na kulki czekoladowe, uwzględniając zapas dysponowany materiałów i wyrobów gotowych na dzień 12.06.2015 r.
Brakujące materiały zamówiono i przyjęto do magazynu 16.06.2015 r.
Wypełnij dokument RW na materiały wydane z magazynu do produkcji brakujących kulek czekoladowych (materiały wydano jednorazowo 16.06.2015 r.).
Wystaw z datą 23.06.2015 r. fakturę i dokument WZ na sprzedane i wydane kulki czekoladowe Hurtowni Artykułów Spożywczych FRESH zgodnie z otrzymanym zamówieniem.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32)) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.32) - PAŹDZIERNIK 2013
Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie wykazu komórek organizacyjnych i zadań przedsiębiorstwa opracuj strukturę organizacyjną Zakładu Produkcji Sprzętu Mechanicznego BIS oraz przyporządkuj poszczególnym komórkom zakres obowiązków.
W tym celu uzupełnij schemat struktury organizacyjnej i formularz zakresu obowiązków.
Na podstawie danych o infrastrukturze zakładu, sporządź kartę oceny efektywności wykorzystania infrastruktury logistycznej.

Wykaz komórek:
a) dział konstrukcyjno-technologiczny,
b) dział zaopatrzenia,
c) dział finansowy,
d) dział utrzymania ruchu,
e) dział sprzedaży,
f) dział kadr,
g) dział wdrażania systemów jakości,
h) dział rachuby płac,
i) dział narzędziowy,
j) dział produkcji,
k) dział marketingu,
l) dział księgowości,
m)dział kontroli wewnętrznej,
n) dział analiz ekonomicznych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4 - PAŹDZIERNIK 2013
Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj plan przewozu uwzględniając najkrótszą trasę zgodnie z podanymi odległościami, harmonogram realizacji usługi transportowej od załadunku do miejsca rozładunku u ostatniego odbiorcy z uwzględnieniem czasu pracy kierowcy oraz kosztorys za realizację usługi przewozu zgodnie z podanym cennikiem.
Uzupełnij brakujące dane w umowie przewozu oraz międzynarodowym liście przewozowym CMR nr 199 dla odbiorcy Supermarket Planet.

Informacje dotyczące usługi transportowej
Zleceniobiorca usługi Firma "TUP-TRANS" z Poznania otrzymała zlecenie transportowe Nr 22 od zleceniodawcy Fresh Polska na przewóz lodówek do odbiorców Planet, Mars i Saturn.
Czas rozładunku towaru u każdego odbiorcy wynosi po 30 minut, a średnia prędkość przejazdu to 70 km/h. Obsadę środka transportu stanowi jeden kierowca rozpoczynający pracę podczas załadunku i kończący ją u ostatniego odbiorcy. Do przewozu należy użyć naczepę o najwyższym współczynniku wypełnienia będącą w dyspozycji firmy "TUP-TRANS" oraz przyjąć najniższy koszt przewozu z uwzględnieniem cennika przewozu.
Stawka podatku VAT za usługi transportowe wynosi 23%. Cennik należy zastosować z uwzględnieniem łącznej liczby kilometrów.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.31 - AU.32 - SPL.4 - CZERWIEC 2014
Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Lublina do Berlina. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Lublina do Berlina, kosztorys za usługę, międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR oraz fakturę za usługę przewozową z Poznania do Berlina. Stawka podatku VAT za usługi transportowe wynosi 23%.
Zlecamy Przedsiębiorstwu Transportowemu ROMA Sp. z o.ov zorganizowanie transportu według poniższych warunków.

Zleceniobiorca:
Firma Karl BerrangGmbH 68219 Berlin
Helmertstr. 1 Niemcy
Tel. 302 4567 333
Osoba odpowiedzialna: Edgard Wrass

Zleceniodawca:
Przedsiębiorstwo STALBUT Sp. z o.o.
12-154 Lublin ul. Metalurgiczna 42
NIP 432-234-34-55
tel/fax: 657 345 678

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK (kwalifikacja A.30 - AU.22 - SPL.1 - PAŹDZIERNIK 2013
Zadanie praktyczne nr 1 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dnia 23 października 2013 roku Firma Handlowo-Usługowa "Owocek" zajmująca się sprzedażą owoców, otrzymała zamówienie od Sklepu "A". Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w FHU "Owocek", sporządź plan realizacji zamówienia, zestawienie cenowe, dokument magazynowy WZ oraz fakturę dla odbiorcy Sklepu "A".
Wszystkie informacje dotyczące firmy, zamówienia, zasad prowadzenia gospodarki magazynowej przez firmę oraz niezbędne druki do wypełnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

FHU "Owocek" przyjmuje codziennie dostawy zgodnie z otrzymanym zamówieniem. Wielkość dostaw ustalana jest po uwzględnieniu posiadanego zapasu. Po przyjęciu dostaw, ładunek zbiorczy kompletowany jest i wysyłany do odbiorcy. Ładunek kompletuje się według określonych zasad.
FHU "Owocek" realizuje dostawy przygotowując paletowe jednostki ładunkowe na palecie EURO o wymiarach 1200 x 800 x 144 [mm].

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 8 z 13 3 4 5 6 7 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?