Nawigacja
TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016   (DARMOWY)
TECHNIK LEŚNIK

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W Leśnictwie Sosnowa Góra, w oddz. 222d zagospodarowanym rębnią Ilia założono uprawy. Sporządź kosztorysy wykonania zabiegu zabezpieczenia sadzonek na 3 gniazdach przed szkodami od zwierzyny przy użyciu repelentu smakowego. Wypełnij tabele do obliczenia kosztów: czynności, zużytego środka oraz określenia łącznego kosztu wykonania zabiegu w uprawach. W przypadku, gdy repelent nie zostanie wykorzystany w całości, oblicz jego ilość do przeniesienia na stan magazynu. Obliczenia wykonaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do wykonania zadania wykorzystaj dane z dokumentów:
I. Wskazania gospodarcze dla planowanych prac.
II. Opis taksacyjny - oddz. 222d.
III. Katalog norm czasu dla prac wykonywanych w zagospodarowaniu lasu - wyciąg.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK LEŚNIK

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W Leśnictwie Olszyny, w oddz. 135f zagospodarowanym rębnią Ilia, założono uprawy na gniazdach. Sporządź w przygotowanych tabelach:
- kosztorys zabezpieczenia sadzonek przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę,
- kosztorys materiałów do zabezpieczenia upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę.

Do wykonania zadania wykorzystaj dane z poniższych dokumentów:

I. Wskazania gospodarcze dla planowanych prac
1. Sposób zabezpieczenia upraw:
- gniazdo 1, So - repelent smakowy Emol BTX LA
- zabezpieczeniu podlega 100% sadzonek
- przyjęta norma zużycia repelentu - 5 l/ha
- gniazdo 2 i 3, Db - grodzenie siatką leśną
2. Surowiec drzewny do budowy grodzenia:
- na słupki i zastrzały: 30 szt./lOO mb
- na budowę przejść w formie drabin, 2 przejścia na każde grodzenie, po 10 słupków na budowę każdego przejścia

..........

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
TECHNIK LEŚNIK

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź kosztorys odnowienia działki zrębowej w oddziale 112g Leśnictwa Parkowo oraz chemicznego zabezpieczenia sadzonek przed szkodami pochodzącymi od zwierzyny.
Na szkicu zaznacz rozmieszczenie wprowadzanych gatunków, sporządź wykaz niezbędnych prac terenowych do wykonania, wypełnij tabele zapotrzebowania na materiały i oblicz koszty materiałów oraz planowanych czynności.
Uwzględnij wskazania gospodarcze dla planowanych prac oraz dane zawarte w załączonych tabelach. Obliczenia wykonaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.14 - RL.14 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK LEŚNIK

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.14 - RL.14 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Oblicz masę drzew (grubizny) do pozyskania w planowanym zabiegu pielęgnacyjnym. W tym celu we wskazanym drzewostanie na wyznaczonej powierzchni próbnej 0,15 ha, dokonaj pomiaru pierśnic i wysokości drzew wyznaczonych do usunięcia, a następnie korzystając z tablic miąższości drzew stojących określ masę do pozyskania.
Pierśnice drzew mierz "na krzyż" z dokładnością do 0,5 cm, wynik pomiarów zaokrąglaj w dół. Wysokości drzew mierz z dokładnością do 0,5 m. Oznacz pisakiem zmierzone drzewa. Miąższość określ z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Do określenia miąższości wykorzystaj "Tablice miąższości drzew stojących" lub "Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących", które są przygotowane na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK LEŚNIK

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W Leśnictwie Lipowo, w oddz. 115f zagospodarowanym rębnią Ilia, założono uprawy na gniazdach. Sporządź kosztorys zabezpieczenia tych upraw przed szeliniakiem, stosując się do zaleceń gospodarczych. Obliczenia wykonaj w przygotowanych tabelach. Do wykonania zadania wykorzystaj dane z dokumentów:
I. Wskazania gospodarcze dla planowanych prac
II. Opis taksacyjny uprawy
III. Wyciągi z Katalogu norm czasu dla prac wykonywanych w zagospodarowaniu lasu

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 5 1 2 3 4 5
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?